EU sredstva za urgenco in mlade

SVRK je potrdila projekta Urgentni center Novo mesto in program Iz faksa takoj praksa, za katera bo namenjenih 8,5 milijona evropskih sredstev

Objavljeno
09. oktober 2014 20.45
ace-urgenca
Silva Čeh, gospodarstvo
Silva Čeh, gospodarstvo
Ljubljana - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila projekt Urgentni center Novo mesto. Za projekt, ki je vreden v dobrih 6 milijonov evrov, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 4,2 milijona evrov.

Z naložbo bodo zagotovili sodobne pogoje za izvajanje službe nujne medicinske pomoči za območje jugovzhodne Slovenije, vključno z združitvijo primarne in bolnišnične urgentne službe. To bo omogočilo zdravstveno obravnavo pacientov na enem mestu in bistveno boljše možnosti diagnostične in terapevtske obravnave.

V okviru projekta (gre za prvo fazo novogradnje) bosta zgrajeni bosta klet in pritličje, objekt pa se bo navezoval na obstoječe prostore bolnišnice. Pritličje bo v celoti namenjeno urgentnemu centru, v kleti pa so predvideni prostori za reševalno postajo, garderobe, sanitarije in nekatere druge pomožne prostore za zaposlene, ki jih bo financirala bolnišnica.

Naložba bo omogočila povečanje organizacijske učinkovitosti izvajanja dejavnosti (združitev primarne in bolnišnične internistične in kirurške urgentne službe, skrajšanje transportnih poti) ter zagotovitev rešitve prostorske umestitve dejavnosti, ki se sedaj izvajajo v neprimernih prostorih. Z izboljšanjem učinkovitosti in kakovosti izvajanja storitev pa je pogojena tudi možnost skrajšanja časa čakanja na zdravstveno obravnavo nujnih pacientov ter skrajšanja ležalne dobe hospitaliziranih nujnih pacientov.

Iz faksa takoj praksa

SVRK je tudi potrdila program »Iz faksa takoj praksa – Spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto«. S programom se bo zagotvaljalo povezovanje izobraževanja in potreeb trga dela s spodbujanjem pridobivanja prvih delovnih izkušenj terciarno izobraženih mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto. Znesek, do katerega se sofinancira izvajanje programa, znaša 5 milijonov evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 85 odstotkov oz. 4.250.000 evrov.
        
Ciljna skupina so mlade brezposelne osebe s terciarno stopnjo izobrazbe, stare do vključno 29 let, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in so hkrati iskalci prve zaposlitve, ki jih zaposlijo delodajalci iz zasebnega sektorja, izbrani na podlagi javnega povabila. Program vključuje obvezno sistematično izpopolnjevanje, ki ga mora delodajalec zagotoviti vključeni osebi med 12 mesečno zaposlitvijo.

Namen programa bo dosežen s sistematičnim izpopolnjevanjem in pridobivanjem prvih delovnih izkušenj, kar se lahko izvaja tudi s pripravništvom, vključene osebe si bodo z uspešno opravljenim programom povečale svoje zaposlitvene možnosti, njihovi delodajalci pa usposobljene zaposlene in tako  povečali konkurenčnost podjetja.