Do EU sredstev (ESRR) upravičenih 78 prijaviteljev

Na javni poziv je prispelo 153 vlog, formalno popolnih je bilo 133 vlog.

Objavljeno
16. september 2014 16.28
suhadolnik cesta
Silva Čeh, gospodarstvo
Silva Čeh, gospodarstvo

Ljubljana - Predmet javnega poziva za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015 je bil izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.

Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 in potrjenih s strani svetov regij, za naslednje namene:  ekonomska in izobraževalna infrastruktura, prometna infrastruktura, okoljska infrastruktura, razvoj urbanih naselij, javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, socialna infrastruktura.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so se zaradi velikega števila formalno in vsebinsko popolnih vlog vpotrudili, da bi zagotovili dodatna sredstva v okviru javnega poziva, so zapisali v sporočilu ministrstva. V petek, 29. avgusta 2014, so v Uradnem listu objavili povečanje sredstev z 31 na 72 milijonov evrov objavljeno v Uradnem listu RS (http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/9949/344be4c4ed6a9d1704005d2848f24e7a/).

Na javni poziv je prispelo 153 vlog. Formalno popolnih je bilo 133 vlog. Zavrženih je bilo 20 vlog, zavrnjeno (zaradi vsebinske nepopolnosti) je bilo 14 vlog. Do prejema sklepov o sofinanciranju projektov s sredstvi ESRR je upravičeno 78 prijaviteljev. Za sofinanciranje 41 projektov pa je zmanjkalo sredstev, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.