»Mali« davčni dolžniki prostovoljno poravnali za skoraj milijon evrov dolga

Stroški izvršbe pogosto presežejo strošek dolga.

Objavljeno
17. november 2015 10.39
bsa/poravnava
Ma. G., gospodarstvo
Ma. G., gospodarstvo

Ljubljana − Davčni izvršbi se je s prostovoljnim plačilom obveznosti uspelo izogniti 24.636 oziroma tretjini »malih« dolžnikov, ki so tako skupaj poravnali za 908.000 evrov dolga, so sporočili iz republiške finančne uprave (Furs). Pri ostalih dolžnikih se nadaljuje postopek davčne izvršbe.

Furs je namreč 7. oktobra letos 71.713 zavezancev, katerih dolg je znašal od deset do sto evrov, pozval, da naj čim hitreje poravnajo svoje obveznosti, sicer bo njihov dolg prisilno izterjan. Na Fursu pojasnjujejo, da so se za to tudi letos odločili, ker pri teh »malih« dolžnikih stroški izvršbe pogosto presegajo davčni dolg. Zavezanec, čigar dolg, denimo, znaša 20 evrov, plača tudi stroške izvršbe, ki lahko znašajo 50 evrov ali celo več.

»Zavezance želimo ponovno pozvati, naj prostovoljno izpolnijo svoje obveznosti. Tiste, ki prejmejo opomin, želimo opozoriti, da je obveznosti treba poravnati takoj in v celoti, saj je rok za njihovo plačilo že potekel. To pomeni, da je treba (poleg obveznosti, navedenih na opominu) obračunati in poravnati še dodatne zamudne obresti, ki so nastale od dneva izdaje opomina do dneva plačila. Če zavezanec po izdanem opominu ne poravna vseh obveznosti in pripadajočih zamudnih obresti do dneva plačila, se za neporavnane obveznosti opomin ponovno ne izda, temveč se takoj začne postopek davčne izvršbe,« sporočajo iz Fursa.