Finančna uprava pred vrati, cariniki omenjajo stavko

Davčna in carinska uprava se združujeta v finančno upravo. Do 1. junija bo vlada imenovala vršilca dolžnosti generalnega direktorja.

Objavljeno
19. maj 2014 18.32
Posodobljeno
20. maj 2014 09.25
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana – Zakon o finančni upravi (FU) je od 8. aprila v uradnem listu, od 1. avgusta bosta davčna in carinska služba šteli za eno ustanovo. Cariniki spet pišejo ministrstvu za finance in omenjajo celo stavko. Vlada bo do 1. junija imenovala vršilca dolžnosti generalnega direktorja nove uprave.

»Zakon ni vprašljiv, problem je v izvedbi,« pravi predsednik sindikata carinikov Dušan Pečnik. Za podrobnosti, dodaja, je prezgodaj, a prav zdaj sestavljajo dopis za vlado. »Nikakor nočemo podcenjevati dela naših davčnih kolegov, ne bomo pa kar tako privolili, da nam poberete vse, kar smo si skozi dve desetletji samostojnosti izborili s svojim dobrim delom,« pišejo iz carinskega sindikata na naslov ministrstva za finance. Vseskozi pa imajo še druge, tehnične pomisleke o uspešnem zagonu združene uprave. »Informacijska sistema obeh ustanov nista združljiva,« poudarja Dušan Pečnik, ki ne ve, kdo bo prvi vodil združeno upravo.

Uniforme nočejo sleči


Zdaj, ko se bosta začeli carinska in davčna uprava postopno povezovati v finančno upravo, se cariniki vračajo k zahtevam, ki so bile na pogajalski mizi že pred zakonom o finančni upravi. V ospredju so očitki o plačnih krivicah, kajti prepričani so, da bodo na tem področju v novi službi prikrajšani in na slabšem kot davčniki. Enako pomembno kot plače in različni dodatki je za carinike vprašanje, ali bodo smeli še nositi uniforme, zato pišejo ministrstvu: »Zahtevamo odgovor, kakšno stališče boste zavzeli glede uniformiranosti uslužbencev finančne uprave, kdo naj bi sploh še bil v uniformi.« Sicer pa je zakon o združeni ustanovi predpisal, da finančna uprava prevzame vse javne uslužbence, zaposlene v carinski in davčni upravi.

Za izvedbeni del povezovanja carinske iz davčne službe v finančno upravo je pristojna delovna skupina, v kateri so ljudje z ministrstva za finance ter iz obeh uprav. Ne v carinski (Curs) ne v davčni upravi (Durs) na vprašanja o povezovanju ne odgovarjajo – preusmerjajo jih na ministrstvo za finance. Tam zagotavljajo: »Postopki povezani z začetkom delovanja nove uprave, tečejo nemoteno.« Na ministrstvu za finance je poleg tega za zdaj mogoče dobiti pojasnila na ravni vsebine, ki jo je predpisal zakon: »Finančna uprava začne delovati 1. avgusta 2014. Takrat prenehajo veljati zakon o davčni upravi, zakon o carinski upravi in podzakonski predpisi, sprejeti na njuni podlagi. Podzakonski predpisi, ki z uveljavitvijo zakona o finančni upravi prenehajo veljati, se uporabljajo še do izdaje novih podzakonskih predpisov.« Po zakonu o finančni upravi mora vlada najpozneje do 1. januarja 2015 sprejeti štiri izvedbene uredbe, do 12. aprila 2015 ima minister za finance čas za deset pravilnikov.

Do 15. januarja še vsi uradi


O organizaciji finančne uprave zakon določa, da jo sestavljajo Generalni finančni urad in organizacijske enote finančni uradi. Krajevno pristojnost, sedež Generalnega finančnega urada ter območja finančnih uradov bo določila vlada z uredbo. Davčna uprava je poskušala doseči, da bi število območnih davčnih uradov že z zakonom znižali s sedanjih 15 na osem, a poslanci v državnem zboru so ji z dopolnilom k vladnemu besedilu načrte preprečili.

Do 1. januarja 2015 tako v mreži območnih davčnih in carinskih uradov ne bo nobenih sprememb. Dotlej bodo vsi sedanji uradi, davčni in carinski, ostali v vseh krajih, kjer so zdaj. Na več območjih po državi delujejo hkrati območni uradi davčne in carinske uprave. Povsem se njuni mreži ne prekrivata, ampak ima v nekaterih krajih urad le Curs ali le Durs (glej zemljevid). Šele po 1. januarju 2015 bo mreža uradov finančne uprave drugačna. Takrat bo opustila lokacije v krajih, kjer so zdaj sedeži območnih carinskih uradov in ostala v krajih z davčnimi uradi. Zakon o FU na tem področju predvideva začasno ureditev: »Do sprejetja zakonodaje, ki bo na novo uredila organiziranost državne uprave na teritorialni ravni, sedeži finančnih uradov po zakonu o finančni upravi ostanejo v krajih, kjer so v času uveljavitve zakona uradi davčne uprave.«

Najprej en generalni urad

Davčna uprava se v finančno upravo vključuje z generalnim davčnim uradom, 15 območnimi davčnimi uradi ter s posebnim davčnim uradom za velike zavezance in izbrane dejavnosti. Carinska uprava se bo združeni ustanovi priključila z generalnim carinskim uradom in desetimi območnimi carinskimi uradi. Prav generalna urada bosta zdaj prva izkazala pripadnost novi ustanovi, ko se bosta 1. avgusta združila v enega. Oba generalna urada imata že zdaj sedež v dveh krilih iste zelenkaste stavbe na Šmartinski ulici 55, ki jo je pred skoraj dvajsetimi leti zase in tako v svojih barvah postavila tedanja Stanovanjska komunalna banka (SKB), a se je odločila naložbo prodati.

V Finančni upravi skoraj 4000 javnih uslužbencev

Davčna uprava je lani zbrala 10,541 milijarde evrov obveznih dajatev, carinska uprava pa 2,5 milijarde. Z združitvijo prihaja v finančno upravo 1406 uslužbencev s carine, 914 moških in 492 žensk, ter 2443 javnih uslužbencev iz davčne uprave, 1951 ali 80 odstotkov žensk in 492 moških. V Finančni upravi, kar je tudi polno ime nove ustanove, bo torej ob združitvi kar 3839 javnih uslužbencev. Povprečna starost javnih uslužbencev v carinski upravi je bila 31. decembra lani 47,1 leta in v davčni upravi 45,9 leta.