Finančna uprava kaznuje tudi delavce na črno

Finančna uprava od 18. avgusta opravlja nadzor po zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.

Objavljeno
05. september 2014 12.56
K. F., gospodarstvo
K. F., gospodarstvo

Ljubljana – Finančna uprava (Furs) je od 18. do 31. avgusta 2014 opravila 364 postopkov nadzora nad delom in zaposlovanjem na črno, sporočajo iz generalnega finančnega urada: 215 zaradi dela na črno in 149 zaradi zaposlovanja na črno.

V povezavi z ugotovljenimi kršitvami so inšpektorji uvedli 26 prekrškovnih postopkov. V 23 postopkih so izrekli za 26.300 evrov glob, sporočajo iz finančne uprave: »Dvema delodajalcema so zaradi zaposlovanja na črno izrekli 10.000 evrov globe. Štirim delavcem so skupaj izrekli 2000 evrov globe, ker so delo opravljali brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Med njim sta bila dva tuja državljana. Trem posameznikom so skupaj izrekli 300 evrov globe, ker na kraju opravljanja dela niso imeli pogodb civilnega prava, 14 posameznikom so zaradi opravljanja dela na črno skupaj izrekli 14.000 evrov globe. Med njimi je bilo šest tujih državljanov.«

»V treh primerih so inšpektorji vložili obdolžilne predloge, po katerih je sodišče trem posameznikom tujim državljanom že izreklo globo, vsakemu po tisoč evrov, dvema pa je bilo tudi odvzeto blago,« še poročajo iz generalnega davčnega urada o nadzoru, ki ga od 18. avgusta opravljajo po zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.

Novi zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je dodelil nove pristojnosti za carinsko in davčno upravo, ker pa sta se ti ustanovi 1. avgusta združili v finančno upravo, je ta pristojna tudi za nadzor po omenjenem zakonu. Odtlej ima finančna uprava 436 inšpektorjev in 168 uslužbencev v mobilnih enotah.