Furs sporoča v Naklo: Ne plačajte nadomestila!

Finančna uprava je zavezancem januarja letos odmerila NUSZ za leto 2013, pozneje je odločbe zaradi davka na nepremičnine odpravila.

Objavljeno
12. september 2014 11.55
vidic/Finančna uprava RS
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana – Finančna uprava bo lastnikom nepremičnin na območju občine Naklo s pobotom vrnila nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013, če so ga že plačali. Odločbe za preteklo leto je lastnikom nepremičnin z območja občine namreč izdala šele letos januarja, a jih je pozneje tudi razveljavila, ker je 1. januarja 2014 začel veljati zakon o davku na nepremičnine. No, tega pa je ustavno sodišče odpravilo marca.

Odločbe za leto 2013 izdali, a tudi odpravili

Finančna uprava je objavila sporočilo, naslovljeno na občane občine Naklo in druge zavezance, ki imajo nepremičnine na območju občine, ki jim je januarja 2014 odmerila nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (Nusz) za leto 2013: »Pozneje pa so bile odločbe o odmeri odpravljene zaradi uveljavitve zakona o davku na nepremičnine. Zato so upravičeni do vračila, plačanega NUSZ. Davek jim bomo vrnili tako, da bomo plačilo pobotali pri odmeri Nusz za leto 2014.«

Leto 2014 bodo poplačali s pobotom

Zavezance, ki so v celoti plačali NUSZ za leto 2013 po odločbah, ki so jih pozneje odpravili, zato pozivajo, naj ne plačajo plačilnih nalogov za NUSZ, ki so jih dobili z odmernimi odločbami za leto 2014: po pošti so jih oddali 3. septembra 2014, ta datum je na ovojnicah označen kot datum odpreme. »Obveznosti iz teh odločb bomo pobotali z vračilom plačanega NUSZ za leto 2013,« poudarjajo v finančni upravi.

Poračun še septembra, vračila presežkov

Pobot bodo opravili še septembera letos in pri tem bodo upoštevali vse knjižene obroke, pojasnjujejo v generalnem finančnem uradu. »Od datuma plačila NUSZ za leto 2013 do dneva bomo obračunali pozitivne zamudne obresti in jih zavezancem priznali v znesku pobota.

Zavezance, pri katerih bodo opravili pobot že plačanega zneska dajatve za leto 2013 z odmerjenim NUSZ za leto 2014, bodo o znesku pobota obvestili pisno, sporočajo iz finančne uprave. »Presežek« plačanega NUSZ za leto 2013, ki bo po pobotu morda ostal na računu finančne uprave, bodo plačniku vrnili: »Vrnili ga bomo po uradni dolžnosti na zavezančev najnovejši transakcijski račun.«

Manjši znesek za pobot, če so plali le en obrok

Pri zavezancih, ki so že plačali le prvi obrok NUSZ za leto 2013, bo finančna uprava pri pobotu pač priznala to plačilo, za razliko pa bodo dobili plačilni nalog z odmerno odločbo za leto 2014 – doplačilo bo štelo kot drugi obrok NUSZ, saj ga zavezanci plačujejo v dveh obrokih, in tako bo za plačilo tudi veljal datum za plačilo drugega obroka. »Zavezanci, ki želijo pojasnila o znesku, lahko podatke dobijo na Finančnem uradu Kranj, zagotavljajo v generalnem finančnem uradu: »Pokličejo naj na telefonsko številko  04/ 202 73 00, potem izberejo številko 3 in nato 1, kjer bodo prejeli natančnejša pojasnila.«
 
Občina bi težko vrnila NUSZ, ki so ga že plačali

»Za pobot smo se odločili, ker zavezancev tako ne obremenjuje z dodatnimi nepotrebnimi stroški plačilnega prometa, pa tudi zaradi težav z zagotavljanjem sredstev za vračilo NUSZ na občini Naklo,« še sporočajo iz finančne uprave.

Zavezancem z območja občine Naklo, ki NUSZ za leto 2013 niso plačali, obveščajo: »Dajatev po odmernih odločbah za leto 2014 ste dolžni plačati v skladu s prejetimi odločbami in priloženimi plačilnimi nalogi.«

Zakona o davku na nepremičnine ni več, tako tudi novega davka ne

Zakon o davku na nepremičnine, ki je začel veljati 1. januarja 2014, je uvedel novo dajatev, davek na nepremičnine, in hkrati odpravil dajatve, ki so veljale do 31. decembra 2014: med njimi je bilo tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

NUSZ finančna uprava odmeri po podatkih o zavezancih, ki jih dobi od občin. Večina občin je vedno poskrbela, da je finančna uprava (oziroma njena predhodnica davčna uprava) dajatev odmerila v koledarskem letu, na katero se je odmera nanašala.

Davčna uprava je NUSZ sicer dolžna odmeriti najpozneje v treh mesecih od datuma, ko ji občina izroči primerne podatke. Občina Naklo je podatke za odmero za leto 2013 lani očitno oddala precej pozno in tako se je zgodilo, da je tedanja davčna uprava NUSZ za občino odmerila šele letos januarja.

Občina Naklo edina, za katero so morali razveljaviti odločbe

»Občina Naklo je edina občina, pri kateri smo morali razveljaviti odločbe o odmeri NUSZ za leto 2013, ker smo jih izdali ravno v obdobju, ko je veljal zakon o davku na nepremičnine,« pravi Stojan Glavač iz generalnega finančnega urada.«

Odločbe o odmeri NUSZ za Naklo so bile torej neveljavne, ker jih je davčna uprava izdala ravno v obdobju med 1. januarjem 2014, ko je zakon o davku na nepremičnine začel veljati, in razveljavitvijo zakona 28. marca 2014, ko jo je ustavno sodišče javno razglasilo.

Občina Naklo je torej ostala brez letnega zneska NUSZ za leto 2013: to se ne bi zgodilo, če bi davčni upravi podatke za odmero priskrbela dovolj zgodaj, da bi jo ta opravila še do konca preteklega leta, torej preden je začel veljati pozneje razveljavljeni davek na nepremičnine.