DUTB s skoraj osmimi milijoni evrov izgube

DUTB je lani ustvarila 369,2 milijona evrov prilivov iz upravljanja sredstev, kar predstavlja 18,3 odstotka vrednosti prenesenih sredstev

Objavljeno
26. april 2017 18.21
suhadolnik DUTB
N. G.
N. G.
Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je lani ustvarila 369,2 milijona evrov prilivov iz upravljanja sredstev, kar predstavlja 18,3 odstotka vrednosti prenesenih sredstev. S tem so presegli zakonsko določen cilj o letnih prilivih v višini vsaj 10 odstotkov ocenjene vrednosti prenesenih sredstev.

Od ustanovitve dalje je DUTB ustvarila 862,8 milijonov evrov prilivov, kar je 43 odstotkov vrednosti vseh prenesenih sredstev na DUTB.

DUTB je lani izkazala 7,8 milijonov evrov čiste izgube. Izguba je posledica ne dovolj visokega pozitivnega izida iz posojil, da bi pokrili odhodke financiranja in stroške poslovanja, in stroškov organizacijskega prestrukturiranja DUTB zaradi pripojitve Factor banke in Probanke, so sporočili z DUTB.

Pripojitev je prispevala tudi k znižanju lastniškega kapitala DUTB, ki je konec lanskega leta znašal 79,4 milijonov evrov. To znižanje je bilo delno pokrito z državno dokapitalizacijo v višini 50 milijonov evrov.

Ekonomska donosnost na kapital je konec leta 2016 znašala 9,5 odstotkov, kar je več kot znaša cilj iz Smernic za delovanje DUTB, ki je bil postavljen s strani vlade.

DUTB je lani v celoti poplačala 369 milijonov evrov finančnih obveznosti domMinistrstva za finance, ki so bile prevzete ob pripojitvi Factor banke in Probanke, ter uspešno refinancirala zapadlo obveznico.
Revidirano letno poročilo je obravnaval upravni odbor DUTB in ga bo posredoval v sprejem vladi v vlogi skupščine DUTB.