NLB malemu gospodarstvu ponuja brezplačni najem prostorov

Ponudbe za brezplačen najem in uporabo prostorov bodo začeli zbirati jutri, upoštevali pa bodo tiste, prispele do 8. oktobra.

Objavljeno
18. september 2014 12.52
vidic NLB
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Cveto Pavlin, gospodarstvo

Ljubljana - S ponudbo za brezplačen najem in uporabo prostorov bodo malemu gospodarstvu zagotovili prostorske možnosti za razvoj podpornega okolja za podjetništvo. Skupaj z zunanjimi partnerji želijo v NLB zagotoviti infrastrukturno podporo za krepitev dejavnosti vseh vrst podjetništva v lokalnem okolju ter omogočiti izvajanja dejavnosti, kot so: co-working oddajo prostorov, podjetniško svetovanje, nudenje davčnih, računovodskih, marketinških in pravnih storitev, podjetniška in finančna izobraževanja ter zagotavljanje pogojev za povezovanje podpornih organizacij pri razvoju podjetništva in mreženja.

Ponudbe za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov NLB na petih lokacijah bodo začeli zbirati jutri, v petek, 19.septembra. Poziv za zbiranje ponudb bo objavil NLB Center za inovativno podjetništvo (v ustanavljanju) na spletnih straneh banke. Brezplačen najem in uporaba poslovnih prostorov bo mogoča v Mariboru, Ljubljani, Murski Soboti, Kamniku in Trzinu. Prav tako bo od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb na spletni strani dosegljiva vsa potrebna razpisna dokumentacija. Upoštevali bodo ponudbe, ki bodo ne glede na način dostave, prispele na naslov NLB Sektor za nabavo in upravljanje nepremičnin, Šmartinska 130, 1520 Ljubljana, do vključno 8. oktobra do 12. ure.

Razpis je namenjen organizacijam in podjetniškim iniciativam, ki nimajo možnosti plačevati najemnine oziroma nimajo dovolj prostora za izvajanje lastne dejavnosti. Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane za opravljene gospodarske dejavnosti ter druge pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost.