Durs zapečatil več lokalov po Sloveniji

Po pojasnilih davčne uprave (Durs) bodo ukrep uporabljali »v glavnem pri najhujših kršitvah«, že jutri še več pečatov.

Objavljeno
08. oktober 2013 17.53
Gostinstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana - »Davčna uprava je danes proti zavezancem izvedla ukrepe, kakršnih ni uporabila še nikoli,« nam je povedal Stojan Glavač iz generalnega davčnega urada. V več krajih po Sloveniji je zapečatila različne lokale. Po podatkih bralca iz Radelj ob Dravi so trakovi z oznakami davčne uprave napeljani tudi prek vhoda v lokal Ringlšpil v Radljah ob Dravi.

Značilni beli trkovi z modrim napisom Durs so bili tudi pred vhodom v lokal Makalonca nad Ljubljanico, so nam sporočili bralci, pozneje pa še, da trakov ni več. »Predstavniki Dursa so obiskali lokal Makalonca, da bi opravili običajni inšpektorski pregled poslovanja. Medtem ko so bili v lokalu, so lokal zaprli,« so nam povedali v lokalu Makalonca. »Zdaj lokal normalno posluje naprej.«

»Potrdimo lahko, da je Durs začel izvajati postopke prepovedi opravljanja dejavnosti. Konkretnih postopkov ne moremo komentirati, ker je to davčna tajnost,« nam je povedal Stojan Glavač.

»Akcija pečatenja je potekala v veliki tajnosti. Lokale so določili območni davčni uradi. Niti v generalnem davčnem uradu nimamo podatka o skupnem številu lokalov, ki so jih zaprli danes,« nam je še povedal Stojan Glavač. Jutri in v naslednjih dneh bodo zapečatili še več lokalov, je še povedal predstavnik davčne uprave za stike z javnostjo.

Po njegovih besedah je pravna podlaga za ukrep 19. člen zakona o davčni službi, ki omogoča zaseg predmetov in listin za največ 30 dni in hkrati omogoča prepoved opravljati dejavnost za največ 3 dni.

»Ker sta zaseg in prepoved potrebna za izvedbo davčnega nadzora in zavarovanje dokazov. Pri davčnem zavezancu namreč obstojijo razlogi za utemeljen sum hujših kršitev davčnih predpisov in drugih predpisov,« odgovarjajo v generalnem davčnem uradu na vprašanje, zakaj so se prvič, odkar delujejo, odločili za ta ukrep.

O ciljih ukrepa pojasnjujejo: »Povečati nameravamo učinkovitost nadzora in zavarovanje dokazov, ki so podlaga za določitev davčne obveznosti zavezanca in  hitreje izterjati morebitni davčni dolg. V osnovi gre za istovrstne preglede, kot so davčni inšpekcijski nadzori blagajniškega poslovanja, poslovnih knjig in evidenc. Razlika je v tem, da bo v postopku nadzora na kraju samem izvedenih več aktivnosti. Med drugim tudi preveritev zaposlenih pri davčnem zavezancu, izveden bo poseben ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti do tri dni.«

Po pojasnilih davčne uprave bo ukrep uporabljala »v glavnem pri najhujših kršitvah, glede na sum najhujših kršitev in glede na višino pričakovanih davčnih utaj«. Med najhujše kršitve vključujejo: nepredlaganje davčnih obračunov in posledično neplačevanje obveznosti, neodzivanje na pozive Dursa, neizdaja računov, izdajanje večkratnih kopij istega originalnega računa, izdajanje dokumenta z drugim nazivom ( na primer »Stanje odprte mize« ali »medračun«), izdajo računov, ki ne vsebujejo podatkov o izdajatelju računa (davčna številka, naziv podjetja, brisanje ali popravljanje postavk na računih in podobno.

»Pri zavezancu bosta nadzor opravila vsaj dva davčna inšpektorja hkrati, po potrebi strokovnjak za informatiko in če gre za davčnega dolžnika tudi davčni izterjevalec. Pri postopkih bodo prisotni tudi predstavniki mobilnih enot Cursa,« še pojasnjujejo v davčni upravi.