Finančna uprava hrani štiri odločbe za Barbaro M.

Zavezanci na oglasni deski: Finančna uprava na E-oglasni deski enkrat vsak teden objavi nov seznam naslovnikov, ki niso prevzeli davčne pošte.

Objavljeno
10. oktober 2014 20.17
Oglasna deska na DURS-u, 09.Oktober2014
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Ljubljana – Davčno zavezanko Barbaro M. čakajo na davčnem uradu v Celju štiri pisma, ki jih pismonoši ni uspelo oddati na njenem naslovu v Repnjah. Morda ne ve, da je finančna uprava njeno ime z naslovom 9. oktobra objavila tudi na svoji spletni E-oglasni deski. Po petnajstih dneh bo štelo, da je uradno pošto dobila, potem bo imela prav toliko časa za pritožbo.

Na najnovejši E-oglasni deski pri finančni upravi je okoli 330 naslovnikov, pri katerih Pošti Slovenije ni uspelo opraviti ne osebne ne drugačne vročitve davčnih odločb. Na oglasno desko pripnejo tudi informativne izračune dohodnine, ki se v finančno upravo vrnejo z opombo, da je prejemnik neznan.

Pri osebni vročitvi pismonoša naslovnika najprej išče doma, a če ga ne najde, da bi davčno odločbo prevzel s podpisom, jo odnese v poštno poslovalnco, po dveh tednih pa jo zavezancu znova prinese kot običajno pošiljko, če je ne prevzame sam. Z osebno vročitvijo finančna uprava, na primer, razpošilja odmero nadomestila za stavbno zemljišče. » Tudi informativni izračun dohodnine, ki se vrne z opombo, da je naslovnik neznan, vobjavimo na oglasni deski,« dodajajo v finančni upravi. E-oglasna deska ni rezervirana samo za posameznike. »Objavljeni so vsi zavezanci, tako fizične kot pravne osebe, ki jim pošte ni bilo mogoče vročiti po določbah zakona o splošnem upravnem postopku, pojasnjujejo v generalnem finančnem uradu.

Zakon o splošnem upravnem postopku omogoča finančni upravi – oziroma jo zavezuje – da nekatere sklepe in odločbe, »ki jih ni bilo mogoče vročiti osebno po določbah zakona, objavi na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava«. Finančna uprava tako vsak teden na svoji spletni strani na E-oglasni deski »razobesi« nov seznam naslovnikov. Območni davčni uradi na oglasnih deskah v svojih vežah objavijo tudi papirna obvestila.

Zakon o davčnem postopku določa, katere podatke smejo razkriti. »V obvestilu se navede osebno ime, letnico rojstva, oziroma firmo zavezanca za davek, njegov naslov, opravilno številko in datum dokumenta, ki se vroča, datum objave na oglasni deski in portalu ter davčni urad in izpostavo, ki je dokument izdala,« pojasnjujejo v generalnem davčnem uradu. Seznam na spletni strani mora objaviti kot fotografijo, tako da ga (vsaj manj izurjeni) uporabnik spleta ne more kopirati in razmnoževati. Vsak teden objavi nov seznam, po petnajstih dneh ga mora odstraniti. »Objava seznama je veljavna, če je hkrati na ogled na spletu in na oglasnih deskah v davčnih uradih,« dodajajo v generalnem finančnem uradu. Obvestilo običajno hkrati objavijo na spletu in na papirju.

Naslov je, zavezanca ni

Na Tržaški cesti 27 v Logatcu, na primer, so kar štirje naslovniki, pri katerih osebna vročitev davčnih odločb očitno ni bila uspešna, saj so zdaj na E-oglasni deski: Rokometni klub Zvezda Logatec, Modelarsko maketarski klub Logtec, Kulturno društvo Novi oder in Košarkarski klub Logatec. »Že skoraj dve leti nisem več predsednica kluba,« pravi gospa, ki se oglasi na telefonski številki Zvezde. Ne ve, na koga bi nas napotila z vprašanjem, zakaj klub ne prevzame davčne odločbe, ki ga bo nazadnje nekako le dosegla.

Naslovniki, ki so na najnovejši E-oglasni deski, lahko svoje odločbe prevzamejo v petnajstih dneh pri davčnih uradih, pravi Stojan Glavač iz generalnega davčnega urada, takšno je splošno pravilo: »Po petnajstih dneh od datuma, ko je bilo sporočilo objavljeno na oglasni deski urada in na državnem portalu e-uprava, vročitev šteje za opravljeno. Po dveh tednih za vročitev pošte se začne iztekati petnajstdnevi pritožbeni rok, in če zavezanec v tem obdobju ne opazi napake v odločbi, bo morda zaradi napake plačal preveč davka.

V finančni upravi ne zbirajo statistike o zavezancih, ki se oglasijo, ko opazijo svoje ime na njeni spletni strani ali na papirnem obvestilu v davčnem uradu. Zakaj neki bi bežali pred davčnimi odločbami, pred katerimi se ni mogoče skriti; ko poteče rok za vročitev in potem še za ugovor (pri nekaterih pa ta plačila sploh na zadrži), začne finančna uprava postopke za izterjavo oziroma izvršbo. Davčna pošta se k pošiljatelju finančni upravi vrne iz različnih vzrokov, pravi Stojan Glavač iz generalnega finančnega urada: »Zavezanec se je morda preselil, a ni sporočil novega naslova, čeprav mora ob selitvi o spremembi bivališča obvestiti upravno enoto. Ta nove podatke vnese v centralni register prebivalstva, finančna uprava jih po uradni dolžnosti prenese v register davčnih zavezancev. Zavezanec lahko ob selitvi novi naslov sam sporoči finančni upravi.«

Pošiljke za zavezance, ki jih ni naslovu, Pošta Slovenije vrne finančni upravi, ta se odloči, kako bo ukrepala: » Če nam pošiljko vrnejo z oznako neznan ali preseljen, v svojem registru preverimo naslov zavezanca. Če je naslov enak kot na pošiljki, objavimo obvestilo na oglasnih deskah, če ima zavezanec nov naslov, pošiljko še enkrat odpošljemo tja.« Včasih se raznašanje davčne pošte zatakne samo zato, ker na poštnem nabiralniku ni pravega imena. »Poštar pošiljko vrne pošiljatelju,« dodaja Stojan Glavač.