Evropska sredstva za Biotehnično fakulteto

Zadnji ostanki iz stare perspektive 2007-2013 - tokrat za novi prizidek oddelka za lesarstvo in za prenovo prostorov za področje ekofiziologije in varstva okolja

Objavljeno
30. november 2015 20.13
imo/hrast
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je kot organ za upravljanje z EU sredstvi potrdila projekt »Novi prizidek Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, Oddelka za lesarstvo«. Projekt je skupaj vreden skoraj 1,1 milijona evrov, od tega bo evropski regionalni sklad zanj prispeval slabih 688 tisoč evrov.
Z novogradnjo prizidka oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete bo mogoče zagotoviti prostor za 3 laboratorije, spremljajoče prostore za 10 kabinetov ter komunikacijske, sanitarne in skladiščne površine. Novi prizidek dejansko predstavlja nadomestilo za obstoječe, v veliki meri neustrezne in najete prostore. V sklopu naložbe se bo poleg gradbeno-obrtniških del nabavila tudi nova laboratorijska in pohištvena oprema, ki bo omogočila nemoteno opravljanje znanstvenoraziskovalne in izobraževalne dejavnosti.


Raziskovalno infrastrukturo bodo uporabljali zaposleni na Oddelku za lesarstvo (28 raziskovalcev in pedagoških delavcev), gostujoči raziskovalci ter študenti za potrebe eksperimentalnega in raziskovalnega dela v okviru diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. Novi prostori in nova primarna infrastruktura bodo omogočili kakovostnejše delo, intenzivnejše vključevanje v sodobne raziskovalne tokove in gostovanje tujih raziskovalcev v prostorih Oddelka za lesarstvo. Lokacijsko ločene enote se bodo združile, kar bo okrepilo medsebojno sodelovanje in izboljšalo izkoriščanje skupne raziskovalne infrastrukture. Novi prostori bodo tako omogočili še tesnejše sodelovanje in uspešnejši pretok in prenos znanja v gospodarstvo (papirniška, lesno-predelovalna, gradbena idr. industrija).


Nova raziskovalna infrastruktura bo nudila tudi osnovo za na novo ustanovljeni infrastrukturni center v okviru Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani, in sicer Infrastrukturni center za pripravo, staranje in terensko testiranje lesa ter lignoceluloznih materialov (IC LES PST).


Ekofiziologije in varstva okolja


Te dni je SVRK potrdil tudi projekt »Prenova in preureditev prostorov ter dobava tehnološke opreme za področje ekofiziologije in varstva okolja« v skupni vrednosti skoraj 615 tisoč evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo zanj prispeval slabih 500 tisoč evrov. V okviru projekta, ki ga bo izvajal Kmetijski inštitut Slovenije, bo prenovljen del prostorov v I. nadstropju centralnega laboratorija ter dobavljena nova visoko tehnološka raziskovalna oprema, s čimer se bo dvignila tehnološka raven eksperimentalno raziskovalnega dela.

Poleg boljše organiziranosti, učinkovitosti in kakovosti laboratorijskega dela, bo v prenovljenih prostorih mogoče izvajati kompleksne raziskave in naloge na področju ekofiziologije in varstva okolja, in sicer na področju genetike, rastlinske fiziologije, žlahtnjenja in rastlinske pridelave. Vse to bo vplivalo na dvig kakovosti znanstveno-raziskovalnih dosežkov, omogočilo primerljive pogoje za izvajanje raziskovalnih projektov, izboljšalo podporno okolje za gospodarstvo ter s tem pripomoglo h konkurenčnejšemu položaju na trgu.
Nova oprema bo zagotovila osnovne pogoje za razvoj novih tehnologij ter še tesnejše sodelovanje med raziskovalci in uporabniki znanja, s čimer se bo krepil prenos znanj iz akademske sfere v javni, profitni in neprofitni sektor ter spodbujal interdisciplinarni pristop raziskovanja.