Kako je NLB zavajala glede nadzorniških sejnin

Nima Motazed je prejemal sejnino kot nadzornik Adria banke, čeprav so nam v NLB trdili, da so sejnine za nadzor družb v skupini ukinili.

Objavljeno
17. september 2014 17.44
Portret Nima Motazed, član uprave NLB, v Ljubljani 03. Julija 2013.
Nejc Gole, gospodarstvo
Nejc Gole, gospodarstvo
Ljubljana – Čeprav so nam v NLB pred časom trdili, da njihovi člani uprav za nadziranje družb v skupini NLB ne prejemajo nadzorniških sejnin, naša dodatna preverjanja kažejo, da to ne drži. Član uprave NLB Nima Motazed je prejemal sejnino za nadzor Adria Bank, kar posredno priznavajo tudi v največji slovenski banki.

Potem ko je Slovenski državni holding (SDH) na skupščini NKBM odločil, da člani uprave mariborske banke ne bodo več upravičeni do plačil za nadzorovanje družb v skupini, s čimer je želel poenotiti pravila po vseh družbah v državni lasti, smo nekatere od teh družb vprašali, ali njihovi člani uprav prejemajo sejnine za nadzor svojih hčera. V NLB so to zanikali in dodali, da »v NLB niti člani uprave niti drugi zaposleni za opravljanje funkcije nadzora v odvisnih in skupaj obvladovanih družbah – članicah NLB Skupine ne dobijo sejnine. To velja že od začetka leta 2010«.

To ne drži, vsaj kar zadeva prejemanje sejnin za nadzor v dunajski Adria banki, ki jo je NLB v lanskem letnem poročilu označila za članico Skupine NLB. Član uprave NLB Nima Motazed je bil od lanskega maja član nadzornega sveta Adria Bank – pred njim je upravo NLB v nadzornem svetu Adria Bank predstavljal Guy Snoeks –, predstavnica NLB v nadzornem svetu pa je bila tudi Maruša Kosovinc Dragonja, oba sta po naših informacijah prejemala sejnino. Na naše vprašanje, ali je Motazed prejemal sejnino za nadziranje avstrijske banke, v NLB niso želeli konkretno odgovoriti: »Na skupščini Adria Bank je NLB, sicer manjšinska delničarka, glasovala proti takem nagrajevanju, vendar je bila preglasovana.« Iz odgovora gre sklepati, da sta predstavnika NLB v banki prejemala sejnino.

Skupščina Adria Bank je sprejela sklep, da se nadzornikom namenita tako mesečno plačilo za opravljanje funkcije kot tudi sejnina, ki je bila uvedena že pred letom 2012, a to »članov nadzornega sveta, ki jih je predlagala NLB, ni zavezovalo k prejemanju omenjenih nadomestil«, so pojasnili v NKBM, večinski lastnici Adria Bank. Na naše vprašanje, zakaj se Motazed sejnini ni odpovedal, odgovora z NLB nismo dobili.

NLB od sredine letošnjega maja v nadzornem svetu Adria Bank nima več svojih predstavnikov, saj sta oba takrat, ko je NKBM dokapitalizirala to banko, odstopila. Mariborska banka je tako od letošnjega junija edina lastnica avstrijske banke, njeni nadzorniki pa so Peter Kupljen, izvršilni direktor NKBM, predstavnika mariborske banke v nadzornem svetu sta še Mitja Leskovar in Miha Šlamberger, Lidija Perović pa prihaja iz srbske agencije za zavarovanje depozitov, sanacijo, stečaj in likvidacijo bank.

NKBM je v polletnem poročilu za drugo polovico leta napovedala odločitev o prihodnosti Adria Bank, pri čemer se je kot najbolj verjetna omenjala nadzorovana likvidacija, manj možnosti naj bi bilo za prodajo.