Nova evropska zavarovalnica – izziv za poslovodstva združenih družb

Združitev Zavarovalnice Maribor in Tilie naj bi končali do konca leta 2016.

Objavljeno
17. december 2015 19.54
Slovenija, Maribor, 29.8.2011 - Zavarovalnica Maribor foto:Tadej Regent/Delo
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana - Pozavarovalnica Sava (Sava Re) je sredi oktobra presenetila z novico, da bo združila svoji dve zavarovalnici in tako oblikovala drugo največjo v državi. Združitev Zavarovalnice Maribor in Tilie (ponazoritveno jo imenujemo ZMT) naj bi zaživela do konca leta 2016, zato bi v novem letu 2017 na trgu že imeli novo, bolj vseslovensko zavarovalnico ZMT*. Iz Save Re zdaj optimistično napovedujejo: »Ustvarjamo novo, ne samo vseslovensko, temveč evropsko zavarovalnico.« Skupino vodilnih, ki že opravlja združitvene procese, vodi Boris Medica.

Takoj je bilo določeno, da bo sedež nove zavarovalnice v Mariboru, ki seveda novi združeni zavarovalnici prispeva levji delež premij, dobička in tudi zaposlenih ter že do zdaj tretji tržni delež med slovenskimi zavarovalnicami; prvo mesto pri tržnem deležu zaseda Zavarovalnica Triglav, drugo pa, kot rečeno, Adriatic Slovenica. In kako poteka združevanje Maribora in Tilie?

Nastaja evropska zavarovalnica

Proces združevanja zavarovalnic poteka skladno z načrti. Trenutno je v fazi zagona, v kateri je nadzorni organ projekta (uprava Save Re) opredelil ključne usmeritve projekta in časovni načrt, pravijo v Savi Re. In poudarjajo: »Ustvarjamo novo, ne samo vseslovensko, temveč evropsko zavarovalnico.«

Seveda pa se postavlja vprašanje, kaj bo novo združeno zavarovalnico bistveno ločilo od drugih slovenskih zavarovalnic. Ali še velja, da naj bi se ZM bolj osredotočala na dodatno pokojninsko zavarovanje, Tilia pa na dodatno zdravstveno, kakor so njeni snovalci na čelu s predsednikom uprave Save Re Zvonkom Ivanušičem napovedovali? V Savi Re odgovarjajo: »Želimo, da postane ena najboljših zavarovalnic v regiji, prepoznana po zadovoljstvu strank. Za to je potrebna ponudba koristnih, razumljivih in učinkovitih storitev, ki izražajo dejanske potrebe strank.«

Napovedujejo, da bo prednostna naloga nove zavarovalnice predvsem uvedba naprednih tehnologij, da bodo tako lahko zanimivi tudi za tehnološko ozaveščene zavarovance. Prav ponudba kakovostnih in tehnološko naprednih zavarovalnih produktov bo dodana prednost nove združene zavarovalnice, si obetajo v Savi Re. Med cilji je tudi vzpostavitev moderne organizacijske strukture, ki »bo posebna konkurenčna prednost v industriji, in kar je najpomembneje, zaposlenim bo omogočala razvoj, kreativna delovna mesta in osebno zadovoljstvo«.

Na čelu projekta Boris Medica

Nova združevalna ekipa že deluje. Sava Re: »Vodstvo projekta je vzpostavljeno. Sestavlja ga večina članov uprav vseh družb, ki se združujejo. Skupino vodi Boris Medica, ki se je skupini Sava Re pridružil prav z nalogo vodenja združitve. Ima številne mednarodne izkušnje v vodenju večjih kolektivov in upravljanju kompleksnih projektov.«

Pojasnjujejo, da se skupina zdaj ukvarja s korporativnim delom integracije, torej makroorganizacijsko strukturo, imenom, celostno grafično podobo, analizo podprojektov. Na Savi Re še vedno računajo, da bo formalnopravna združitev obeh zavarovalnic končana do konca leta 2016. Do takrat bosta obe zavarovalnici, Zavarovalnica Maribor in Tilia, delovali ločeno, kajti »združevalni procesi bodo potekali v ozadju ves čas na posameznih segmentih delovanja.«


Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja, je ob napovedi združitve zavarovalnic Save Re za delo.si opozorila: »Združitve pomenijo predvsem velik izziv za poslovodstva vseh vpletenih družb. V zadnjem napovedanem primeru predvsem za poslovodstvo Save Re, ki ima v tem procesu tudi največjo odgovornost. Združitev ni akt ali dejanje, temveč se uspešna združitev skriva v dobro načrtovanem in premišljenem procesu, ki bo vključeval razlike v kulturah posameznih podjetij.«

Sicer pa je Krumbergerjeva menila, da sta regionalno obe zavarovalnici komplementarni, njuna združitev pa pomeni stroškovni prihranek na ravni skupine (če bo združitev uspešna) in verjetno tudi optimalnejšo alokacijo kapitala.

