EU sredstva za nakup sistema XRD

Za preureditev prostorov Zavoda za gradbeništvo Slovenije in nakup sistema XRD ostanki iz stare finančne perspektive.

Objavljeno
14. december 2015 13.11
Silva Čeh
Silva Čeh
Ljubljana − Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) oziroma njen organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad je potrdil projekt »Preureditev prostorov in nakup sistema XRD« v vrednosti slabih 400.000 evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za naložbo prispeval skoraj 300.000 evrov v okviru izvajanja kohezijske politike 2007−2013.

Predmet projekta je nakup potrebne visokotehnološke opreme (sistem XRD) ter preureditev obstoječih prostorov Zavoda za gradbeništvo Slovenije, v katerih bo oprema nameščena. Prostori bodo namenjeni tako raziskovalcem in zaposlenim kot tudi drugim udeležencem, ki obiskujejo inštitut zaradi izobraževalnih razlogov.

Poleg tega bo raziskovalna oprema namenjena tudi uporabnikom iz drugih raziskovalnih organizacij. Pri obnovi predmetnih prostorov bo upoštevan energetski vidik, obnovljeno delovno okolje pa bo tako hkrati prispevalo k večji varnosti zaposlenih in zunanjih uporabnikov.

Nakup nove visokotehnološke raziskovalne opreme bo zagotavljal osnovne pogoje za razvoj novih tehnologij ter tesnejše sodelovanje med raziskovalno sfero in uporabniki znanja, s čimer se bo še bolj krepil prenos znanj iz akademske sfere v javni, profitni in neprofitni sektor ter spodbujal interdisciplinarni pristop raziskovanja.