Odbor za finance razpravljal o izgubi DUTB

DUTB, ki je bila ustanovljena lani spomladi, je leto končala s 5,8 milijona evrov čiste izgube, in ne 81,9 milijona, kot je sprva kazalo.

Objavljeno
24. september 2014 15.27
Je. G., Delo.si, STA
Je. G., Delo.si, STA
Ljubljana − Odbor DZ za finance in monetarno politiko se je seznanil s poslovanjem Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) v letu 2013. DUTB, ki je bila ustanovljena lani spomladi, je leto končala s 5,8 milijona evrov čiste izgube, vendar šele po lastnem vrednotenju prenesenih terjatev, prvi izračuni so pokazali 14-krat višjo številko.

DUTB je decembra lani po navodilih vlade od Nove Ljubljanske banke (NLB) in Nove Kreditne banke Maribor (NKBM) prevzela za dobro milijardo evrov slabih terjatev in lastniških deležev, v zameno za to pa je izdala za prav toliko obveznic.

Preplačane terjatve

A kot je na seji odbora za finance poudaril glavni izvršni direktor DUTB Torbjörn Mansson, v proces določitve prenosnih vrednosti prevzetih terjatev niso bili vključeni. Ker so bili v negotovosti glede njihove poštene vrednosti, so se odločili za notranje vrednotenje, in to je pokazalo, da so bile terjatve preplačane za 39,9 milijona evrov.

Do te številke so prišli s ponovnim ovrednotenjem vrednosti prenesenih terjatev za 104 največja podjetja, ki predstavljajo 80 odstotkov celotnega prevzetega portfelja. Pri 62 podjetjih je bila poštena vrednost od prenosne nižja za skupaj 175,6 milijona evrov, pri 42 pa je bila višja za 145,7 milijona evrov. Razlike so ugotovili tudi pri lastnem vrednotenju prevzetih lastniških deležev, piše STA.

Zaradi tega je DUTB lani ustvarila 5,8 milijona evrov čiste izgube, in ne 81,9 milijona evrov, kolikor so pokazali prvi izračuni, in navaja tudi nerevidirano letno poročilo za leto 2013, objavljeno maja.

Nedovoljena državna pomoč?

Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec je glede te razlike pojasnil, da gre verjetno za posledico časovnega zamika od takrat, ko je bil prenos terjatev izveden, do trenutka, ko je DUTB začela upravljati te terjatve. »Z vidika Banke Slovenije je pomembna zgolj vrednost v trenutku, ko je bila ocenjena zahteva po dodatni kapitalski okrepitvi bank,« je dejal.

Mateja Vraničar s finančnega ministrstva pa je dodala, da vrednotenje in prenos terjatev potekata v skladu z zakonom, pri čemer je treba paziti, da ne bi prišlo do nedovoljene državne pomoči.

Prenosi terjatev iz NLB in NKBM so zaključeni, zdaj pa se v DUTB pripravljajo še na prevzem sredstev Banke Celje in Abanke. Ker se ti prenosi še niso začeli, je Mansson podvomil, da bi lahko DUTB do konca leta 2017 optimalno dosegla svoje cilje in ugasnila, kot predvideva zakon. »Zato je bistveno, da se čas delovanja DUTB podaljša,« je dejal.

V DUTB trenutno rešujejo 426 primerov prestrukturiranja podjetij

Tudi pri določitvi prenosnih cen prevzetih terjatev od Abanke se uporablja podobna metodologija kot pri dosedanjih prenosih, zato bodo v DUTB tudi pri prevzemu teh izvedli notranje vrednotenje. Vendar pričakujejo, da bodo tokrat postopki potekali hitreje, saj gre v številnih primerih za terjatve do podjetij, od katerih so bile terjatve prenesene že iz NLB in NKBM.

DUTB je bila ustanovljena marca lani, vendar je začela delovati pravzaprav šele konec leta, vmes pa je prišlo do večkratnih sprememb načrtov. Sprva je bilo, denimo, predvideno, da bo banki dokapitalizirala DUTB, a v zadnjem hipu je bilo odločeno, da ju dokapitalizira država, je bil kritičen Mansson.

Država je tako konec leta 2013 dokapitalizirala obe največji banki in leto 2014 sta lahko začeli z zadostnim kapitalom in likvidnostjo za odobravanje novih posojil, ki so potrebna za ponovno rast gospodarstva. Brez tega prenosa sanacija bank ne bi bila možna, je dejal.

Naloga DUTB je povečati vrednost prevzetih sredstev, je še dejal Mansson, hkrati pa dodal, da imajo pomembno vlogo pri prestrukturiranju podjetij. Tega se lotijo ko in če postanejo lastniki, a DUTB nima izrecnega mandata, da to stori, je opozoril. V tem trenutku v DUTB rešujejo 426 primerov prestrukturiranja podjetij.

O vračanjih sredstev davkoplačevalcev je sicer povedal, da je DUTB doslej uspelo povrniti 65 milijonov evrov, predvsem iz unovčevanja zavarovanj.