Država svoje terjatve prodala slamnatemu lastniku

Terjatve je kupil nekdanji uslužbenec SDH Robet Biček in si tako zmanjšal dolg.

Objavljeno
05. junij 2017 17.06
Posodobljeno
06. junij 2017 06.00
jsu*Finančna uprava RS
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana – Država je lani prodala svojo terjatev do Steklarstva spectrum Nepremičninam Klemenčič. Kaže, da je šlo za prodajo slamnatemu kupcu, s čimer je nekdanjemu uslužbencu SDH Robertu Bičku, dolžniku Steklarstva, omogočila, da je z velikim diskontom odkupil svoj dolg.

Zgodba sega v leto 2006, ko je družba Steklarstvo spectrum dolgoletnemu upravljavcu državnega premoženja Robertu Bičku dala za 37.870 evrov posojila, ki pa ga dolžnik ni vrnil. Iz dokumentov, ki jih imamo v uredništvu Dela, je Steklarstvo, ki ga vodi Marko Mencin, marca 2014 na sodišču zato doseglo izvršbo zoper Bička, ki je maja leta 2015 postala pravnomočna in julija istega leta še izvršljiva.

V vmesnem času je zaradi neplačanih davkov in prispevkov Steklarstvo postalo davčni dolžnik v višini 28.500 evrov, zato je Finančni upravi (Furs) že konec leta predlagal poplačilo svojega dolga s terjatvami do Bička, ki so skupaj znašale že 51.000 evrov. Furs je 22. februarja 2016 to možnost sprejel in izdal sklep, da se Bičku naloži plačilo zarubljenega zneska. Hkrati je Furs družbi Steklarstvo prepovedal razpolaganje s terjatvami do Bička, ki ga torej ni smela več izterjevati.

Prodaja pobotane terjatve

A medtem ko je Furs torej privolil v pobot terjatev do Steklarstva in je Biček postal dolžnik Fursa, je država po drugi strani prodajala terjatve do Steklarstva. Iz dokumentov je razvidno, da je Biček januarja 2016 na komisijo za razpolaganje s finančnim premoženjem manjše vrednosti na ministrstvu za finance (MF) poslal ponudbo za odkup 28.500 evrov terjatev za 3000 evrov, a je ta ponudbo zaradi prenizke kupnine zavrnila, ker da jih kot dolžnik lahko odkupi le po polni ceni.

Nepremičnine Klemenčič Boruta Hočevarja Klemenčiča so nato 23. junija lani omenjeni komisiji MF poslale novo ponudbo za odkup terjatev do Steklarstva, tokrat za 18.000 evrov.

Torej po tem, ko je Furs Bičku že naložil poplačilo tega dolga in tri dni pred tem, ko je Furs Bičku izdal novo odločbo za to poplačilo. Komisija MF je kljub temu 8. julija lani vladi predlagala prodajo terjatev do Steklarstva in vlada je to 18. julija tudi potrdila.

Po objavi razpisa za prodajo v uradnem listu je vlada 22. septembra lani sprejela ponudbo Nepremičnin Klemenčič. Pogodbo o tem je Klemenčič Hočevar podpisal dan pozneje, ministrica za finance pa šele 4. oktobra. Med tem časom, 30. 9. 2016, so Nepremičnine Klemenčič državi že nakazale 17.500 evrov kupnine in hkrati terjatev naprej prodale družbi Antima, kjer je eden od direktorjev Robert Biček in ki je v lasti Bičkove žene Ewe Marie Wróbel Bonin in Matevža Matjašiča.Dvojni pobot

Antima je del terjatve - 25.000 evrov - prenesla na Bička. Ta pa je že pred tem s to terjatvijo naredil že drugi pobot s samim sabo. Iz dokumentov je razvidno, da je od svojih dolgov očitno odštel že prvi pobot, ki ga je s Steklarstvom opravil Furs, čeprav ta trdi nasprotno. Nato pa je oktobra lani sodišče obvestil o pobotu preostalih svojih obveznosti s to isto terjatvijo do Steklarstva. In ker je bila ta na koncu višja, je bilo Steklarstvo po Bičkovih izračunih na koncu njemu celo dolžno dobra dva tisočaka, zaradi česar zdaj zahteva stečaj te družbe. Pojasnil, kako je to mogoče, na okrajnem sodišču nismo dobili, ker da gre za odprto zadevo.

