NKBM prodana Apollu in EBRD za 250 milijonov evrov

NKBM: vloge so varne, poslovanje poteka nemoteno. Jamstva za izbrisane podrejene obveznice naj bi prevzela država.

Objavljeno
30. junij 2015 15.40
Posodobljeno
30. junij 2015 15.40
Delavec obnavlja fasado NKBM, na Strirtarjevi ulici v Ljubljani, 20.junija, 2013.
Nejc Gole, Ma.G., M.F.K., gospodarstvo
Nejc Gole, Ma.G., M.F.K., gospodarstvo

Ljubljana - Druga največja slovenska banka NKBM je bila v konkurenčnem prodajnem postopku za 250 milijonov evrov prodana ameriškemu skladu Apollo in Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD). Z Apollom povezani skladi bodo pridobili 80 odstotkov NKBM, medtem ko bo EBRD pripadalo preostalih 20 odstotkov.

Podpis pogodbe predstavlja pomemben korak pri strateškem prizadevanju Slovenskega državnega holdinga (SDH), da uspešno zaključi privatizacijske postopke s pridobitvijo odgovornih in izkušenih investitorjev, so zapisali v izjavi za javnost SDH. Stroški prodajnega postopka so dosegli malo več kot 2 milijona evrov.

Po besedah člana uprave v izjavi za javnost SDH Mateja Runjaka pa so v kupoprodajni pogodbi še opredeljena jamstva glede odločitve ustavnega sodišča, davčnih pregledov in situacije v hčerinskih družbah (predvideva se delitev stroškov). Država bo tako v celoti jamčila za morebitne odškodnine izbrisanim imetnikom podrejenih obveznic, ki jih je bilo za 64 milijonov evrov. To vprašanje je zdaj na ustavnem sodišču. Podrobneje o višini jamstev pa ni želel govoriti.

Zadeve bi zapletla tudi morebitna odločitev ustavnih sodnikov, da je bila razlastitev malih delničarjev neustavna. Če bi ta pomenila, da bi se zaradi vračila delnic oblikovala nova lastniška struktura banke, bi potem prišlo do ponovnih pogajanj na podlagi novih dejstev. A Runjak težko verjame, da bo do odločitve ustavnih sodnikov prišlo pred izvršitvijo pogodbe, saj mora svoje mnenje najprej podati še Sodišče EU.

Država kor prodajalec in kupca sta si razdelila potencialne stroške na podlagi pregledov finančne uprave, ki se osredotočajo na davčno priznane odhodke pri odpisih in slabitvah slabih posojil. Za vse banke naj bi bilo potencialnih dodatnih stroškov za več deset milijonov evrov. Do neke ravni bo stroške kril kupec, preostalo pa država.

Načrti: NKBM naj bi postala na trgu vodilna banka

Apollo je s partnerstvom z EBRD vstopil v nakup NKBM, upoštevaje strokovno znanje in izkušnje EBRD v regiji, tradicionalni sloves EBRD kot institucije, ki podpira finančno stabilnost, ter edinstvenega spektra sposobnosti, znanj in spretnosti.

Kupca načrtujeta, da bo NKBM postala močna in na trgu vodilna banka, ki bo ohranila svojo osredotočenost na stranke kot svojo prvo in najpomembnejšo ter prednostno nalogo. Tako Apollo kot EBRD sta v celoti zavezana k investiranju v nadaljnjo rast in razvoj banke in k izboljšanju njene operativne učinkovitosti.

Kot poudarjajo v NKBM, pa vsa razmerja med NKBM in komitenti ostajajo nespremenjena. Vloge so varne, poslovanje poteka nemoteno. Po njihovem mnenju se bo lahko banka razvijala v rastočo, stabilno in odlično upravljano banko, ki bo lahko po umiku omejitev, povezanih z državno pomočjo, povečevala tržni delež in dokazovala svoj potencial tako obstoječim kot novim strankam.

Ob današnjem podpisu prodajne pogodbe je predsednik uprave NKBM Robert Senica med drugim izpostavil, da je NKBM tvorno in konstruktivno sodelovala ves čas postopka prodaje. V prihodnjih mesecih se lahko nadaljujejo še ostali koraki, ki sledijo današnjemu podpisu (pridobivanje dovoljenj nadzornih organov, plačilo kupnine, prenos in vpis lastniškega deleža - t.i. »closing« ali konec prodajnega postopka).

»Ne glede na procese, ki še sledijo, ostajajo vsa obstoječa pogodbena razmerja za naše stranke nespremenjena, vloge komitentov so varne. Prav tako bomo v NKBM in Skupini nemoteno opravljali vse storitve v polnem obsegu,« je še dodal  Robert Senica.

Po njegovih besedah je z rezultati banke v zadnjem obdobju zadovoljen. Banka je lansko leto končala z dobičkom, trend uspešnega poslovanja pa nadaljuje tudi letos. Zadovoljen je tudi z uresničevanjem zavez iz programa prestrukturiranja in je prepričan, da se bo ta v skladu z začrtano strategijo nemoteno nadaljeval naprej.

