Potrošniki decembra bolj optimistični

Kazalnik zaupanja je štiri odstotne točke višji kot v prejšnjem mesecu, na letni ravni pa osem odstotnih točk.

Objavljeno
22. december 2015 12.22
mpi*Euro
Ba. Pa.
Ba. Pa.

Ljubljana − Zaupanje potrošnikov se je v decembru povečalo. Kazalnik zaupanja je namreč štiri odstotne točke višji kot v prejšnjem mesecu. Na letni ravni se je vrednost kazalnika zvišala za osem odstotnih točk, od povprečja prejšnjega leta pa je bila 12 odstotnih točk višja.

Na mesečni ravni je vrednost višja zaradi bolj optimističnega pričakovanja potrošnikov za prihodnjih 12 mesecev glede varčevanja (za šest odstotnih točk), gospodarskega stanja v Sloveniji (za pet odstotnih točk), finančnega stanja v gospodinjstvih (za štiri odstotne točke) in ravni brezposelnosti (za dve odstotni točki).

Boljše mnenje glede večjih nakupov

Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki, le kazalnik gospodarskega stanja v zadnjih 12 mesecih se je nekoliko poslabšal (za odstotno točko). Najbolj se je izboljšalo mnenje potrošnikov glede večjih nakupov − kazalnik primernost trenutka za večje nakupe je bil deset odstotnih točk višji, kazalnik pričakovanje glede večjih nakupov v prihodnjih 12 mesecih pa devet odstotnih točk višji.

Optimistično glede brezposelnosti

Na letni ravni je vrednost kazalnika višja zaradi bolj optimističnega pričakovanja potrošnikov v prihodnjih 12 mesecih glede ravni brezposelnosti (za 12 odstotnih točk), varčevanja (za osem odstotnih točk), finančnega stanja v gospodinjstvu (za sedem odstotnih točk) in gospodarskega stanja v Sloveniji (za pet odstotnih točk).

Poslabšala sta se le dva kazalnika, in sicer primernost trenutka za varčevanje (za sedem odstotnih točk) in primernost trenutka za večje nakupe (za eno odstotno točko). Najizraziteje so se glede na lani izboljšali kazalnik gospodarskega stanja v Sloveniji v zadnjih 12 mesecih (za 20 odstotnih točk) ter kazalnik gibanja cen v zadnjih 12 mesecih (za 14 odstotnih točk) in kazalnik gibanja cen v prihodnjih 12 mesecih (za 12 odstotnih točk).