Ko trešči dohodnina: plačilo na obroke

Zavezanci lahko dajatev po preprostem postopku plačajo v treh obrokih. 

Objavljeno
01. julij 2014 14.58
Posodobljeno
02. julij 2014 06.00
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana – Izplačilo desetletnega varčevanja za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je kar sladko, toda za njim pride račun za dohodnino, ugotavljajo zavezanci, ki so jim pokojninske družbe lani naenkrat izplačale desetletni prihranek. Nasvet? Obročno plačilo davka.

Po sladkem izplačilu grenki obračun

Zaradi izplačila privarčevanega zneska za dodatno pokojninsko zavarovanje, ki so ga pokojninske družbe po prekinitvi pogodbe lani nakazale zavarovancem, dobivajo ti zavezanci letos visoke račune za dohodnino, ker je lani niso plačali dovolj. Večina mora doplačati več tisoč evrov že, če njihova plača seže nekoliko nad slovensko povprečje. Pokojninska družba takoj ob izplačilu na račun stranke državi za akontacijo dohodnine nakaže četrtino pokojninskega prihranka, a to je šele začetek.

Pravila o izplačilih prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, za katere je zavezancem deset let pripadala posebna davčna olajšava, so bila znana vnaprej – kljub temu pogled na doplačilo dohodnine ni brez čustev. Desetletno nalaganje na račun prostovoljnega pokojninskega zavarovanja je ob izplačilu v celoti vključeno v letno davčno osnovo.

Za zavezanca to po navadi pomeni, da se iz nižjega dohodninskega razreda, v katerega se uvršča s plačo, premakne v višji dohodninski razred. Večina »izplačancev« ugotavlja, da jim dohodnina nazadnje pobere 40 do 50 odstotkov desetletnega varčevanja oziroma večino zneska, ki ga je zanje prispeval delodajalec.

Brezplačni nasvet: plačilo na obroke

Edini brezplačni nasvet, ki ga je mogoče ponuditi tej skupini zavezancev – in vsem drugim – je plačilo dohodnine na obroke. »Zelo preprosto, brez vsakih pogojev jo je mogoče plačati na največ tri obroke,« pravi Stojan Glavač iz službe za obveščanje javnosti pri generalnem davčnem uradu.

V davčni upravi zavezancem vedno priporočajo, naj vlogo za obročno plačilo oddajo čim hitreje, najbolje takoj, ko dobijo informativni izračun za doplačilo, ki mu ne nameravajo ugovarjati. Toda za obročno plačilo lahko prosijo, čeprav zamudijo rok za plačilo, poudarjajo v davčni upravi. V sistemu eDavki je med obrazci na voljo  tudi vloga v elektronski obliki (NF-OdpFO), do katere imajo dostop zavezanci z digitalnim potrdilo,

Pri informativnih izračunih dohodnine, ki jih je davčna uprava izdala 31. marca, se je rok za doplačilo dohodnine iztekel 30. maja. »Ni še prepozno za vloge, s katerimi zavezanci prosijo za obročno plačilo, odlog ali odpis dohodnine. Vlogo je mogoče oddati tudi po roku za plačilo dohodnine,« dodaja sogovornik.

Pri informativnih izračunih dohodnine, ki jih je davčna uprava izdala 30. maja, se bo rok za doplačilo dohodnine iztekel 30. julija.

Vse vloge na naslova dveh referatov v Celju in Kranju

Obrazec z naslovom Vloga za obročno plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih za fizične osebe zavezanci oddajo na naslov uprave za davčno računovodstvo in finance. Vloge iz vse države sprejemajo v celjskem in kranjskem referatu za upravljanje terjatev, vsak od njiju je pristojen za izbrane območne davčne urade.

Pri plačilu na tri obroke davčna uprava od vlagatelja ne zahteva nobenih dodatnih pojasnil: v vlogo vpišejo svoje osebne podatke, tudi davčno številko, izberejo plačilo v dveh ali treh obrokih, in opišejo dajatev, na katero se nanaša vloga. Dohodnino za leto 2012 je lani v največ treh obrokih plačalo 16.500 zavezancev.

»Vloge za obročno plačilo na največ tri obroke pošljejo na referat za upravljanje terjatev na Aškerčevi ulici 12 v Celju ali v referat za upravljanje terjatev na Koroški cesti 21 v Kranju, odvisno od tega, na katerem območju živijo,« pravi Stojan Glavač.

Referat v Celju je pristojen za zavezance z območnih uradov Celje, Koper, Maribor, Murska Sobota, Postojna, Ptuj, Velenje in Dravograd.

Referat v Kranju je pristojen za zavezance z območnih uradov Brežice, Kočevje, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto in Hrastnik.

Daljši odlog in odpis bolj zapletena

Zakon o davčnem postopku zavezancem za dohodnino omogoča tudi daljši odlog plačila, a z bolj zapletenim postopkom kot pri največ treh obrokih. Prošnjo za plačilo v dvanajstih obrokih mora zavezanec zavarovati s premičnim ali nepremičnim premoženjem. Iz obrazca za poplačilo davka v enem letu lahko ugotovi, katero premoženje lahko zastavi kot jamstvo za poplačilo davčnega dolga – na seznamu je tudi osebni avtomobil.

Pri prošnjah za plačilo dohodnine v štiriindvajsetih obrokih, za dveletni odlog plačila, odpis davka ali delni odpis pa bodo v Dursu hoteli več podrobnosti o socialnem stanju prosilca: preverili bodo njegove socialne okoliščine in poskušali ugotoviti, ali bi plačilo dajatve v običajnem roku ogrozilo njegovo preživljanje in preživljanje družinskih članov.

Najpomembnejše merilo pri tem je dohodek na družinskega člana, ki ne sme preseči predpisanih zneskov (glej tabelo). Ti so letos nekoliko višji kot lani. Lani je davčna uprava 135 zavezancem odpisala 63.670 evrov dohodnine.