DUTB poplačala obveznosti iz prve izdaje obveznic

Te so znašale 502,5 milijona evrov. DUTB je poplačala tudi 45,5 milijona evrov obresti iz vseh štirih izdaj obveznic.

Objavljeno
15. december 2015 18.04
jer/DUTB - Družba za upravljanje terjatev bank
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je danes oziroma na dan zapadlosti v celoti poplačala obveznosti iz prve izdaje obveznic z oznako DUT01 v višini 502,5 milijona evrov. Nominalna vrednost izdaje je sicer 505,8 milijona evrov. DUTB je poplačala tudi 45,5 milijona evrov obresti iz vseh štirih izdaj obveznic.

»Poplačilo obveznice DUT01 predstavlja pomemben korak pri uresničevanju poslanstva DUTB, ki ga opredeljuje zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank,"so v sporočilu za javnost poudarili na DUTB in dodali:"S poplačilom obveznice je DUTB znižala zadolženost, povrnila vložena sredstva in s tem razbremenila Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce.«

DUTB je večji del sredstev za poplačilo obveznic ustvarila z aktivnim upravljanjem sredstev, ki so bile konec leta 2013 in v drugi polovici leta 2014 na DUTB prenesene od Nove Ljubljanske banke (NLB), Nove Kreditne banke Maribor (NKBM), Abanke in Banke Celje v okviru izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank.

Del sredstev za poplačilo obveznice je namenila tudi iz likvidnostne rezerve, ki jo je država zagotovila DUTB ob dokapitalizaciji v obliki državnih obveznic z oznako RS38.

Najeli tudi dolgoročno posojilo

DUTB je za preostali del poplačila obveznice DUT01 pri najboljšem ponudniku, NLB, najela dolgoročno posojilo v višini 200 milijonov evrov, ki zapade sredi decembra 2017.

»DUTB ima možnost posojilo v celoti ali delno predčasno poplačati, s čemer se bo povečala fleksibilnost DUTB pri upravljanju z likvidnostjo,« so poudarili.

Posojilo ni zavarovano z izdajo brezpogojnega in nepreklicnega državnega poroštva, kot to velja za vse izdane obveznice DUTB, ampak za obveznosti DUTB iz posojilne pogodbe subsidiarno odgovarja država v skladu z zakonom o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, so še navedli na DUTB.

Za odkup terjatev bank

DUTB je z izdajo obveznic financirala odkup terjatev od bank, ki so bile vključene v državno reševanje bančnega sistema.

Doslej je izdala štiri obveznice. Prva in druga izdaja, v višini po okoli 500 milijonov evrov, ki čemer je prva v plačilo zapadlo danes, druga pa 15. decembra 2016, sta bili namenjeni plačilu za terjatve NLB in NKBM.

Tretja izdaja v višini okoli 424 milijonov evrov, ki je bila namenjena plačilu za terjatve Abanke, in četrta izdaja v višini 127 milijonov evrov, ki je bila namenjena plačilu za terjatve Banke Celje, zapadeta 15. decembra 2017.