Druga največja

Zadnja tovrstna združitev – združitev KD Življenja in Adriatica Slovenice – se je zgodila leta 2013, že pred desetimi leti pa poroka nekdanje Slovenice in Adriatica, ki so jo že takrat, daljnega leta 2005 zastavili kot drugo največjo v Sloveniji.

Ali bo nova združena zavarovalnica z drugega mesta izrinila Adriatic Slovenico, ki torej že desetletje drži primat druge največje slovenske zavarovalnice?

V Savi Re pravijo: »Če seštejemo tržna deleža Zavarovalnice Maribor in Zavarovalnice Tilia na dan 30. 9. 2015, skupni tržni delež znaša 17,2 odstotka in že presega tržni delež Adriatica Slovenice. Če govorimo o premiji, v prvem letu po združitvi ne pričakujemo večjega porasta tržnega deleža, navadno je v takih procesih na začetku učinek ravno nasproten.

 


Na to smo pripravljeni. Pravi učinki v rasti premije bodo opazni v prihodnjih letih. V načrtu za leto 2015 smo napovedali, da bo skupina v Sloveniji zbrala 333,6 milijona evrov kosmate premije. Rezultati za obdobje 1–9 2015 nakazujejo, da bo realizacija zelo blizu načrtovanega cilja.«

Z Velebiti hitrejši prodor na hrvaški trg

Katere so glavne sinergije in druge prednosti združene zavarovalnice? Kako se bosta vanjo vključili zavarovalnici Save Re na Hrvaškem, torej oba Velebita? V Savi Re pravijo, da s priključitvijo obeh hrvaških družb uresničujejo razvojni potencial skupine in predvsem možnost za hitrejši prodor na hrvaškem trgu.

»Sedanji družbi imata majhen tržni delež na zelo razvitem in konkurenčnem zavarovalniškem trgu. Kot podružnici močne in stabilne zavarovalnice se bosta lahko še uspešneje odzvali na zahtevne razmere na hrvaškem zavarovalnem trgu.«

Tudi Maja Krumberger je za delo.si dejala, da ne preseneča odločitev, da se v te združevalne procese vključujeta tudi obe hrvaški zavarovalnici.

Krumberger pa pravi: »S tem bo Sava Re poleg stroškovnega prihranka in boljše razporeditve kapitala verjetno poenostavila tudi poslovanje ali obvladovanje teh družb, saj bodo kot ena podružnica delovale po enotnih in nam bolj poznanih pravilih. Kljub enotnemu zavarovalnem trgu EU vsak trg še vedno deluje po določenih posebnostih, k lažjemu poslovanju bo pripomogel že enotni nadzorni organ (kar pomeni enega sogovornika namesto dveh), ki bo v tem primeru Agencije za zavarovalni nadzor (AZN).«

K združitvi tudi zaradi Solventnosti 2

K združitvi je poleg opisanih razlogov gotovo pripomogla tudi skorajšnja uvedba direktive Solventnost 2. Po združitvi bo treba kapitalsko ustreznost ugotavljati za novo združeno zavarovalnico in ne več dve ločeni zavarovalnici.

Poleg drugih razlogov, zakaj sploh združiti zdaj samostojni družbi, je, denimo, Zvonko Ivanušič, predsednik uprave Save Re v pogovoru za Sobotno prilogo Dela dejal, da se zanjo odločajo tudi, ker se je bistveno spremenilo okolje od prevzema ZM leta 2013, zaradi padca neto obrestnih prihodkov, zaradi znižane profitne marže, zaradi povečane konkurenčnosti, drugačnih zavarovalniških trendov. In tudi implementacije zahtev Solventnost 2, ki »bo kapitalsko bolj zahtevna«.


Ivanušič je takrat dejal: »Lahko bi ostalo vse po starem, saj sta obe zavarovalnici solidni, a bi bilo to dolgoročno neodgovorno.« Tudi direktor AZN Sergej Simoniti je takrat sklepal, da sta za združevalne odločitve verjetno dva razloga: konkurenca na trgu, ki sili k optimiziranju poslovanja in uvajanje režima Solventnost 2, saj se v primeru združevanja zavarovalnic kapitalsko ustreznost računa le za združeno zavarovalnico.