Množični izračuni dohodnine izkrivili povprečja

Na MF objavili analizo o odmeri dohodnine za leto 2015, ko je Furs izdal 50 odstotkov več izračunov kot leta 2014.

Objavljeno
12. maj 2017 21.30
lvi*FURS
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc

Ljubljana – Velik delež zavezancev zbere majhen delež dohodnine, kažejo tudi podatki o odmeri dajatve za leto 2015: 75 odstotkov zavezancev je prispevalo 12 odstotkov dohodnine. Novo pravilo, po katerem mora finančna uprava izračune sestaviti tudi za najmanjše obdavčljive dohodke, je »popačilo« dolgoletno statistiko o tej dajatvi. Ministrstvo za finance (MF) je objavilo analizo o odmeri dohodnine za leto 2015, ko se je število informativnih izračunov zaradi novih pravil v zakonu o davčnem postopku močno povečalo, a večji del zaradi zavezancev, ki jim dohodnine ni bilo treba doplačati, prav tako niso bili upravičeni do vračil. Vseeno pa je je veliko večje število prejemnikov izračunov vplivalo na statistiko, ki jo izkazuje analiza za davčno leto 2015.


Finančna uprava je za leto 2015 sestavila 1.517.289 informativnih izračunov dohodnine, to pa je bilo kar 53,7 odstotka več kot leto prej, ko jih je zavezancem razposlala 986.998. Obseg dela z njimi se je lani tako močno povečal, ker jih je morala prvič pripraviti za vse zavezance, ki so imeli med dohodninskim letom kakršne koli obdavčljive dohodke, ne glede na to, koliko so znašali. To pomeni, da ni več izločila niti zavezancev, ki niso dosegli zneskov različnih olajšav. Med novimi naslovniki informativnih izračunov so bili zvečine upokojenci – vseh je bilo 530.291. Kljub velikemu številu dodatnih izračunov je za leto 2015 odmerila le 2,5 odstotka več dohodnine kot leto prej. Število zavezancev z doplačili se je povečalo za okoli 20.000 ali 6 odstotkov.

Nova povprečja

Iz analize o odmeri dohodnine za leto 2015 je mogoče hitro videti, kako je na davčno statistiko vplivalo veliko število informativnih izračunov, s katerimi je finančna uprava zajela tudi najmanjše dohodke, ki so bili pretekla leta izvzeti iz informativnih izračunov, s tem pa tudi iz letne analize o odmeri dajatve. Na primer: v prvem dohodninskem razredu je bilo predlani 1.087.569 ali 71,7 odstotka zavezancev, ki so dobili izračune, leta 2014 pa le 576.864 ali 58,46 odstotka. Pri odmeri za leto 2014 so imeli zavezanci iz prvega davčnega razreda skupaj 5,8 milijarde evrov dohodkov ali 35,3 odstotka celotnega zneska. Pri odmeri za leto 2015 pa so imeli zavezanci iz prvega davčnega razreda 8,6 milijarde evrov ali 43,6 odstotka skupnih dohodkov vseh zavezancev. Leta 2014 je povprečni dohodek na zavezanca iz prvega davčnega razreda znašal 10.100 evrov, leta 2015 je povprečje zdrsnilo na 7896 evrov. Za leto 2014 je povprečna dohodnina na zavezanca iz prvega razreda znašala 365 evrov, za leto 2015 pa le še 192 evrov.

Poglejmo še, kaj se je dogajalo s statistiko o najvišjem davčnem razredu na lestvici. Leta 2014 je bilo čisto na vrhu 3253 ali 0,33 odstotka vseh zavezancev, ki so dobili informativni izračun – ta majhna skupina zavezancev je prispevala 8,51 odstotka vse dohodnine, ki jo je finančna uprava zbrala tisto leto. V najvišjem davčnem razredu je dohodek na zavezanca leta 2014 znašal 141.076 evrov, odmerjena dohodnina pa povprečno 45.277 evrov. Poglejmo še, kaj o najvišjem davčnem razredu razkriva odmerna statistika za leto 2015 (za podrobnosti glej tabelo): vanj se je uvrstilo 3322 ali 0,2 odstotka vseh zavezancev. Povprečni dohodek na zavezanca je znašal 146.545 evrov, povprečna dohodnina 47.160 evrov. Najvišji davčni razred je leta 2015 k skupni dohodnini prispeval 8,8 odstotka.


Brez doplačil in vračil

Zanimivo je primerjati dve zaporedni dohodninski leti: skupni dohodki, ki štejejo v letno davčno osnovo, so leta 2015 dosegli 19,7 milijarde evrov, povprečno 12.974 evrov na zavezanca – to je bilo enakovredno 69,5 odstotka povprečne letne plače leta 2015. Dohodnina, ki jo je Furs leta 2015 odmeril na ravni vseh zavezancev, je znašala 1,773 milijarde evrov, povprečno 1168 evrov na zavezanca. In zdaj še leto 2014: skupni dohodki zavezancev so znašali 16,5 milijarde evrov, povprečno 16.728 evrov na zavezanca – to je bilo 91 odstotkov povprečne letne plače. Za leto 2014 je Furs odmeril 1,73 milijarde evrov dohodnine, povprečno 1922 evrov na zavezanca. Finančna uprava je leta 2015 odmerila 2,5 odstotka več dohodnine kot leta 2014, pri tem pa je bila povprečna dohodnina na zavezanca leta 2015 za 754 evrov nižja kot leta 2014 – seveda, število zavezancev se je v enem letu močno povečalo, ker je začela finančna uprava informativne izračune pripravljati za vse dohodke. Med njimi je bil velik delež upokojencev, ki jim dohodnine ni bilo treba ne doplačati ne vrniti, to pa je spet močno vplivalo na odmerno statistiko. Za leto 2015 je bilo kar 532.145 ali 35 odstotkov prejemnikov izračunov brez doplačila ali vračila. Leta 2014 je bilo takih zavezancev le 74.566 ali manj kot 8 odstotkov.