Nepremičninski davek: nižja davčna osnova za stanovanja

Organizacijski odbor Vseslovenskega posveta o nepremičninskem davku se je tako dogovoril z vlado.

Objavljeno
16. oktober 2013 14.28
Nepremičnine
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana - Davčna osnova pri stanovanjskih nepremičninah bo znašala 80 odstotkov posplošene tržne vrednosti nepremičnin in ne 100 odstotkov tako kot pri drugih skupinah nepremičnin. Nižjo davčno osnovo so včeraj med pogovori s predstavniki vlade dosegli člani organizacijskega in strokovnega odbora Vseslovenskega posveta o novem nepremičninskem davku.

Nižja osnova le za stanovanjske nepremičnine

Druga možnost je, da bo davčna osnova pri stanovanjskih nepremičninah znašala 85 odstotkov posplošene tržne vrednosti, so še povedali predstavniki organizacijskega odbora, v katerega so se povezali strokovnjaki, ki se na različne načine ukvarjajo z nepremičninami in trgom nepremičnin.

Odbor se je z vlado dogovoril tudi za davčno posojilo pri novi dajatvi. Po zagotovilih predstavnikov odbora bosta v predlogu zakona, o katerem bo jutri odločala vlada, tako nižja davčna osnova za stanovanjska posojila kot davčno posojilo.

Člani organizacijskega in strokovnega odbora Vseslovenskega posveta o novem nepremičninskem davku ne dvomijo, da bo vlada jutri glasovala za predlog zakona o novem davku in mu tako odprla pot v zakonodajni postopek.

»Določitev 80 odstotkov posplošene tržne vrednosti nepremičnin kot davčne osnove, bo bilo po naši oceni iz številnih razlogov ustreznejša rešitev kot pa 100 davčna osnova v višini 100 odstotkov posplošene tržne vrednosti. Tako določena davčna osnova bo omilila številne napake v obstoječih javnih evidencah nepremičnin, deloma neustrezne metodologije za vrednotenje in drugo,« so pojasnili predstavniki strokovnega odbora.

V predlogu tudi socialno posojilo

Po njihovih zagotovilih bo v predlogu zakona o davku na nepremičnine, ki bo jutri pred vlado, tudi tako imenovano socialno posojilo. »Vladi smo predlagali, naj se v zakonu kot enega od možnih socialnih ukrepov izrecno uredi tako imenovano davčno posojilo za tiste davčne zavezance  fizične osebe, ki ne bodo sposobni plačati davka na nepremičnine tako, da se v zakonu določi kot prag za odobritev takšnega načina plačila davka primeren cenzus povprečnih dohodkov na člane gospodinjstva. Davčno posojilo se poplača ob prodaji nepremičnine ali smrti zavezanca od dedovanju podobno kot ob poplačilu stroškov občin za oskrbo v domovih starejših občanov,« so povedali predstavniki odbora.

Dobili so zagotovilo, da bo socialno posojilo v predlogu zakona, ni pa še mogoče natančno povedati, kako bo vlada uredila podrobnosti.

Ministrstvo za finance bo pripravilo izračune o učinkih sprememb, ki jih namerava vlada vnesti v besedilo.

Gurs zavrnil originalne listine iz popisa?

 Predstavniki Strokovnega odbora v povezavi z davkom na nepremičnine opozarjajo na številne pomanjkljivosti, povezane z vrednotenjem nepremičnin in napake v podatkih o vrednostnih nepremičnin v zbirki podatkov pri Geodetski upravi Republike Slovenije.  To je posebej pomembno, ker bo ta vrednost izhodišče za obdavčitev. Zato so poskušali pri vladi doseči, da  bi smel zavezanec za novi davek na nepremičnine v pritožbi na odločbo s cenitvijo dokazati primerno vrednost nepremičnine. »Vladi smo predlagali, naj v zakonu dopusti, da bo mogoče v pritožbenem postopku vrednost nepremičnine kot davčno osnova lahko ugotavlja tudi s cenitvijo in drugimi dokazili. Tako bi se zmanjšalo tudi število morebitnih pritožb. Vlada tega predloga ni sprejela,« so povedali predstavniki odbora.

»Vprašanje je, kaj bi dogajalo, če bo geodetska uprava na svoje vrednotenje dobila veliko število pritožb, saj je vprašanje, katere dokaze bi v postopku uporabila sama. V strokovnem odboru smo namreč dobili pojasnilo, da je geodetska uprava zaradi pomanjkanja prostora za arhiv zavrgla vse originalne listine iz prvega množičnega popisa nepremičnin,« so še povedali predstavniki Organizacijskega in strokovnega odbora Vseslovenskega posveta o novem nepremičninskem davku, ko so medijem danes obširno in temeljito poročali od delu, ki so ga opravili v enem mesecu.

Davek povezal strokovnjake

V Strokovni odboru Vseslovenskega posveta o novem sistemu obdavčevanja nepremičnin so Franci Gerbec,  prof. Dr. Ivo Lavrač, Darko Končan, Jože Podgoršek, mag. Anton Kožar, dr. Edo Pirkmajer, mag. Tomaž Banovec, mag. Leon Kobetič in dr. Danijela Brečko.