Ljubljančani še čakajo na odmero Nusz

Lastnike nepremičnin, ki še čakajo na odmerne odločbe za leto 2014, zanima, ali bodo dajatev lahko plačali v dveh obrokih.

Objavljeno
16. september 2014 18.05
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana – Ljubljančani še čakajo na odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Nusz), podjetja z območja mestne občine so jih že dobila.

Ljubljančani bodo odločbe najbrž dobili oktobra

»Od Mestne občine Ljubljana smo prve podatke za posameznike fizične osebe prejeli avgusta, vendar še niso bili primerni za pripravo odmere. Trenutno v mestni občini podatke za fizične osebe še pripravljajo,« pojasnjujejo v generalnem finančnem uradu. Načrtujejo, da bodo odmerne odločbe za prebivalce mestne občine Ljubljana izdali oktobra.

Nadomestilo, ki ga plačujejo lastniki nepremičnin, pripada občinam, ki finančni upravi tudi dostavijo seznam zavezancev: finančna uprava zahteva popravke, če se občinski podatki o zavezancih ne ujemajo s podatkih iz drugih zbirk podatkov.

Za zavezance pravne osebe z območja mestne občine Ljubljana je finančna uprava odločbe že izdala, saj je za to skupino zavezancev podatke dobila prej kot za fizične osebe. »Mestna občina Ljubljana ima podatkovno zbirko o Nusz zaradi  velikega števila zavezancev razdeljeno na dve skupini, na pravne ter fizične osebe,« pojasnjujejo na občini.

V rebalansu proračuna ljubljanskega proračuna za leto 2014 je iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča predvidenih 56,2milijona evrov.  »Nusz pomeni 15,91 odstotka vseh načrtovanih prihodkov v rebalansu proračuna za leto 2014,« pojasnjujejo na ljubljanski mestni občini.

Ali bo še čas za plačilo Nusz v dveh obrokih?

Zavezanci posamezniki lahko plačajo nadomestilo v dveh obrokih, zato finančna uprava k odmerni odločbi, ki jo naslovnik dobi po pošti kot priporočeno poštno pošiljko, priloži dva plačilna naloga. Po pojasnilih finančne uprave ni pravila, koliko presledka naj bo med rokoma za plačilo prvega in drugega obroka.

Bralci, ki odmernih odločb za leto 2014 niso dobili, nas sprašujejo, ali bo sploh še dovolj časa, da bodo Nusz za leto 2014 plačali v dveh obrokih.

V finančni upravi odgovarjajo: »Za tiste odločbe, ki bodo izdane pozno jeseni, bo razmik med plačilnimi nalogi krajši, kot je bilo običajno. Lahko pa se tudi zgodi, da se bo rok za plačilo kakšnega plačilnega zamaknil v prihodnje leto.«

Finančna uprava odmero zaključila za 112 občin

Sicer pa imajo tudi druge občine podatke o zavezancih za nadomestilo urejene v dveh zbirkah, za posameznike in za pravne osebe. Meščani Maribora so odmerne odločbe že dobili, prav tako pravne osebe z območja te občine.

Finančna uprava je doslej izdala odmerne odločbe za 462.816 posameznikov iz 150 občin – odmerila jim je 33,308 milijona evrov Nusz. Odmerne odločbe je že dobilo tudi 27.674 pravnih oseb iz 160 občin – skupaj so podjetja doslej dobila račun za 126,247 milijona evrov nadomestila.

Tako je finančna uprava za 112 občina odmero nadomestila zaključila, saj so odločbe dobili vsi zavezanci pravne in fizične osebe. Za 61 občin še ni zaključila odmere za posameznike, v 51 občinah pa na odmerne odločbe še čakajo podjetja.

Zamik zaradi razveljavljenega davka na nepremičnine

Odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je finančna uprava letos začela izvajati pozneje kot pretekla leta, ker je 1. januarja 2014 začel veljati zakon o davku na nepremičnine, ki je odpravil Nusz.

Pri tem je je ostalo, dokler ni ustavno sodišče marca razveljavilo zakona o davku na nepremičnine in občinam vrnilo tri dajatve, ki so jim pripadale pred 1. januarjem 2014: Nusz, davek na premoženje po zakonu o davkih občanov in pristojbino za gozdne ceste.

Finančna uprava je po razveljavitvi zakona občine pozvala, naj ji do 30. junija 2014 zagotovijo podatke za odmero nadomestila za leto 2014, a so ji občine podatke dostavljale tudi pozneje.

Z odločbami za leto 2014 za obe skupini zavezancev, pravne in fizične osebe,  je finančna uprava doslej odmerila 159,555 milijona evrov Nusz, to pa je že blizu zenska, ki so ga zavezanci plačali za preteklo leto. Za leto 2013 je davčna uprava namreč izdala okoli 745 tisoč odločb o odmeri nadomestila, zavezanci so občinam plačali 186,46 milijona evrov dajatve: 133,7 milijona pravne osebe in 52,32 milijona evrov posamezniki.