Inšpektorji radi pogledajo globoko v rezervoar

Finančna uprava nadzoruje promet z energenti, njihovo uporabo in prevoz, zato preverjajo tudi goriva v vozilih.

Objavljeno
04. september 2014 18.29
Carina, 20.8.2014, Prepolje
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana – Finančna uprava nadzoruje tudi trgovino z energenti in njihovo uporabo ter prevoz prek države, zato preverja tudi dovoljeno, torej namensko uporabo pogonskih goriv. Lani so opravili 5640 takšnih pregledov, v prvem polletju letos že 5017

Več nadzora, manj kršiteljev

Finančna uprava je lani opravila 5640 nadzorov namenske uporabe energentov v prevoznih sredstvih, kar dvakrat več kot leta 2010: lani so odkrili 434 kršiteljev, tri leta pred tem 376 (glej tabelo). »Delež odvzetih vzorcev, pri katerih je bil rezultat pozitiven, se je lani v primerjavi z letom 2012 znižal, kar kaže na pomemben preventivni učinek naše dejavnosti,« ugotavljajo v finančni upravi.

Lani je bila za nadzor nad gorivi še pristojna carinska uprava, posebej njene mobilne enote. Od 1. avgusta letos, ko sta se carinska in davčna uprava združili, to delo opravlja finančna uprava, ki ima v svojih mobilnih oddelkih 168 zaposlenih. V prvem polletju letošnjega leta je opravila že 5017 preverjanj namenske uporabe energentov v prevoznih sredstvih in delovnih strojih ter pri tem odkrila 307 prekrškov.

V ceno energentov je tudi v Sloveniji vključena trošarina, s katero je kurilno oglje za ogrevanje zaradi svoje »humane« vloge obremenjeno manj kot druga energija iz nafte, zato pa je uporaba olja za pogon motorjev prepovedana.

Manj olja namesto dizla, več denarja za proračun

Vozniki, ki uporabljajo dizelska goriva, vedo, da jeklenih konjičkov ne smejo »hraniti« s kurilnim oljem, ki je manj obdavčeno in cenejše. »Med našimi nalogami je preverjanje pogonskega goriva, s katerim ugotavljamo, ali je v rezervoarjih vozil in strojev ustrezno pogonsko gorivo – na primer dizel in in ne nižje obdavčeno neoznačeno kurilno olje. Odstotek ugotovljenih nepravilnosti od uvedbe takšne kontrole do danes se je zmanjšal s 25 na 7 odstotkov,« kaže statistika finančne uprave.

To pomeni, so izračunali, da se je pravilna uporaba dizelskih goriv povečala za 18 odstotkov oziroma se je ustrezno zmanjšala nedovoljena pogonska uporaba neoznačenega kurilnega olja. »Ocenjeno, da so se prihodki za državni proračun tako povečali za milijon evrov,« dodajajo v finančni upravi.

Med kršitelji, ki v rezervoar raje natočijo cenejše kurilno olje kot dizelsko gorivo, prevladujejo fizične osebe, ki so lani po podatkih nadzornikov zakrivile 387 od 434 razkritih prekrškov. Med vozili, v katerih so nadzorniki našli nedovoljeno pogonsko gorivo, je bilo 230 ali 53 odstotkov osebnih avtomobilov, 67 ali 16 odstotkov tovornih vozil, 58 kombiniranih vozil, 56 traktorjev, 18 delovnih strojev in 5 avtobusov.

Lani na cesti v akciji Cisterna

Poleg rednega nadzora nad prometom z energenti, njihovim prevozom in uporabo opravlja finančna uprava občasno tudi tako imenovani časovno omejeni poostreni nadzor – lani je na področju prevoza izvajala akcijo Cisterna. »Mobilne enote so v tem obdobju pregledale 111 cistern, ki so prevažale energente. Iz njih so odvzele 264 vzorcev energentov, od tega največ, 200 vzorcev D2. Za 12 prevozov smo opravili dodatne preiskave, kršitev pa nismo odkrili,« poročajo statistiki finančne uprave.

V prvem polletju letos so inšpektorji že preverili 103 cistern. Vzorce vzamejo iz vseh prekatov v cisterni in jih v laboratoriju primerjajo s podatki iz dokumentacije prevoznika. »Nekaj pošiljk pri prevozu baznih olj je v finančni preiskavi. Zaradi boljšega nadzora izvajamo od 1. julija letos posebni nadzor v trgovini na debelo z mazalnimi olji,« dodajajo nadzorniki.

Nadzorujejo tudi interne servise

Finančna uprava nadzoruje tudi lastnike internih servisov za točenje goriva, ki niso v javni uporabi, ampak so namenjeni izključno oskrbi lastnega parka vozil in strojev z dizelskim gorivom.  Tem so lani izdali 97 odločb zaradi neupravičenega vračila trošarine, ker so z gorivom polnili tudi »nepooblaščena« vozila.

»Inšpektorji ugotavljajo kršitve neupravičenega vračila trošarine, ker je bilo gorivo točeno v vozila, ki ne izpolnjujejo pogojev za vračilo trošarine. Nadzor opravljamo tudi v skupnih akcijah z drugimi inšpektorati: tržnim, za promet, energetiko in prostor ter z uradom za meroslovje. Inšpektorji so v letu 2013 opravili 48 inšpekcijskih pregledov,« pojasnjujejo v finančni upravi. Nadzor v internih servisih izvajajo tudi letos.