Kad pokojninski blagajni ne bo nakazal 50 milijonov evrov

Po zakonu je Kadovo izplačilo namenjeno usklajevanju pokojnin, ki pa ga letos ne bo, zato tudi denarja ne bo.

Objavljeno
27. avgust 2014 18.05
Maja Grgič, gospodarstvo
Maja Grgič, gospodarstvo
Ljubljana – V pokojninski blagajni, s tem pa v državnem proračunu, utegne zazevati nova vrzel. Ker se pokojnine letos ne bodo usklajevale, Kapitalska družba (Kad) Zpizu ne namerava nakazati 50 milijonov evrov. Na Zpizu so s tem seznanjeni in odgovarjajo, da bo morebitni primanjkljaj pokril proračun.

Kadova obveznost do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) že več let znaša 50 milijonov evrov, ki jih mora Kad pokojninski blagajni nakazati do konca septembra v posameznem letu. Novi zakon o Slovenskem državnem holdingu (SDH) pa je predvidel, da se omenjena vsota nameni predvsem za usklajevanje pokojnin.

Usklajevanja pokojnin ne bo

A pokojnine se po zakonu o izrševanju proračuna ne letos ne prihodnje leto ne bodo usklajevale, zato Kad letos denarja Zpizu ne namerava izplačati. »Ker je obveznost plačila po zakonu o SDH vezana na znesek za usklajevanje pokojnin, Kad leta 2014 Zpizu ne namerava nakazati 50 milijonov evrov,« so povedali v Kadu. Dodajajo, da to potrjuje tudi strokovno mnenje računskega sodišča.

Računsko sodišče nam je to mnenje tudi posredovalo. Iz njega izhaja, da računsko sodišče ni pristojno za tolmačenje zakonov, mnenje pa izda le v primeru revizije. Po strokovnem mnenju prvega namestnika predsednika Jorga Kristijana Petroviča obveznost Kada do Zpiza ni več fiksna. »Navedeno določbo je treba razumeti tako, da je vaša obveznost plačila vezana na znesek za usklajevanje pokojnin, a navzgor omejena na 50 milijonov evrov,« je zapisal.

Denar bodo reinvestirali

Na Kadu pojasnjujejo, da nameravajo zadržanih 50 milijonov evrov reinvestirati in porabiti za prihodnje sofinanciranje Zpiza, kot predvideva zakon o SDH.

Na Zipzu so s tem, da omenjenega denarja od Kada ne bodo prejeli, seznanjeni in sprijaznjeni, čeprav so ta priliv v spremembah finančnega načrta zavoda za letos predvideli. Odgovarjajo, da odlive zavoda v skladu s pokojninskim zakonom pokriva državni proračun. Na vprašanje, ali to pomeni, da bo moral proračun zato Zpizu zagotoviti dodatnih 50 milijonov evrov, odgovarjajo, da vsota ne bo nujno taka, saj da bo zaradi neusklajevanja pokojnin obveznost Zpiza manjša.

Prevelika pričakovanja Zpiza

Proračun je moral poleg predvidenih 1,1 milijarde evrov Zpizu letos že zagotoviti dodatnih 140 milijonov evrov. Te je Zpiz iz privatizacijskih kupnin pričakoval od Kada, čeprav je bilo že na začetku leta jasno, da tega priliva iz prodaj ne bo. Zpiz je namesto zgolj omenjenih 50 milijonov evrov od Kada že lani pričakoval skupaj 120 milijonov evrov vplačil, letos pa kar 190 milijonov evrov. In to tudi po letošnji spremembi finančnega načrta zavoda, ko je bilo že jasno, da Kad tega denarja ne bo zagotovil. Zanimivo je, da je tak finančni načrt februarja potrdila tudi vlada. Zpiz od Kada tudi prihodnje leto pričakuje 190 milijonov evrov prihodkov, čeprav je, kot smo ugotovili, negotovih vsaj 50.

Na ministrstvu za finance pojasnjujejo, da so se obveznosti proračuna do Zpiza julija povišale za 140 milijonov evrov. Višino sredstev, ki jih bo treba zagotoviti za transfer Zpizu, pa bo po njihovih pojasnilih mogoče določiti šele konec letošnjega leta. »Prihodki iz prispevkov v pokojninsko blagajno so namreč višji od načrtovanih, kar avtomatično zmanjšuje obveznost do državnega proračuna. Ministrstvo za finance ima na voljo vse pravno veljavne mehanizme, da do konca letošnjega leta izpolni vse obveznosti do pokojninske blagajne,« še pojasnjujejo.

Sprememba zakona o SDH?

Ker zakon o SDH določa, da Kad pokojninski blagajni 50 milijonov evrov na leto zagotavlja le, če gre za usklajevanje pokojnin, je mogoče slišati, da se razmišlja celo o spremembi tega zakona. A na ministrstvu za finance, ki je za to pristojno, odgovarjajo, da »se bo do omenjene tematike opredelila prihodnja vlada«.

Omenjeni zakon naj bi spremenili tako, da Kadovo izplačilo Zpizu ne bi bilo več vezano na usklajevanje pokojnin. V osnutku koalicijske pogodbe nove vlade takih sprememb omenjenega zakona ne najdemo. Je pa v koalicijski pogodbi zapisano, da se bodo pokojnine usklajevale le, če bo gospodarska rast v preteklem letu presegla 2,5 odstotka gospodarske rasti. Tega pa letos in tudi prihodnje leto ni mogoče pričakovati, torej naj tudi drugo leto usklajevanja pokojnin ne bi bilo. Če sprememb zakona o SDH ne bo in če bo obveljalo sedanje tolmačenje določila o Kadovih izplačilih, Zpiz tako tudi prihodnje leto ne bi mogel računati na Kadovih 50 milijonov evrov.

Nakazila so bila, uskladitve ne

Kadova obveznost do Zpiza že več leta obsega enako vsoto in v preteklih letih jih je Kad nakazal tudi, kadar ni bilo usklajevanja pokojnin, zavod pa je denar porabil za tekoča izplačila mesečnih pokojnin in drugih obveznosti. Tak primer sta leti 2010 in 2011.

Ali sta Kad in Zpiz tokrat kršila zakon? Na računskem sodišču odgovarjajo, da šele aprila letos sprejeti zakon o SDH višino Kadovega nakazila Zpizu neposredno povezuje z usklajevanjem pokojnin in jo omejuje na največ 50 milijonov evrov. Prejšnji predpisi (zakon o SDH ter zakon o preblikovanju Kada in Soda) so po pojasnilu računskega sodišča določali, da Kad nakazuje točno 50 milijonov evrov na leto, »zato je je bilo ravnanje Kada skladno z zakonom«.

Razlog več za demografski sklad

Aldo Ternovec, predstavnik upokojencev, ki sedi tudi v nadzornem svetu Kada, pravi, da posebnega stališča do Kadovega izplačila oziroma neizplačila 50 milijonov evrov pokojninski blagajni nima. Dodaja pa, da je zakon treba spoštovati. Opozoril je, da je to še en razlog, da je treba čim prej vzpostaviti demografski sklad, ki bi zagotavljal dolgoročno stabilnost pokojninske blagajne.

V ta sklad naj bi se po zakonu o SDH preoblikoval prav Kad. Zakon sicer kot skrajni rok tega preoblikovanja določa 31. december 2015. Osnutek koalicijske pogodbe nove vlade predvideva, da bi zakon, ki bo to preoblikovanje omogočal, sprejeli že do konca junija prihodnje leto.

Potrebe pokojninske blagajne se bodo prihodnje leto, kot kaže, še povečale. Mandatar Miro Cerar je stranki Desus iz državnega proračuna že obljubil dodatnih 40 milijonov evrov za letni dodatek upokojencem, kar je zapisano tudi v osnutku koalicijske pogodbe.