SDH: pozitivni učinki za banko in kliente

Matej Pirc, predsednik uprave SDH je povedal: »SDH ocenjuje, da bo imela prodaja NKBM mednarodnemu zasebnemu investicijskemu skladu Apollo in soinvestitorju EBRD pozitivne učinke za banko in njene kliente, in še posebej za regijo, kjer deluje. Je tudi potrditev prizadevanj SDH za strokovno vodenje privatizacijskih procesov, ki potekajo po mednarodnih standardih in na način, da pritegnemo odgovorne in izkušene investitorje, ki bodo podprli razvoj gospodarskih družb in njihovo preoblikovanje v uspešnejša in bolj konkurenčna podjetja.«

Matej Runjak, vodja projektov in član uprave SDH je povedal: "Prepričani smo, da smo s skladom Apollo in EBRD dobili investitorja, ki sta sposobna NKBM popeljati na naslednjo stopnjo razvoja. Ugled Apolla kot vodilnega investicijskega sklada na svetu, katerega pretekli dosežki vključujejo uspešna preoblikovanja podjetij, ki so se pod njegovem okriljem razvila v najboljša podjetja v panogi, skupaj z zavezanostjo Evropske banke za obnovo in razvoj k napredku in gospodarski stabilnosti so sposobnosti, potrebne za preoblikovanje slovenskega bančnega sistema. Z optimizmom gledamo na prihodnost NKBM v njihovem lastništvu."

Gernot Lohr, starejši partner v Apollo Global Management je povedal: "Prepričani smo, da bo NKBM kot franšizna naložba, ki se sooča s številnimi izzivi, pod vodstvom izkušenega in angažiranega lastnika, kot je Apollo, povrnil stari ugled in zagotovil stabilnost vsem njenim deležnikom: strankam, zaposlenim, lokalni skupnosti in državi. Veselimo se, da bomo s pomočjo našega strokovnega znanja in izkušenj ter s sodelovanjem managementa prispevali k prestrukturiranju za izboljšanje in rast NKBM. Prepričani smo, da ima NKBM izjemen razvojni potencial in v sodelovanju z vsemi deležniki ostajamo zavezani k odličnosti pri zagotavljanju storitev za sedanje in bodoče stranke«.

Nick Tesseyman, EBRD direktor, Finančne institucije, je povedal: "Zelo smo zadovoljni, da postajamo delničar v drugi največji slovenski banki. Privatizacija NKBM odraža odločnost pristojnih institucij k izpeljavi reformnega programa in pripravljenost za preoblikovanje banke. Kot delničar bo EBRD tesno in aktivno sodeloval z novim večinskim lastnikom Apollo pri prestrukturiranju banke in uvedbi najvišjih standardov korporativnega upravljanja. Okrepitev slovenskega bančnega sistema je nujna za nadaljevanje vzdržne gospodarske rasti in EBRD je v celoti pripravljena prispevati svoj delež«.

Prodaja je posledica izpolnjevanja zavez, ki jih je Slovenija decembra 2013 dala Evropski komisiji v postopku presoje skladnosti izvedenih ukrepov v letu 2012 in 2013 s pravili Evropske unije o državnih pomočeh.

Predstavniki ameriškega sklada pa so se v zadnjih tednih pogajali tudi z evropsko komisijo o spremembah zavez, ki jih je mariborska banka dala Bruslju v zameno za soglasje k državni pomoči. NKBM je obljubila tudi zniževanje bilančne vsote in ima omejitve glede kreditiranja, kar banki onemogoča rast. Pred dokončnim nakupom bo Apollo od Banke Slovenije moral še pridobiti soglasje za pridobitev kvalificiranega deleža v banki, glede česar pa ne gre pričakovati težav.

Ameriški sklad Apollo je konec lanskega leta upravljal približno 160 milijard dolarjev (143 milijard evrov) sredstev.

Analitik Matej Šimnic iz Alte Invest ocenjuje, da je finančni sklad z vidika hitrosti in stanja banke lahko celo primernejši lastnik od strateškega prevzemnika: »Vzpostavitev strategije bi namreč lahko potekala hitreje, hkrati pa ima Apollo veliko izkušenj z odkupi in upravljanjem slabega dolga ter je s tega vidika boljši partner. Ključno je, da banka začne čim hitreje optimalno delovati, saj le tako lahko pripomore k okrevanju gospodarstva.« NKBM ima v svojem portfelju še vedno zelo velik delež slabih posojil, in sicer 23,5-odstoten. Za primerjavo: delež slabih posojil v slovenskem bančnem sistemu je 11,4-odstoten.

Do prodaje banke prihaja dve leti po tem, ko je državni zbor sprejel sklep o privatizaciji 15 podjetij, med njimi tudi NKBM, in poldrugo leto po izboru družbe Lazard Frères za svetovalca pri prodaji. Poleg Apolla je v prodajnem postopku največji interes za nakup NKBM pokazala še madžarska banka OTP.

Kronologijo prodaje NKBM objavljamo TUKAJ.