Ministrstvo bo samo izvajalo varstvo potrošnikov

Letos so razveljavili že tri razpise: za potrošniško svetovanje, za izdajanje potrošniške revije in za EPC.

Objavljeno
25. september 2013 19.01
Božena Križnik, gospodarstvo
Božena Križnik, gospodarstvo

Ljubljana – V vsesplošni gospodarski in socialni eroziji skrb za potrošnika ni luksus, ki bi se mu Slovenci lahko odpovedali. Zato toliko bolj čudi, da je država letos razveljavila vse razpise, ki zagotavljajo osnovni paket potrošnikovih pravic: za potrošniško svetovanje, za izdajanje potrošniške revije in za Evropski potrošniški center (EPC).

Brezplačno svetovanje

Ministrstvo za gospodarski razvoj, pristojno za to področje, se je lani odločilo brezplačno potrošniško svetovanje prenesti s koncesijo nazaj na nevladni sektor. Razpis, ki se je zaključil s sklepom o izbiri izvajalca svetovanja (izmed dveh prijavljenih so izbrali Zvezo potrošnikov Slovenije, ZPS), je bil letos zaradi razčiščevanja okoli ugotovitev protikorupcijske komisije o sistemskih korupcijskih tveganjih in notranje revizije na ministrstvu – razveljavljen.

Brezplačno svetovanje od leta 2011 opravlja ministrstvo, zdaj le še po telefonu eno uro na delovni dan. Na ministrstvo smo vprašali, ali menijo, da je to dovolj in ali so opustili namero prenesti koncesijo na nevladne (potrošniške) organizacije. Pojasnili so, da bodo javno službo svetovanja potrošnikom »ob danih proračunskih omejitvah zaenkrat izvajali sami«.

Vso zadevo so poenostavili: na spletu so objavili izbor najpogostejših vprašanj in odgovorov s tega področja. Čas telefonskega svetovanja so skrajšali tako, da preusmerjajo potrošnike na spletno stran in lahko sprejmejo več klicev.

Potrošniško svetovanje izvaja tudi Zveza potrošnikov Slovenije, vendar samo za svoje člane (ker pač nima državne koncesije).

Evropski potrošniški center

Delovanje EPC, ki ga gosti ZPS, je za letos finančno pokrito, pri razpisu za 2014 in 2015 pa se je zapletlo. Na ministrstvu pravijo, da so ga sicer pripravili v skladu s priporočili KPK in notranje revizije, vendar so ga razveljavili – »zaradi novih okoliščin«. Kakšnih? Domneve o nepravilnostih v zvezi s kandidaturo ZPS v preteklih letih še niso razjasnjene, poteka pa tudi preiskava pred Evropskim urad za boj proti goljufijam (OLAF).

Ker ministrstvo ni izbralo gostitelja, se je septembra samo prijavilo na evropski razpis in pripravilo program delovanja EPC v letu 2014. »Naloge, povezane z delovanjem EPC, bodo izvajali strokovno usposobljeni uslužbenci ministrstva, ki izpolnjujejo zahteve evropskega razpisa in imajo ustrezna znanja za izvajanje programa. Ministrstvo bo zagotovilo, da bo EPC deloval dobro in učinkovito v korist potrošnikov, ki v času krize in v obdobju rasti čezmejnih nakupov potrebujejo vedno več pozornosti in pomoči pri zagotavljanju njihovih pravic,« so navedli v odgovoru in dodali, da bo tako samo v letu 2014. Pod črto to pomeni skoraj 200 tisočakov plusa v proračunu MGRT, saj mu bo ostalo 98 tisočakov, ki bi jih moral plačati gostitelju, enak znesek pa bo za delovanje centra dobil iz EU.

Na pripombo, da je to kršitev veljavne resolucije o varstvu potrošnikov (ki določa, da EPC gosti nevladna potrošniška organizacija), na ministrstvu odgovarjajo: »V trenutnih okoliščinah je bil odmik od resolucije, ki jo je sprejel državni zbor in je sicer nezavezujoč pravni akt, potreben tudi zaradi priporočil KPK, da je treba krog potencialnih prijaviteljev na razpis za izbor gostitelja za EPC razširiti.«

Potrošniška revija

Država sofinancira tudi potrošniško revijo, ki se ne more sama zaradi specifičnih pogojev – ne dopušča oglaševanja, torej nima oglasnih prihodkov. Februarja je ministrstvo objavilo razpis za koncesijo za izdajanje revije s področja varstva potrošnikov, a ga je še isti mesec razveljavilo, kot pojasnjuje, na podlagi priporočil protikorupcijske komisije. Za naprej bo izdelalo nov koncept sofinanciranja. Revija VIP, ki jo že 20 let izdaja Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave pod okriljem ZPS, sicer za zdaj še izhaja, a v okrnjenem obsegu. Vprašanje pa je, če bo dočakala nov koncept državnega sofinanciranja.