NLB, NKBM in Abanki se obeta boljša bonitetna ocena

Bonitetna hiša Moody's po pregledu, končan bo v dveh mesecih, napoveduje verjetno izboljšanje ocen trem bankam.

Objavljeno
04. maj 2017 16.54
NLB, 25. april 2017 v Ljubljani. [NLB,Ljubljana,banke,Nova Ljubljanska banka]
Miha Jenko
Miha Jenko

Ljubljana – Po tem, ko je jeseni izboljšala bonitetno oceno Slovenije s spremembo obetov s »stabilnih« v »pozitivne«, bonitetna agencija Moody's zdaj proučuje tudi možnosti za izboljšanje bonitetnih ocen treh največjih slovenskih bank, NLB, NKBM in Abanke.

Moody's, ki skupaj z agencijama Standard&Poor's in Fitch spada med veliko trojico svetovnih bonitetnih hiš, je zdaj javno oznanila, da bo ocenila, kako bodo učinki bolje ocenjenega makroekonomskega profila Slovenije in trdnejši finančni temelji bank vplivali na kreditne portfelje teh treh bank.

Zanimivo je, da pri tem napoveduje »verjetno« zvišanje dolgoročnih ratingov omenjenih treh bank za do dva ali tri stopnje in napoveduje, da bodo nove kreditne ocene za NLB, NKBM in Abanko nared v dveh mesecih, torej nekje v začetku julija. V vsakem primeru je verjetnost, da ugledna agencija izboljša kreditno oceno, ta čas najbolj zanimiva za Novo Ljubljansko banko, ki je pred napovedanim začetkom prodaje.

Moody's ocenjuje, da bodo boljše makroekonomske razmere v Sloveniji in operativno okolje, v katerem delujejo banke, zmanjšali sistemska tveganja in izboljšali razmere za kreditiranje v bančnem sektorju, hkrati naj bi se znižal tudi visok obseg slabih posojil, izboljšala naj bi se tudi njihovo poplačilo.

Pričakujejo tudi, da se bo, po več letih krčenja, znova povečalo povpraševanje po kreditih, kar naj bi povečalo bančne prihodke – in logična in verjetna posledica teh pozitivnih trendov je po oceni agencije izboljšanje kreditnih ocen bank.

Pregled po bankah

Kar zadeva posamezne banke, v Moody's poudarjajo, da je NLB lani znatno izboljšala kvaliteto aktive (delež problematičnih posojil se je znižal z 22,5 na 15 odstotkov) in dobičkonosnost (letno povečanje neto dobička za 21 odstotkov), hkrati pa obdržala visoko raven kapitalske ustreznosti, s 17-odstotnim deležem kapitala prvega reda (tier 1). Glede na našteto v agenciji ocenjujejo, da bi lahko po koncu pregleda dolgoročno bonitetno oceno NLB zvišali za do dve stopnji, zdaj sicer znaša Ba3.

Za že privatizirano NKBM zdaj Moody's ugotavlja podobno pozitivne trende: delež slabih posojil se je znižal s 36,3 na sicer še vedno visokih 28,2 odstotka, a je ob tem banka ustvarila tudi kar 70-odstotne rezervacije, tveganja v njej zmanjšuje tudi visoka kapitalska ustreznost, s kar 24,2-odstotnim deležem kapitala prvega reda. Na podlagi teh dejstev Moody's meni, da bi lahko mariborski banki izboljšali oceno za dve do tri stopnje.

Tudi Abanka je lani znatno izboljšala svojo dobičkonosnost, sicer predvsem po zaslugi stabilizacije prihodkov in sproščanja rezervacij, delež slabih posojil se je znižal na 15,9 odstotka, njena kapitalska ustreznost pa se je okrepila, s kar 26,5-odstotnim deležem kapitala prvega reda. Posledično v Moody's ocenjujejo, da bi ji lahko bonitetno oceno izboljšali za do dve stopnji.