Informativni izračuni bodo vznemirli upokojence

Zaradi najnovejših posegov v davčni postopek bodo obvestila o dohodnini dobili tudi naslovniki, ki ne bodo zavezanci zanjo.

Objavljeno
16. december 2015 19.07
ZPIZ
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc

Ljubljana – Informativni izračuni dohodnine bodo presenetili upokojence, ki jih doslej niso dobivali, pričakuje direktor oddelka za nakazila pokojnin pri Zpizu Boštjan Martinčič, saj bodo zanje novost. Zaradi sprememb v davčnem postopku bo moral Furs izdati okoli 600 tisoč informativnih izračunov več kot doslej, največ za pokojnine.

Prenizki dohodki, da bi bili zavezanci

Državni zbor je novembra na predlog vlade glasoval o pomembnih in obsežnih spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku, a največje število državljanov bo dosegla ena od njih: s posegi v zakon so namreč odpravili 268. člen, ki je našteval, katerim skupinam državljanov finančni upravi ni bilo treba izdati informativnih izračunov dohodnine, ker so bili njihovi dohodki med letom prenizki, da bi se uvrstili med zavezance za to neposredno dajatev na osebne dohodke.

»Doslej je bila velika skupina zavezancev obravnavana drugače oziroma  informativnih izračunov ni dobila. V tej povezavi jim ni bilo  povsem jasno, ali morajo sami vložiti napoved za odmero dohodnine, ali pa enostavno nimajo neke dodatne davčne obveznosti v zvezi s tem,« je o vzrokih za odpravo 268. člena zakona povedala državna sekretarka na ministrstvu za finance Mateja Vraničar Erman. Finančna uprava izračunov doslej ni pripravljala za prejemnike pokojnin, ki med letom niso plačevali akontacije dohodnine, če pri tem niso uveljavljali olajšave za vzdrževane družinske člane, ob pokojnini pa so imeli lahko še največ 80 evrov obdavčljivih dohodkov. Informativnih izračunov niso dobivali študenti, ki med letom z dohodki prek študentskih servisov niso presegli posebne osebne olajšave za študente in dijake – ta znaša 75 odstotkov splošne olajšave.

Dodatni izdatki za tisk in poštnino

Ob teh dveh skupinah iz finančne uprave informativnih izračunov niso pošiljali niti na naslove državljanov, slovenskih rezidentov, pri katerih obdavčljivi letni prihodki niso presegli splošne olajšave, ki je za leto 2014 znašala 3.302,70 evra. Kdorkoli iz teh treh skupin, ki je med letom plačal akontacijo dohodnine, čeprav nazadnje ni bil zavezanec zanjo, pa je moral sam oddati dohodninsko napoved, če je želi doseči vračilo davka. Po podatkih finančne uprave je imelo leta 2013 obdavčljive dohodke 1,667 milijona rezidentov (običajno so to državljani s stalnim bivališčem v državi), a ker vsi niso dosegli obdavčljivega praga dohodkov, je vsako leto razposlala le okoli 968.000 informativnih izračunov.

Že pri obračunom z dohodninskim letom 2015 bo imela torej finančna uprava veliko več dela. Pripraviti bo morala skoraj 60 odstotkov več informativnih izračunov, kar jo bo po podatkih ministrstva za finance stalo okoli dodatnih 230.000 tisoč evrov. Pri odmeri za leto 2014 je imela z vsemi 970.878 izračuni  62.777 evrov strošek tiskanja in 341.749 evrov za poštnino, skupaj torej 404.526 evrov. Največ novih prejemnikov informativnih izračunov bo zanesljivo med upokojenci, čeprav se drugače zanje ne bo nič spremenilo, saj malokdo med njimi med letom plača akontacijo dohodnine, ki jim jo bo finančna uprava z informativnim izračunom lahko vrnila.

Izračune bodo primerjali z obvestili Zpiza

Predvideti je mogoče, da izračuni za veliko širši krog zavezancev ne bodo obremenili le finančne uprave, ampak tudi zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ker bodo informativni izračuni zanesljivo vznemirili več sto tisoč upokojencev, ki jih več let niso dobivali, aprila pa bo v njihovih nabiralnikih na lepem uradna pošta finančne uprave. 

»Za večino uživalcev pokojnine bodo informativni izračuni dohodnine novost, kar  bo  po naši oceni  povzročilo, da  bo večje število teh upokojencev iskalo informacije tudi na našem zavodu,« pravi direktor sektorja za nakazovanje pokojnin pri Zpizu Boštjan Martinčič.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) praviloma sredi februarja na domače naslove prejemnikov pokojnin razpošlje pošlje obvestila o izplačilu v preteklem letu, prve informativne izračune  dohodnine zavezanci prejmejo  aprila, dodaja sogovornik: »Ocenjujemo, da  bodo  uživalci pokojnin ob prejemu informativnega izračuna želeli preveriti, ali  se podatki iz obvestila finančne uprave ujemajo s potrdilom o izplačani pokojnin. Ta potrdila pa nekateri tudi založijo, zato ocenjujemo, da bomo na njihovo zahtevo po aprilu ponovno poslati potrdila večjemu številu prejemnikov pokojnin kot doslej.«

Zavod pokojninsko in invalidsko zavarovanje morda finančni upravi že med letom posredovati podatke o vsakem izplačilu za vsakega prejmnika na tako imenovanih individualnih REK obrazcih, torej preko portala eDavki v obliki iREK. To mora nareditio najpozneje na dan izplačila, poudarja Boštjan Martinčič: »S takšno rešitvijo dobiže med davčnim letom prek medletnih iREK obrazcev podatke za vsakega uživalca pokojnine, ki mu izplačamo pokojnino ali nadomestilo iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Tako lahko za vsakega sestavi informativni izračun dohodnine, če je zavezanec zanjo.«

Po določbah 268. člena zakona o davčnem postopku jih zdaj pač ni pošiljala prejemnikov Zpizovih pokojnin, ki med letom niso plačali akontacije dohodnine in po podatkih finančne uprave niso imeli drugih obdavčljivih dohodkov nad dovoljenim zneskom. »Prav zaradi določbe člena, ki ga je novela zakona odpravila,  informativnega izračuna dohodnine doslej nsio dobivali,« poudarja sogovornik.

Letos dohodnina za pokojnine nad 1095,10 evra

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje izplačuje pokojnine 611.296 prejemnikom, največ (433.817) starostnih in invalidskih (85.295). Po oktobrskih podatkih znaša povprečna starostna pokojnina 612,96 evra in povprečna invalidska 472,42 evra, povprečje vseh vrst pokojnin znaša 565,35 evrov.

Zaradi nizkih zneskov izplačil in splošne ter posebne pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka odmerjene pokojnine, se večina upokojencev ne uvrsti med zavezance za dohodnino, drugih pomembnih dohodkov pa tudi nimajo – tako finančna uprava za večino ni pripravljala informativnih izračunov. Ob upoštevanju samo omenjenih dveh olajšav so bile letos med letom z akontacijo dohodnine obremenjene pokojnine, višje od 1095,10 evra – tako zanje tudi informativni izračuni niso bili potrebni.

Po podatkih o odmeri dohodnine je med zavezanci, ki jim je finančna uprava izdala informativne izračune za leto 2014 okoli 132.000 ali 13,62 odstotka prejemnikov pokojnin iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja: njihovi skupni bruto dohodki so znašali blizu 1,16 milijarde evrov ali 7,2 odstotka vseh bruto dohodkov iz informativnih izračunov, povprečni dohodek na zavezanca pa je znašal 8.798 evrov.

Podrobnejša statistika o odmeri dohodnine pokaže še, da se je velik delež te skupine med zavezance za dohodnino uvrstil, ker je imel ob pokojnini še druge vire: le pri 15.167 med njimi je bila namreč pokojnina edini vir dohodnine, njihov skupni bruto dohodek je znašal 265,87 milijona evrov, povprečni na zavezanca pa 17.530 evrov.