Američani v slovenskem davčnem postopku

Ministrstvo za finance predlaga dopolnitve davčnega postopka, povezane s sporazumom med ZDA in Slovenijo.

Objavljeno
24. september 2014 16.38
vidic/Finančna uprava RS
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana − Ministrstvo za finance predlaga spremembe in dopolnitve zakona o davčnem postopku. Z njimi zagotavlja izvajanje sporazuma med ZDA in Slovenijo o boljšem spoštovanju davčnih predpisov in izvajanju FATCA.

»Cilj predloga zakona je zagotoviti učinkovito izvajanje sporazuma, ki dopolnjuje že obstoječo ureditev o sodelovanju med Republiko Slovenijo in ZDA na področju izogibanja dvojnega obdavčevanja in preprečevanja davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja,« pojasnjujejo v ministrstvu za finance.

Ameriški FATCA v slovenskem davčnem postopku

S predlaganimi dopolnitvami v veljavni zakon o davčnem postopku vključujejo novo, četrto A poglavje o izvajanju mednarodne pogodbe med vladama Slovenije in Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju ameriškega predpisa FATCA.

»Po zahtevah iz sporazuma bodo v Sloveniji finančne institucije dolžne poročati pristojnemu organu Slovenije informacije o računih strank, ki bodo opredeljene kot določene osebe ZDA. Te informacije pa bodo nato sporočene pristojnemu organu ZDA. Finančne institucije morajo že po veljavnih davčnih predpisih poročati pristojnemu organu za izmenjavo podatkov. S predlogom zakona se poročanje razširja še na poročanje informacij o računih, ki so identificirani kot računi, o katerih se poroča skladno s sporazumom,« beremo v uvodu k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku.

Ministrstvo za finance s predlogom zakona ureja obveznosti, ki jih meddržavni sporazum nalaga finančnih ustanovam: zagotavljanje informacij zaradi odtegljaja plačila in poročanje o takšnih plačilih, registracijo, ugotavljanje okoliščin, povezanih z računi, in postopek sporočanja podatkov pristojni ustanovi. Po predlogu zakona bo v Sloveniji za izmenjavo informacij pristojna Finančna uprava Republike Slovenije.

Zakon o davčnem postopku bo po predlogu ministrstva za finance zavezancem za poročanje omogočil, da bodo obveznosti začele izpolnjevati postopno in sprva z zamikom: »V skladu s sporazumom se poročanje začne v manjšem obsegu, nato pa se z leti povečuje, tako da se za leto 2016 in naslednja leta poročajo vse informacije.« V ministrstvu za finance predvidevajo, da bo morala slovenska finančna uprava v nadgradnjo informacijskega sistema za zbiranje in poročanje podatkov še letos vložiti 50.000 evrov, prihodnje leto 150.000 evrov.

»Furs bo po predlogu zakona IRS posredoval informacije, ki jih bo pridobil od finančnih institucij, ki so zavezane k poročanju skladno s sporazumom,« še pojasnjujejo v ministrstvu za finance.

Kazen za prekršek in visoki stroški za finančno ustanovo

Za prekrške, povezane z določbami o izvajanju sporazuma in ameriškega davčnega predpisa FATCA, predlog zakona predvideva od 400 do 25.000 evrov kazni.

Predvidene materialne posledice ali stroški za slovenske finančne ustanove, ki želijo nastopati na ameriškem trgu, ali med stranke sprejete ameriške davčne rezidente, so po pojasnilih finančne uprave veliko višje od predvdienih kazni v zakonu o davčnem postopku: »Za finančne institucije iz Slovenije, ki želijo poslovati na ameriškem trgu oziroma odpirati in voditi račune za osebe iz ZDA, po sporazumu ne bo veljal posebni 30-odstotni davčni odtegljaj od plačil, ki ga predvideva 1471. oddelek zakonika o notranjih prihodkih ZDA, če bodo izpolnjevale svoje obveznosti kot poročevalske finančne institucije Slovenije, kot določata sporazum med državama in predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku.«

Sporazum med ZDA in Slovenijo velja od 1. julija

Meddržavni sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju ameriškega predpisa FATCA velja od 1. julija 2014, potem ko sta ga državi sklenili le mesec pred tem  – v Ljubljani sta ga junija podpisala ameriški veleposlanik Joseph A. Mussomeli in nekdanji finančni minister Uroš Čufer.
V Združenju bank Slovenije o ozadju za julijsko pogodbo med državama pojasnjujejo: »Sporazum je posledica v letu 2010 sprejetega ameriškega predpisa Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE Act). Davčni del tega predpisa pa predstavlja zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini, tako imenovani FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).«

