EU-sredstva za Inštitut Andreja Marušiča

Projekt Nakup in obnova pritličja objekta Galeb − raziskovalna dejavnost UP IAM - UP FAMNIT, je skupaj vreden dobrih 668.000 evrov.

Objavljeno
24. november 2015 12.31
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana − Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila projekt »Nakup in obnova pritličja objekta Galeb − raziskovalna dejavnost UP IAM - UP FAMNIT« skupaj vreden 668.000 evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo zanj prispeval približno 562.000 evrov še iz okvira izvajanja kohezijske politike 2007−2013, so sporočili iz SVRK.

V projekt spada nakup pritličja objekta Galeb na Kettejevi ulici 1 v Kopru ter njegova preureditev za ustrezno in funkcionalno opravljanje osnovne dejavnosti Inštituta Andreja Marušiča ter delno fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na področju raziskovalnih dejavnosti. Z nakupom novih prostorov, ki bodo ustrezno funkcionalno preurejeni in opremljeni z novo visokotehnološko in raziskovalno opremo, se bo dvignila tehnološka raven eksperimentalno-raziskovalnega dela.

Poleg boljše organiziranosti in kakovosti laboratorijskega dela bo naložba prispevala tudi k posodobitvi obstoječih preiskovalnih metod oziroma uvajanju novih, kar bo med drugim vplivalo tudi na dvig kakovosti znanstveno-raziskovalnih dosežkov ter še tesnejše sodelovanje med raziskovalci in uporabniki znanja. S tem se bo krepil prenos znanj iz akademske sfere v javni profitni in neprofitni sektor ter spodbujal interdisciplinarni pristop raziskovanja.