Furs opozarja na plačila pred praznikom

Obveznost zavezanca, ki zapade pri Fursu 30. marca, bo pravočasno poravnana, če je plačana 29. marca.

Objavljeno
13. marec 2018 12.05
lvi*denar
Ba. Pa.
Ba. Pa.
Ljubljana – Finančna uprava obvešča, da v petek, 30. marca, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbačnega plačilnega prometa. »Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila v petek, 30. 3. 2018, ne bo izvajala plačilnih storitev.«

Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo 30. marca, se ne prenese na naslednji delovni dan. »To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri Fursu 30. 3. 2018, pravočasno poravnana, če je plačana 29. 3. 2018.«