Povezovanje, ključno v svetu hitrih sprememb

Vseh devet sripov je že pripravilo akcijske načrte. Predvidoma konec junija bo javni razpis, težek 74 milijonov evrov.

Objavljeno
18. april 2017 13.23
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana –  Vseh devet sripov (strateško razvojno-inovacijska partnerstva) je do 10. aprila na posebno državno delovno skupino, ki jo sestavljajo trije državni sekretarji in jo vodi državni sekretar Matjaž Zupančič, odposlalo akcijske načrte, kar smo v Delu že napovedali. Kot so potrdili na vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), se je to tudi zgodilo.

Ali so ti načrti pripravljeni, kakor je bilo pričakovati? SVRK: »Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje strategije pametne specializacije (S4) se bo do akcijskih načrtov opredelila predvidoma do konca maja. Po posredovanju morebitnih pripomb sripom pričakujemo, da jih bodo v prvi polovici junija dopolnili, tako da bi jih lahko delovna skupina potrdila do konca junija.« A od tega, kako se bodo izkazali akcijski načrti, kot je razumeti, bo odvisna tudi višina financiranja projektov.

Junija »pametni« razpis

Junija bo predvidoma sledil napovedani razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Na spletni strani ministrstva je že napovedan javni razpis »RRI v verigah in mrežah vrednosti«, drugi sklop: spodbude za raziskovalno-razvojne projekte. Z njim naj bi se razpisalo 74,2 milijona evrov. Odpiral se bo enkrat na leto in izvajal od prihodnjega leta pa vse do leta 2020. 

Namenjen bo »sofinanciranju izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev za nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve, do stopnje, da so potrjeni v končni obliki in primerni za uporabo v realnem okolju«. Za ta sredstva se bodo lahko potegovala mala in srednja (MSP) ter velika podjetja (MSP) in tudi konzorciji.

Kako bo z upravičenimi stroški, še ni dokončno odločeno oziroma kot pravi MGRT v napovedi razpisa: »Čakamo rezultate akcijskih načrtov SRIP.« Že zdaj pa je jasno, da bodo mikro in mala podjetja lahko pridobila 45-odstotno sofinanciranje, srednja do 35 odstotkov in velika do 25 odstotkov, največja mogoča vrednost tega sofinanciranja pa bo pol milijona evrov.

Zdaj so torej pomembni pregledi akcijskih načrtov in njihove dopolnitve, kjer bo potreba po tem. Potem bo na vrsti omenjeni razpis. Na SVRK in drugi vpleteni odgovarjajo: »Prizadevamo si, da bi bili razpisi objavljeni skladno s predvideno dinamiko.« In pomembno je, da bo razpis sledil že zdaj opredeljenemu cilju, in sicer do leta 2020 podpreti najmanj 150 inovativnih, raziskovalno-razvojnih podjetij.

Od odpornih bakterij do pametnih tovarn

Seveda so se v zadnjih mesecih naša nova strateška partnerstva (sripi) pospešeno oblikovala in tudi že srečevala na številnih delavnicah in razpravah, kjer so se nova znanstveno-gospodarsko-raziskovalna partnerstva spletala in hkrati že, nekatera, ponudila obetavna srečanja in razprave.

Ponekod delavnice, drugod napovedi, ki zajemajo vse, kar že in še bodo v prihodnje raziskovali, inovirali, proizvajali, izmenjavali znanja in izkušnje, ustvarjali skupne in podporne platforme, se mrežili, skupaj močnejši nastopali v tujini, ustvarjali nove izvozne in druge dodane vrednosti.

In to na področjih, kjer že zdaj izstopajo: vse od matičnih celic, odpornih bakterij, pametnih tovarn prihodnosti, robotskih sistemov, novih materialov, nanotehnologije, priložnosti trajnostnega turizma, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, recikliranja, trajnostne energije, biomase in alternativnih surovin, pametnih mest in skupnosti, pametnih stavb, razvoja materialov kot končnih produktov, pametnega prometa, dekarbonizacije, infrastrukture za povezana in avtonomna vozila, napredne logistike, trajnostne pridelave in predelave hrane, zdravljenja raka, biofarmacevtike do aktivnega in zdravega staranja, če naštejemo nekaj njih.

Kaj sripi pomenijo za podjetja?

So priložnost za spodbujena skupna in ambicioznejša vlaganja v raziskave, razvoj ter inovacije in, kar je pomembno, s sistematično podporo države. Doslej sta bila razpisana že dva tovrstna pametna razpisa (MGRT in MIZŠ). Kot računajo po sripih in ocenjujejo tudi na SVRK, bo z novimi »sripovskimi« povezavami tudi »občutno izboljšan dostop do človeških virov tako v smislu usposabljanja kot v smislu odzivnejšega izobraževalnega sistema«. Ker gre za pametne in napredne sodobne industrije, se razume, da gre tudi za čisto in zeleno industrijo, ki bo sledila digitalizaciji. In očitno je, da bodo tukaj potrebovali veliko nove digitalizirane delovne sile.

Skupaj močnejši in prodornejši

In kakšne bolj konkretne izplene sripov si lahko predstavljamo? Zdaj se govori predvsem o tem, da je gotovo pomemben že skupen nastop pri mednarodnem razvojnem in tržnem povezovanju, posledično pa izboljšan dostop do ključnih multinacionalk, institucij znanja pa tudi mednarodnih finančnih virov in projektov skupaj s podporo gospodarske diplomacije.

Torej lahko sklepamo: skupaj močnejši in prodornejši. »Prav tako pomemben plus sripovskega združevanja in povezovanja je tudi oblikovanje celovite podpore pri spodbujanju podjetništva ter izvirnih idej in pristopov pa tudi posluh pri odpravi regulacijskih in administrativnih ovir,« pojasnjujejo na SVRK.  

Dr. Peter Wostner, vodja sektorja za koordinacijo strategije pametne specializacije na SVRK, poudarja: »Povezovanje je danes ključno zaradi hitrosti sprememb, nujnosti prepletanja idej, znanja, hkrati tudi delitve tveganj. Dodatno je v Sloveniji pomemben tudi nadgrajen odnos med državo in deležniki na vsakem področju. S strategijo pametne specializacije (S4) in sripi država dobiva ne le opredeljene prioritete, ampak tudi institucionalno strukturo, ki bo akcijske načrte uresničila. Ravno zato pričakujemo, da bodo cilji akcijskih načrtov opredeljeni etapno, podobno kot to velja za poslovne strategije.«