Koncentracija upravljanja naložb

Državni holding: kmalu bo prevzel naložbe DSU, nato pripojil še PDP.

Objavljeno
10. oktober 2014 19.54
Maja Grgič, gospodarstvo
Maja Grgič, gospodarstvo
Ljubljana – Slovenski državni holding (SDH) koncentrira upravljanje državnih naložb. Skladno z zakonom o SDH naj bi kmalu odplačno prevzel kapitalske naložbe DSU, ki so bile doslej v lasti DSU, nato pa naj bi sledila tudi pripojitev družbe PDP in njenih deležev.

Zakon SDH nalaga, da mora do 26. oktobra prevzeti deleže, ki jih ima zdaj v lasti DSU, za to pa mora holding tej družbi plačati pošteno nadomestilo. Nadzorniki SDH so se v sredo strinjali s predlogom za odkup kapitalskih naložb v lasti DSU, ki pa ga morajo potrditi še nadzorniki DSU. SDH naj bi od DSU prevzel sedem naložb v aktivnih družbah in sedem deležev v podjetjih, ki so v stečaju ali likvidaciji. Koliko bo SDH družbi DSU odštel za te deleže, nobena od strani noče razkriti. »Pogovori in usklajevanja s SDH o odkupu kapitalskih deležev DSU še potekajo, zato vam točne informacije zdaj ne moremo posredovati. Predvidoma pa bomo odkup uskladili do konca oktobra,« so nam odgovorili v DSU.

Pripojitev PDP

Že poleti pa je SDH od DSU za 1,13 milijona evrov odkupil 13-odstotni delež v družbi PDP. SDH, ki je zdaj tretjinski lastnik, mora skladno z zakonom o SDH odkupiti še 66-odstotni delež, ki je v lasti Kapitalske družbe (Kad), in nato PDP pripojiti k holdingu.

A kot smo že poročali, se je pri tem zapletlo, ker se SDH in Kad nista mogla dogovoriti o ceni tega deleža. SDH je za cenitev PDP najel družbo P & S Capital, ki je po naših neuradnih informacijah vrednost PDP ocenila med 6,6 in 12,3 milijona evrov, srednja vrednost pa menda znaša 9,5 milijona evrov. Vrednost 66-odstotnega Kadovega deleža so ocenili med 5,5 in 10,2 milijona, po srednji vrednosti pa na 7,9 milijona evrov.

A ker je SDH menda ponujal Kadu premalo, je Kad avgusta pri KF Finance naročil svojo cenitev PDP. Ta je po naših informacijah prinesla podobne vrednosti. Omenjeni Kadov delež naj bi bil ocenjen med 5,8 in devet milijona evrov, njegova srednja vrednost pa na 7,4 milijona evrov.

Bliže dogovoru?

Zdaj naj bi po neuradnih informacijah obe strani svoja pogajalska izhodišča nekoliko omehčali. Prihodnji teden naj bi po neuradnih informacijah ponovno poskušali doseči soglasje glede cene in načina poravnave. Po zakonu imajo za pripojitev šest mesecev časa po prenosu naložb DSU, vendar bi to menda želeli izpeljati prej.

S pripojitvijo PDP bo SDH prevzel tudi upravljanje deležev PDP v Elanu, Adrii Airways, Adrii Tehnika, Palomi, Elektroptiki, Uniorju in Aeru.