Kazalnik gospodarske klime navzgor

Na izboljšanje najbolj vplivalo zaupanje potrošnikov in zaupanje v storitvenih dejavnostih.

Objavljeno
24. december 2015 12.11
reut*MARKETS-STOCKS/EUROPE
Ba. Pa.
Ba. Pa.

Ljubljana - Kazalnik gospodarske klime se je decembra povzpel na 6,4 odstotne točke in je za 0,8 odstotne točke višji kot novembra in za 10,3 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na zvišanje kazalnika sta najbolj vplivala kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,9 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke).

Negativno je na mesečno spremembo vplival kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih in kazalnik zaupanja v gradbeništvu na spremembo vrednosti kazalnika gospodarske klime nista vplivala.

Tudi na letni ravni boljša klima

Na letni ravni je bil kazalnik višji za pet odstotnih točk. Najbolj pa je na zvišanje vplivali kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 2,5 odstotne točke), kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,6 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,1 odstotne točke).

Negativno sta na letno spremembo kazalnika gospodarske klime vplivala kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke).