Ljubljanska deklaracija o socialni ekonomiji

Za večjo zavezo k podpori socialne ekonomije na evropski ravni kakor tudi na ravni jugovzhodne Evrope.

Objavljeno
25. april 2017 22.27
Gostilna dela Domžale
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana - Na Brdu pri Kranju, kjer se je danes zaključila mednarodna konferenca Razvoj socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi, so predstavniki vlad Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Albanije, Grčije in Luksemburga sprejeli Ljubljansko deklaracijo.

V njej ugotavljajo, da postaja socialna ekonomija vse bolj prepoznanvna tako v nekaterih državah članicah Evropske unije kakor tudi v državah Jugovzhodne Evrope. Kot so zapisali v sporočilu, priporočajo »Evropski uniji večjo zavezo k podpori socialne ekonomije na evropski ravni in na ravni jugovzhodne Evrope. Ugotavljamo tudi, da ukrepi, ki jih je za spodbujanje razvoja podjetij socialne ekonomije v Evropi predstavila Evropska komisija, sledijo priporočilom poročila ekspertne skupine za socialno podjetništvo Evropske komisije »Socialna podjetja in socialna ekonomija gredo naprej«, sprejetega oktobra 2016.«

Za medsebojno prepoznavnost različnih oblik organizacij

V Ljubljanski deklaraciji tudi ugotavljajo, da je termin podjetja socialne ekonomije splošno sprejet za različne oblike organizacij na področju socialne ekonomije. Kljub temu pa še vedno obstajajo razlike pri definiciji sektorja socialne ekonomije. »Zato verjamemo, da mora opredelitev socialne ekonomije temeljiti na medsebojnem prepoznavanju in priznavanju različnih vrst in oblik organizacij, ki delujejo kot organizacije socialne ekonomije v različnih državah EU in državah Jugovzhodne Evrope.«

Socailna ekonomija kot pomembno gonilo rasti

Tudi na letošni konferenci so potrdili, da je  socialna ekonomija pomembno gonilo gospodarske rasti, zlasti če je ustrezno podprta tako skozi ustrezne programe kot projekte in oblike financiranja. Seveda obstajajo razlike med državami članicami EU in državami Jugovzhodne Evrope, že zaradi različnih pogojev dostopa do sredstev, ki jih razpisujejo evropske institucije. Zavzeli so se tudi za to, da države Jugovzhodne Evrope podpirajo oblikovanje mreže organizacij socialne ekonomije v celotni regiji Jugovzhodne Evrope.

Potreben ekosistem za socialno ekonomijo

Z omenjeno deklaracijo si bodo še prizadevali: da tako EU kot države Jugovzhodne Evrope (JVE) vlagajo v večjo prepoznavnost socialne ekonomije na evropski in mednarodni ravni; da bodo ob upoštevanu Luksemburške deklaracije članice EU kot JVE strmele tako k enotnemu razumevanje pomena socialne ekonomije, a tudi upoštevale raznolikost oblik in vrst tovrsntih podjetij in medsebojnem priznavanju teh organizacij tako na ravni EU kot držav JVE. Izpostavlja se tudi potreba po nujnem ekosistemu za podjetja socialne ekonomije, ki »se soočajo z reševanjem izzivov v zvezi z ravnanjem z migranti.« Z deklaracijo so tudi poudarili pomen okrepitve raznih podpornih instrumentov za socialna podjetja, ki naj se uravnotežijo za članice EU kot za države JVE. Tudi dostop do financiranja bi moral biti poenoten, da bi se lahko dosegalo konvergenco na ravni obeh skupin držav. Z Ljubljansko deklaracijo za socialno ekonomijo se tudi vzpodbuja k nastajnju močne regionalne mreže socialne ekonomije na ravni Jugovzhodne Evrope.