Izplačilo premije šele ob upokojitvi

Drugi pokojninski steber: reforma prinaša novosti pri dvigu premij.

Objavljeno
09. januar 2013 21.47
uho*generacije
Erika Repovž, gospodarstvo
Erika Repovž, gospodarstvo

Ljubljana – Glavna sprememba pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju (PDPZ), ki jo prinaša reforma, je pri dvigu premij. Sredstva, ki so bila vplačana do 31. decembra lani, je mogoče po desetih letih dvigniti v enkratnem znesku, letošnja vplačila pa šele ob upokojitvi.

Izplačilo sredstev, ki jih bodo varčevalci privarčevali od 1. januarja 2013, je po novem zakonu možno v obliki rente. Če imajo varčevalci na računih zbranih manj kot pet tisoč evrov, pa je možno tudi enkratno izplačilo. Zakon dopušča tudi možnost predčasne rente, če je zavarovanec star 53 let in ni več vključen v obvezno zavarovanje, denimo ob izgubi zaposlitve. Pravica do enkratnega dviga pri individualnih zavarovanjih pa je ostala nespremenjena, kar pomeni, da lahko zavarovanci privarčevana sredstva dvignejo kadarkoli.

Število vključitev ni več pogoj

Po novem za kolektivno zavarovanje in davčne olajšave ni več potrebnih najmanj 51 odstotkov zaposlenih, ki so vključeni v PDPZ. Doslej v podjetjih, v katerih izvajalcem ni uspelo zbrati 51 odstotkov pristopnikov, nobeden od zaposlenih ni bil vključen v PDPZ.

Odslej pa velja novo pravilo: vsi zaposleni v podjetju, ki se odločijo za kolektivno zavarovanje, so vanj avtomatično vključeni. Izjema so le tisti, ki tega nočejo, vendar morajo za to napisati pisno izjavo. Izvajalci PDPZ zato svetujejo, da se zaposleni v podjetjih, kjer so se v preteklosti nekateri zaposleni zanimali za zavarovanje, vendar jih je bilo premalo, o možnostih spet pozanimajo pri ponudnikih.

Lastnikom družb z omejeno odgovornostjo in samozaposlenim podjetje po stari zakonodaji ni smelo plačevati premije, kar je pogosto vodilo v odločitev, da premij PDPZ niso plačevali niti drugim zaposlenim. Sedanja zakonodaja to spreminja. Samostojni podjetniki, zdaj jih več kot sto tisoč, se po novem lahko vključijo v PDPZ. Določilo je pomembno, ker sistem kolektivnega zavarovanja za zavarovance pomeni večje davčne olajšave, kot če bi bili vključeni v individualno zavarovanje.

Več pokojninskih načrtov

Novost v ZPIZ-2 je tudi možnost več pokojninskih načrtov, kar pomeni možnost zavarovanja pri več izvajalcih. Dobra stran tega sta večja izbira in konkurenca, slaba pa dodatno delo za delodajalce. Po novem imajo zavarovanci tudi možnost, da izberejo pokojninski načrt z zajamčenim donosom oziroma načrt, ki je vezan na življenjski cikel. Pomembna pri tem je starost zavarovanca, ki ji bo prilagojena bolj ali manj tvegana (bolj ali manj donosna) naložbena politika.

Izvajalci PDPZ imajo dve leti časa, da se tej spremembi prilagodijo. Po tem bodo imeli zavarovanci 15 dni časa, da se odločijo, kateri načrt je zanje primernejši, sicer bodo avtomatično razvrščeni v načrt življenjskega cikla. Naložbene politike skladov življenjskega cikla bodo omogočile mlajšim naložbe v delniške sklade in s tem dolgoročno višjo donosnost. To bo sicer mogoče šele po odobritvi novih pokojninskih načrtov, kar se zagotovo ne bo zgodilo pred poletjem, menijo dobro obveščeni.

Vsi zavarovanci bodo imeli po novem tudi brezplačni dostop do svojega stanja po internetu, kar je bilo doslej urejeno le za nekatere.