V Sloveniji bodo iskali ameriške davčne rezidente

Združenje bank Slovenije je 29. avgusta s sporočilom za javnost opozorilo, kako bo meddržavni sporazum o izvajanju ameriškega predpisa FACTA vplival na slovenske banke in druge finančne ustanove: »V septembru in tudi v prihodnjih mesecih bodo nekatere stranke bank v Sloveniji, ki so potencialni ameriški davčni zavezanci, pozvane k opredelitvi svojega davčnega rezidentstva. Banke in druge finančne institucije bodo namreč v skladu z meddržavnim sporazumom pričele pregledovanje, ali je med podatki o komitentih, ki jih vodijo v svojih evidencah, prisoten katerikoli izmed ameriških pokazateljev.«

Združenje je hkrati objavilo seznam podatkov, tako imenovanih pokazateljev, ki kažejo na možnost, da je fizična oseba ameriški davčni zavezanec, in tudi temeljna merila za pravne osebe.

Furs: državi si bosta izmenjali podatke

Po pojasnilih generalnega urada finančne uprave meddržavni sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA zavezuje finančne ustanove iz obeh podpisnic: »Tako bodo slovenske poročevalske finančne institucije kot tudi ameriške poročevalske finančne institucije dolžne davčnemu organu v svoji državi poročati določene informacije o finančnih računih in dohodkih, ki so doseženi na podlagi teh računov. Davčna organa obeh držav si bosta te informacije avtomatično izmenjevala na letni ravni. Prvo poročanje je predvideno do septembra 2015 za poslovanje v letu 2014.«

Pristojna ustanova na ameriški strani je Internal Revenue Service (IRS) pri zvezni vladi. Po pojasnilih bančnega združenja bosta ameriški IRS in slovenski Furs na podlagi meddržavnega sporazuma podpisala »še poseben operativni dogovor v zvezi z izvedbo prenosa podatkov in nadzora nad delovanjem FATCA v Sloveniji«.

Podatki se bodo stekali tudi v Slovenijo

Na vprašanje, kakšne koristi bo imela od sporazuma z Američani Slovenija, v finančni upravi odgovarjajo, da so informacije, »ki jih finančne ustanove pridobivajo, državi pa izmenjujeta, opredeljene v 2. členu sporazuma: »Po točki b iz drugega odstavka 2. člena sporazuma bodo morale v ZDA tamkajšnje poročevalske finančne institucije v zvezi z vsakim računom Slovenije, o katerem morajo poročati, pridobiti in pristojnemu organu ZDA poročati določene informacije.«

Na seznamu so: ime, naslov in identifikacijsko številko davkoplačevalca Slovenije – katere koli osebe, ki je rezident Slovenije (fizična ali pravna oseba) in imetnik računa; številka računa oziroma ustrezna oznaka, če ni številke računa;  ime in identifikacijska številka poročevalske finančne institucije ZDA; bruto znesek obresti, vplačanih na depozitni račun; bruto znesek dividend z virom v ZDA, vplačanih ali pripisanih na račun; bruto znesek drugih dohodkov z virom v ZDA, vplačanih ali pripisanih na račun, o katerih so dolžne finančne institucije ZDA poročati Uradu za notranje prihodke ZDA (Internal Revenue Service v skladu z ameriško davčno zakonodajo.

Finančna uprava objavila pojasnila o FATCA

Po pojasnilih finančne uprave so računi Slovenije, o katerih bodo dolžne poročati poročevalske finančne institucije ZDA, so opredeljeni kot finančni računi, ki izpolnjujejo določena merila: »V primeru depozitnega računa mora finančna ustanova o njem poročati, če je imetnik računa posameznik rezident Slovenije in se na ta račun izplača več kakor deset ameriških dolarjev obresti v katerem koli koledarskem letu. Poročati so dolžne tudi o finančnih računih (razen depozitnih), katerih imetniki so rezidenti Slovenije, vključno s subjekti, ki potrdijo, da so rezidenti Slovenije za davčne namene, v zvezi s katerim je dohodek z virom v ZDA, o katerem se poroča IRS v skladu z ameriško davčno zakonodajo, izplačan ali pripisan v dobro.«

Finančna uprava je za slovenske finančne ustanove − banke, zavarovalnice in druge − na svoji spletni strani objavila pojasnila o prepoznavanju ameriških računov, o katerih so ji dolžne poročati po ameriškem predpisu FATCA. V finančni upravi poudarjajo, da pojasnila veljajo kot »zgolj splošne informacije« do uveljavitev sprememb zakona o davčnem postopku in povezanih podzakonskih predpisov. Ministrstvo za finance je danes torej objavilo predlog zakona o davčnem postopku.