Novela o Slovenskem državnem holdingu kmalu na vladi

Javno jo bodo objavili v ponedeljek, še ta mesec jo bo obravnavala vlada. Dokument bo vlada poslala tudi evropski komisiji in OECD.

Objavljeno
11. september 2013 22.20
kocevar/karikatura
M.J., gospodarstvo
M.J., gospodarstvo
Ljubljana – Novela zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH) predvideva zelo jasno ločeno funkcijo države kot lastnice pri upravljanju državnih naložb in zelo skoncentrirano upravljanje kapitalskih naložb, prizadeva pa si tudi zmanjšati korupcijska tveganja in vpliv političnih skupin, zagotavljajo na ministrstvu za finance (MF), kjer bodo novelo javno objavili v ponedeljek, še ta mesec pa jo bo obravnavala tudi vlada. Dokument bo vlada poslala tudi evropski komisiji in OECD.

Novela predpostavlja razdelitev naložb na tri kategorije: strateške (v katerih država obdrži do 50 odstotkov plus eno delnico), pomembne (delež države znaša do 25 odstotkov plus eno delnico) in portfeljske. Strategijo SDH in omenjeno klasifikacijo naložb bo sicer potrdil državni zbor.

Novela pri tem predvideva petčlanski nadzorni svet, ki bi ga vlada imenovala najpozneje v treh mesecih po sprejetju novele v DZ: nadzornike bi sicer predlagala sama vlada ali tudi minister za finance na podlagi jasnih argumentov – ti pa bi nato imenovali tričlansko upravo SDH. Vsi glavni akterji SDH (nadzorniki, uprava, delavci s posebnimi pooblastili, člani nadzornih svetov v kapitalskih naložbah) bodo zavezani zelo strogim protikorupcijskim merilom in bodo morali redno poročati o stikih z lobisti, možnem konfliktu interesov itd. Med pomembnimi nalogami SDH bo tudi prodaja in privatizacija državnih naložb, zato bo holding deloval tudi kot privatizacijska agencija.