Lastništvo delnic bo večinoma še dražje

Nekateri borzni posredniki že napovedujejo dvig cen, drugi še tehtajo.

Objavljeno
15. marec 2018 18.18
Ljubljana 30.11.2012 - Borzni zvonec na ljubljanski borzi.foto:Blaz Samec/DELO
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana – Po odločitvi ustavnega sodišča, da razveljavi zakonska določila, ki so omejevala cene za vodenje trgovalnega računa delničarjev, kot kaže, čakajo višje cene. Za koliko, ponudniki večinoma še ne razkrivajo, nekateri pa se odgovorom celo izogibajo.

Ustavno sodišče je nedavno odločilo, da se del 48. člena zakona nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki je letno ceno za vodenje in vzdrževanje trgovalnega računa omejevalo na pol odstotka povprečne vrednosti delnic na tem računu, razveljavi. Menilo je namreč, da takšna ureditev lahko pomeni poseg v svobodno gospodarsko pobudo in da za takšno omejitev ni izkazan javni interes. Z odločitvijo so zadovoljni tudi na Agenciji za trg vrednostnih papirjev, saj menijo, da potrjuje njihova stališča.

Pobudniki brez komentarja

Pobudo za ustavno presojo so vložile borznoposredniške družbe in banke, ki so takšni zakonski rešitvi od vsega začetka nasprotovale, zato nas je zanimalo, ali bodo svoje storitve zdaj podražile in za koliko. V prvopodpisani pobudnici Alti Invest, zanimivo, odločitve sodišča niso hoteli komentirati, naslovili so nas na Združenje borznih članov, ki je v likvidaciji. Tudi glede višine cen od njih nismo odbili odgovora. Usmerili so nas na njihov cenik, iz katerega pa je mogoče razbrati, da fizičnim osebam ponujajo mini, standardne in maxi pakete, cena pa se giblje od 12 do 47 evrov. Za mini paket sicer ne zaračunavajo nič, a hkrati za sklenitev in odobritev pogodbe, ki jo mora stranka skleniti, zaračunajo 12 evrov. Prav zato je slišati očitke, da so nekatere borznoposredniške hiše s paketi že doslej zaobšle zakonsko omejitev.

V Iliriki cen po besedah njihovega predsednika uprave Igorja Štembergerja za zdaj ne bodo spreminjali in višjih stroškov tudi ne bodo zaračunavali za nazaj. Tudi oni imajo svojo ponudbo razdeljeno na osnovni, trgovalni in poslovni paket. Za najnižji paket cena znaša 2,52 evra plus 0,04 odstotka povprečne mesečne vrednosti.

Štemberger pravi, da je bila odločitev ustavnega sodišča pričakovana, saj da takšne komercialne dejavnosti ni mogoče urejati administrativno. Opozarja na škodo, ki jim jo je povzročila ta zakonska omejitev, saj so zaradi tega zavračali delničarje z naložbo pod 5000 evri. »Šlo je za ukrep, ki je všečen volilni bazi,« pravi Štemberger.

Cene bodo prilagodili

V državni NLB, kjer so se cene doslej gibale znotraj predpisanega 0,5 odstotka povprečne vrednosti delnic, bodo cene vrnili na raven pred uveljavitvijo administrativne ovire. Pri naložbah do 3300 evrov bo tako nadomestilo za vzdrževanje stanja znašalo dobrih sedem evrov, pri višjih vrednostih pa v določenem odstotku vrednosti.

Tudi v BKS banki nameravajo stroške vodenja in nadomestila za vzdrževanje stanja prilagoditi, kakšna bo nova tarifa, še ne morejo povedati. 

V NKBM odločitev ustavnega sodišča pozdravljajo, saj menijo, da bodo tako lažje pokrivali stroške. Kljub temu za zdaj ne razmišljajo o spremembi cenika za borznoposredniške storitve. Maksimalno nadomestilo vzdrževanja stanj vrednostnih papirjev fizičnih oseb pri njih znaša pol odstotka povprečne letne vrednosti delnic, kot je razumeti, pa je treba k temu dodati še sedem evrov splošnega nadomestila za borzno posredovanje.

V Abanki pa so nam skopo odgovorili le, da večjih sprememb cenika ne predvidevajo. Najnižja provizija za borzno posredovanje pri njih znaša 12 evrov.

Del nadomestila za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov je tudi strošek Klirinško-depotne družbe (KDD), ki bi se po odločitvi ustavnega sodišča prav tako lahko zvišal. KDD odgovarja, da bodo zaradi razveljavitve zakonskega določila, ki je omejevalo letno nadomestilo za vodenje računov na teh računih, ponovno pretehtali omenjeno tarifo. Na KDD je sicer še vedno prek 80.000 ukinjenih registrskih računov, saj sprememba zakona, ki bi omogočila prenos delnic na Kapitalsko družbo, še ni bila sprejeta.

MDS za posebno ureditev

Rajko Stanković
iz Društva Mali delničarji Slovenije pravi, da podražitev še niso opazili in da čakajo na poteze bank in BPH. Meni pa, da bi bilo treba sistemsko urediti prenos za tiste, ki delnice malih vrednosti še imajo pri KDD.

Ceniki borznih posrednikov so sicer precej nepregledni in zapleteni, tako da si stroške ni enostavno izračunati. Več preglednosti in poenostavitev naj bi prinesla novela zakona o trgu finančnih instrumentov, ki na sprejetje čaka v državnem zboru.