Samo z nakupom terjatev je Biček po diskontni ceni imel za 11.000 evrov koristi, če upoštevamo dvojni pobot, pa kar 53.000 evrov. Biček na naša vprašanja sploh ni odgovoril, Klemenčič Hočevar pa nam je poslal žolčno elektronsko pošto, češ kaj nas to sploh briga. Višine kupnine ni razkril.

MF zanika nepravilnosti

Na MF kakršnekoli očitke o nepravilnostih zanikajo, ker da so državi povrnili vsaj del terjatve, saj da je obstajala tako nevarnost stečaja Steklarstva kot njegovega dolžnika, torej Bička.

Na Fursu konkretnih odgovorov glede tega primera nismo dobili, ker da gre za davčno tajnost. Je pa Furs priznal, da po zakonu od dolžnikovega dolžnika lahko izterja svoj dolg oziroma izvede davčno izvršbo. Hkrati so dodali, da primarna terjatev ne preneha, dokler davčna izvršba na dolžnikovega dolžnika ni izpolnjena. Zakaj torej Bička v skoraj petih mesecih za plačilo niso izterjali, nismo izvedeli.

Še več, Furs je Steklarstvo decembra lani obvestil, da je 28. oktobra, torej šele dober mesec po prodaji terjatev, sodišče obvestil, da izterjave zoper Bička ne bo nadaljeval. Sodišče, zanimivo, s tem obvestilom ne razpolaga. 

Lepi prihodki, nič premoženja

Kaže, da je Biček zelo iznajdljiv pri izogibanju plačilu, saj se v različnih sodnih postopkih in izvršbah sklicuje na to, da razen osebnih stvari nima premoženja. Iz dokumentov, s katerimi razpolagamo pa je razvidno, da je leta 2010 na ženo Simono Biček prepisal celotno hišo, sebi pa zagotovil brezplačno dosmrtno stanovanje v njej. Februarja 2011 je na ženo prepisal tudi četrtinski delež v družbi Biko, kjer sta solastnika še njegov oče in družba Cifra fips. Biček je po naših informacijah istega leta najel za 150.000 evrov desetletnega posojila v Abanki, mesečni obrok pa naj bi znašal kar 1400 evrov. 

Biček je do začetka 2016 prejemal plačo na agenciji za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) in pozneje v Slovenskem državnem holdingu (SDH) oziroma Slovenski odškodninski družbi (Sod). Poleg tega je stečajni upravitelj in vodi kar 90 stečajev, od tega pri šestih pravnih osebah, in eno prisilno poravnavo. Nagrade in nadomestila od te dejavnosti pa prejema na družbo Antima in na svoj status samostojnega podjetnika; oboje je registrirano na Bičkovem domačem naslovu. Samo za stečaj Avto Igorja je prejel 28.000 evrov nadomestila. Po podatkih Erorja (Supervizorja) je Biček od sredine leta 2014 od različnih sodišč prejel 123.000 evrov prihodkov.

»Revež« z zlatimi karticami

Iz Bičkove pritožbe v eni od sodnih zadev na plačilo sodne takse, v kateri zatrjuje, da ne razpolaga z navedenimi prilivi oziroma premoženjem, pa je razvidno, da je Biček takrat imel kar dve zlati kartici. Sodišču je navedel, da ni šlo za nove denarne prilive, ampak le za prenos z zlate kartice na transakcijski račun. Sodišče je njegovi pritožbi ugodilo.

Glede na Bičkove prilive in trditve, da nima nobenega premoženja, smo na Furs vprašali, ali so preverili sum izogibanja plačila obveznosti, sploh ker je Furs, kot je razvidno iz dokumentov, Bička večkrat pozval k plačilu dolga. Pa tudi, ali ima Biček še kakšne davčne dolgove. Konkretnih odgovorov na Fursu tudi v tem primeru nismo dobili. Tudi Biček se na naša vprašanja ni odzval.