Dobra priložnost za vlagatelje

Biofarmacevtska družba Colgene se osredotoča na razvoj zdravil za zdravljenje rakavih oboljenj in različnih vrst vnetij.

Objavljeno
26. maj 2017 20.39
Izidor Jerman
Izidor Jerman

Celgene Corporation (CELG US) je eno izmed največjih biofarmacevtskih podjetij na svetu, ki se osredotoča na razvoj zdravil za zdravljenje rakavih obolenj in vnetij. Razvili so zdravilo za zdravljenje raka kostnega mozga (MDS) in bolezni krvotvornih matičnih celic. Poleg tega se ukvarjajo tudi z razvojem zdravil za zdravljenje levkemije, raka na prsih, raka celic limfatičnega tkiva in različnih vnetij.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1986 v ameriški zvezni državi New Jersey in se vse od ustanovitve ukvarja z biotehnologijo, ki v nasprotju s klasičnimi farmacevtskimi podjetij razvoj zdravil sloni na preučevanju celic in genov. Iz start-up podjetja so v treh desetletjih postali eno izmed največjih globalnih biofarmacevtskih podjetij.

Rast na račun raziskav in razvoja

Najbolj prodajano zdravilo, ki pomeni skoraj 2/3 prihodkov, je Revlimind, za zdravljenje raka kostnega mozga in bolezni krvotvornih matičnih celic. Preostala tretjina prodaje so zdravila za raka na prsih, levkemije, raka celic limfatičnega tkiva in različnih vnetij kot so Otezla, Pomalyst/Imnovid, Abraxane in Vidaza.

Poleg omenjenih zdravil podjetje prejema licenčne pravice za zdravilo Focalin (ADHD – primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti), ki ga proizvaja in prodaja švicarski velikan Novartis. Majhen del prihodkov ustvarijo tudi z raziskovalnim laboratorijem, ki se primarno osredotoča na terapije izvornih celic in enoto za shranjevanje matičnih celic imenovano Lifebank USA.

Podjetje je raslo na račun raziskav in razvoja in ne glede na velikost podjetja, je primarni fokus še vedno na razvoju inovativnih zdravil. Tako imajo v različnih fazah razvoja več vrst zdravil za zdravljenje multiple skleroze, tumorja in zdravila, ki s pomočjo medceličnega encima uravnava razvoj protivnetnih mediatorjev.

Za razvoj namenjajo 40 odstotkov prihodka

Podjetje je na letni ravni v prvem kvartalu letošnjega leta ustvarilo 11,7 milijarde dolarjev prihodkov in 3,6 milijarde dolarjev čistega dobička. Za raziskave in razvoj je namenilo 4,5 milijarde dolarjev, kar je nekaj manj kot 40 odstotkov celotnih prihodkov. Zaradi velikega vlaganja v razvoj novih zdravil je podjetju uspelo v petih letih povečati prodajo za 140 odstotkov, medtem ko se je čisti dobiček povečal za 175 odstotkov.

Do konca leta 2018 predvidevajo povečanje prihodkov na 15,5 milijarde dolarjev in podvojitev čistega dobička na dobrih sedem milijard. Dobrih 60 odstotkov prihodkov ustvarijo v ZDA, medtem ko večino preostalih prihodkov na trgih EU. Vsa zdravila proizvedejo na treh proizvodnih lokacijah v ZDA (Phoenix, Arizona) in Švici (Boudry in Zofingen).

Večina patentov poteče šele po letu 2020

Zaradi kompleksnosti razvoja in proizvodnje zdravil podjetju ne preti veliko konkurence generičnih podjetij zaradi preteka patentnih pravic. Dejansko generična konkurenca ne obstaja, kajti patent za enega izmed zdravil je potekel leta 2011 in do zdaj še nihče drug ni zaprosil za dovoljenje za izdelavo in trženje zdravila. Večina patentov najbolj prodajanih zdravil preteče šele po letu 2020, kar podjetje postavlja v dokaj unikaten položaj.

Iz tega vidika je podjetje v položaju, ko lahko pričakuje nadaljnjo nadpovprečno rast prihodkov in dobička. V zadnjem času je delnica podjetja, podobno kot večina ostalih primerljivih podjetij, zaostajala za splošnim trendom, kar je lahko za dolgoročno naravnanega vlagatelja dobra točka za vstop.