NLB prodaja slabe terjatve v Srbiji

Gre za dobro razpršena slaba posojila v skupni vrednosti približno 115 milijonov evrov ter manjši portfelj nepremičnin.

Objavljeno
16. marec 2018 13.44
jer*Nova ljubljanska banka NLB
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana – NLB je začela iskati vlagatelje za nakup portfelja problematičnih terjatev v Srbiji. Gre za dobro razpršena slaba posojila v skupni vrednosti približno 115 milijonov evrov ter manjši portfelj nepremičnin. Naprodaj je tudi srbska družba za upravljanje problematičnih terjatev, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz NLB.

NLB kupca za svoje problematične terjatve v Srbiji išče ob podpori svojega finančnega svetovalca, družbe PwC Consulting iz Beograda. Tam lahko zainteresirani vlagatelji tudi dobijo dodatne informacije o sodelovanju v postopku prodaje.

Prodajalec in družba PwC si pridržujeta pravico, da pred vključitvijo investitorja v postopek prodaje po lastni presoji od njega zahtevata dodatne informacije o njem kot tudi o predvidenem načinu financiranja nakupa. Pri tem pa NLB ni obvezana, da bi morala s katerimkoli od morebitnih investitorjev skleniti kakršnokoli pogodbo o prodaji.

NLB je večji del portfelja problematičnih terjatev do pravnih in fizičnih oseb v Sloveniji prodala že leta 2016. Takrat je prodala terjatve do slovenskih podjetij v skupni bruto vrednosti okoli 396 milijonov evrov ter terjatve do fizičnih oseb v skupni bruto vrednosti okoli 104 milijone evrov. Prodajo preostalega dela portfelja problematičnih terjatev je takrat napovedala v odvisnosti od razmer na trgih. Pred tem je v okviru podržavljenja v začetku leta 2014 del nedonosnih terjatev v višini skoraj 2,3 milijarde prenesla na DUTB.