Mali delničarji nad NLB zaradi prospekta za izdajo obveznice

Banke VZMD o zavajanju vlagateljev. Sodišče: NLB je sklep višjega sodišča prejela 1. julija, torej na dan objave prospekta.

Objavljeno
18. september 2014 20.07
NLB,Ljubljana Slovenija 28.06.2013
Nejc Gole, gospodarstvo
Nejc Gole, gospodarstvo
Ljubljana – Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) in NLB različno interpretirata navedbe v prospektu ob izdaji julijske obveznice največje slovenske banke na Luksemburški borzi. Mali delničarji govorijo o zavajanju mednarodne javnosti, bankirji to zanikajo.

Na sodišču potekajo trije pravni spori, v katerih tožniki izpodbijajo vpis decembrske dokapitalizacije v sodni register, a v času izdaje prospekta ni mogoče napovedati izida teh sodnih sporov, je NLB zapisala v prospektu, ki je izšel 1. julija. Po drugi strani VZMD opozarja: »To neresnico je NLB zapisala 27 dni po tem, ko je najpomembnejši od teh sporov že doživel sodni epilog.«

Višje sodišče je namreč na seji 4. junija ugodilo pritožbi malega delničarja NLB in razveljavilo sklep, s katerim je sodišče v sodni register vpisalo dokapitalizacijo NLB. V Delu smo že poročali, da sodišče v sodnem registru ni znižalo osnovnega kapitala na nič, torej izbrisalo obstoječih delničarjev, ampak samo vpisalo novo višino dokapitalizacije. V VZMD trdijo, da je bil sklep višjega sodišča vročen NLB 27. junija, torej pred izdajo prospekta. A kot pojasnjujejo na okrožnem sodišču, so odvetniki NLB sklep višjega sodišča prevzeli 1. julija, torej na dan objave prospekta.

Poleg tega v NLB pravijo, da še danes ni mogoče napovedati izida omenjenega sodnega postopka: »Višje sodišče na podlagi pritožnikove pritožbe ni sprejelo meritorne odločitve, ampak je pritožbi ugodilo izključno zaradi formalnih pomanjkljivosti in vrnilo zadevo v ponovno odločanje sodišču prve stopnje. Odločitev z dne 4. junija torej ni bila končna odločitev v tej zadevi in glede na nov pritožbeni postopek končne odločitve tudi danes še ni. Zato je bila 1. julija povsem pravilna trditev, da je postopek takrat še potekal, njegovega izida pa ni bilo mogoče napovedati, in enako velja še danes.«

V NLB še poudarjajo, da nobena od dosedanjih odločitev sodišča ni vplivala na višino osnovnega kapitala NLB: »Tudi Banka Slovenije je v zvezi s tem javno izrazila stališče, da v postopku odločanja o vpisu sprememb v sodni register ni mogoče odločati o zakonitosti ali nezakonitosti njenih odločb o izrednih ukrepih in tudi ne spreminjati ali razveljavljati učinkov, ki jih v zvezi s temi odločbami določa zakon o bančništvu.«

VZMD, ki ga vodi Kristjan Verbič, je o domnevnem zavajanju vlagateljev obvestil mednarodne ustanove, ki sodelujejo pri izdajah obveznic NLB, kot so Commerzbank, Merrrill Lynch, UniCredit bank in druge. Ena od ustanov jih je neuradno obvestila, da z razveljavitvijo vpisa dokapitalizacijskega vpisa niso bili seznanjeni, NLB pa bi jih o tem morala v skrajnem primeru obvestiti po objavi prospekta, pravijo mali delničarji.