Gorenjska banka dobila tri nove nadzornike

Na delniški skupščini so bili izvoljeni Gregor Rovanšek, Andrej Andoljšek in Miran Kalčič.

Objavljeno
28. avgust 2013 17.15
SLOVENIJA,LJUBLJANA,16.2.2012, GORENJSKA BANKA V LJUBLJANI NA DALMATINOVI ULICI.FOTO:MAVRIC PIVK/DELO
M. J. gospodarstvo
M. J. gospodarstvo
Kranj - Delničarji Gorenjske banke so se danes seznanili s poslovanjem v lanskem letu, ko je banka ustvarila za 62 milijonov evrov izgube in podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Banka je čisto izgubo poslovnega leta pokrila iz prenesenega čistega dobička ter iz drugih rezerv iz dobička.

Zaradi prenehanja funkcije treh starih nadzornikov banke so izvolili tudi tri nove člane nadzornega sveta, in sicer Gregorja Rovanška, Andreja Andoljška in Mirana Kalčiča.

Sprejeli so tudi spremembe statuta, ki upravi, ob soglasju nadzornega sveta, omogoča povečanje kapitala banke. Po tem sklepu je "odločitev o izvedbi povečanja osnovnega kapitala prepuščena upravi, ta pa se tako lahko nemudoma odzove na eventualno potrebo po novem kapitalu, ko bi se za to na trgu pojavil primeren trenutek. Sprejeti sklep vsebuje tudi pooblastilo upravi za izključitev prednostne pravice delničarjev do pridobitve novih delnic iz tega naslova," so sporočili iz banke.