NLB v devetih mesecih 77,7 milijona evrov dobička

Boljši rezultat posledica višjih neto obrestnih prihodkov. Banka zmanjšuje obseg slabih posojil.

Objavljeno
30. november 2015 13.59
ace-NLB
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA

Ljubljana − Banka NLB je v devetih mesecih ustvarila 77,7 milijona evrov dobička po davkih. Brez upoštevanja (lanskih in letošnjih) enkratnih učinkov poslovanja je tekoči rezulat pred oslabitvami in rezervacijami za 14 odstotkov oziroma za 19,1 milijona evrov bolje kot v istem obdobju lani.

Bilančna vsota banke in skupine se je znižala. Od konca lanskega leta do konca septembra je skupini upadla za odstotek na 11,77 milijarde evrov, v NLB pa za dva odstotka na 8,71 milijarde evrov.

Kljub nekoliko slabšim rezultatom iz rednega poslovanja je skupina nevtralizirala učinke enkratnih dogodkov. Te letos predstavljajo negativne tečajne razlike zaradi spremembe tečaja švicarskega franka in realizirani dobički od prodaje dolžniških vrednostnih papirjev, lani pa predvsem pozitivni učinki od prodaje dolžniških in lastniških vrednostnih papirjev.

K izboljšanju poslovanja so najbolj prispevali višji neto obrestni prihodki v znesku 7,7 milijona evrov, za enak znesek so se znižali tudi stroški poslovanja, so sporočili iz banke.

Čisti prihodki skupine so se v primerjalnem obdobju znižali za pet odstotkov na 363,14 milijona evrov. Stroški so se znižali za tri odstotke in dosegli 216,94 milijona evrov. Dobiček pred rezervacijami in oslabitvami se je znižal za osem odstotkov na 146,21 milijona evrov. Oslabitve in rezervacije so se znižale za 44 odstotkov na 60,94 milijona evrov.

Rast obrestnih marž pritiska na prihodke

Kot zaznavajo v NLB, od februarja postopoma padajo obrestne marže, kar pomeni močne pritiske na prihodke iz poslovanja. Ti se bodo nadaljevali tudi v zadnjem četrtletju leta in prihodnje leto. Nadaljnje zniževanje obrestne marže in posledično obrestnih prihodkov pričakujejo na vseh trgih, predvsem v Sloveniji. Neobrestni prihodki so v največji meri stabilni.

Na izboljšano poslovanje NLB Skupine so vplivale prodajne aktivnosti, predvsem krediti strankam na strateških segmentih. Tržni delež posojil gospodarstvu je letos narasel za eno odstotno točko, več je bilo tudi kreditiranja prebivalstva, in sicer za dva odstotka. V devetih mesecih je NLB odobrila za 378 milijonov evrov novih kreditov gospodarstvu, od tega 257,8 milijona evrov dolgoročnih. Novoodobreni krediti prebivalstvu znašajo 325,6 milijona evrov, od tega obsegajo 58 odstotkov potrošniški in 42 odstotkov stanovanjski krediti.

Manj slabih posojil

Prestrukturiranje slabih naložb, aktivno upravljanje zastavljenih nepremičnin in vse večja centralizacija postopkov izterjave slabih naložb zmanjšujejo obseg slabih posojil. Ta so se v prvih devetih mesecih znižala za 343 milijonov evrov, med tem pa je banka začela tudi z aktivnostmi trženja določenih celotnih portfeljev slabih posojil. Portfelj nestrateških naložb jim je v prvih devetih mesecih leta uspelo zmanjšati za 9,3 odstotka na 828 milijonov evrov.