Minister Mramor išče direktorja Fursa

Prijave sprejema uradniški svet, rok se izteče jutri, 3. oktobra. V. d. generalne direktorice Jana Ahčin se je že prijavila.

Objavljeno
01. oktober 2014 20.11
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Ljubljana – Delovno mesto na vrhu finančne uprave (Furs) je znova na trgu: ministrstvo za finance išče generalnega direktorja s petletnim mandatom. Prijave sprejema uradniški svet, rok se izteče jutri, 3. oktobra.

Javni natečaj »za položaj generalnega direktorja finančne uprave« je ministrstvo za finance (MF) objavilo 25. septembra. »Jana Ahčin se je prijavila na razpis,« so nam povedali v generalnem finančnem uradu. Kandidatka od 16. julija že vodi finančno upravo kot vršilka dolžnosti generalne direktorice.

»Posebna natečajna komisija, ki jo imenuje uradniški svet, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta položaj,« pojasnjuje v razpisu ministrstvo za finance. V natečajni komisiji so predsednica dr. Polona Kovač, ki je izredna profesorica na kateri za upravno-pravno področje pri fakulteti za upravo, Marija Janc z ministrstva za finance, davčni svetovalec Darko Končan in uslužbenec finančne uprave Dušan Pečnik, ki je tudi predsednik sindikata carinikov.

Natečajne komisije uradniškega sveta opravijo pogovore z vsemi kandidati, ki izpolnjujejo merila iz razpisa, potem pa ministru, ki je dal natečaj objaviti, lahko predlagajo tudi več primernih kandidatov. Nazadnje bo torej odločal novi minister za finance Dušan Mramor. »Minister lahko iz nabora ustreznih kandidatov, ki mu ga posreduje uradniški svet, izbere ali pa ne izbere kandidata. Ne more pa izbrati nekoga, ki ga uradniški svet ni predlagal,« pojasnjujejo v ministrstvu za finance o predpisanem postopku.

Dušan Mramor bo tako drugič v svoji politični karieri izbiral generalnega direktorja davčne oziroma finančne uprave. Prvič je takšno nalogo dobil leta 2004, ko je bil finančni minister v vladi Antona Ropa: potem ko je sprejel odstopno izjavo Stojana Grilja, ki je davčno upravo vodil od leta 1999, je za generalno direktorico davčne uprave sprejel Zvezdano Gržina, ki je dotlej vodila celjski davčni urad.

Davčna in carinska uprava sta se 1. avgusta letos združili v finančno upravo. Dva tedna pred tem je vlada sklenila, da bo novo ustanovo 16. julija kot vršilka dolžnosti prevzela Jana Ahčin, dotlej generalna direktorica davčne uprave, »in sicer do imenovanja generalnega direktorja finančne uprave po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev«. Po pojasnilih ministrstva za finance lahko vršilec dolžnosti, ki ga vlada imenuje brez javnega natečaja, na položaju namreč ostane največ šest mesecev, vsekakor pa mora izpolnjevati merila iz razpisa.

Finančna uprava je po velikosti tretja javna uprava za policijo in vojsko: v njej je 3701 zaposleni, med njimi 436 inšpektorjev, 292 carinikov, 203 preiskovalci, 803 kontrolorji in 341 izterjevalcev.