Povprečne plače v drugem četrtletju nominalno višje, realno pa nižje

Povprečna mesečna plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, je bila v drugem četrtletju 2013 glede na prejšnje četrtletje nominalno višja, realno pa nižja.

Objavljeno
27. september 2013 14.17
LJUBLJANA SLOVENIJA 22.12.2011 PLACEVANJE NA ROKO FOTO JOZE SUHADOLNIK
Erika Repovž, gospodarstvo
Erika Repovž, gospodarstvo
Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, se je v drugem četrtletju 2013 glede na predhodno četrtletje zvišala za pol odstotka in je znašala 905,57 EUR. Realno se je povprečna mesečna bruto plača znižala za 0,8 odstotka.

Medtem ko se je povprečna mesečna plača v aprilu in maju glede na pretekli mesec nekoliko zvišala, se je v juniju znova znižala, nominalno in realno. Povprečna mesečna bruto plača je v juniju znašala 897,36 EUR.

Osebe, zaposlene pri registrirani fizični osebi, so v drugem četrtletju 2013 zaslužile v povprečju 639,07 EUR neto na mesec ali nominalno 0,4 - odstotka več, realno pa 0,9 odstotka manj kot v preteklem četrtletju.

Enak trend v nominalni rasti in realnem padcu plač za drugo četrtletje 2013 lahko opazimo tudi, če jih primerjamo s plačami za isto četrtletje v prejšnjem letu.

Povprečne mesečne plače oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, so se v drugem četrtletju 2013 najbolj zvišale v rudarstvu, najbolj upadle pa v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna mesečna bruto plača se je v drugem četrtletju 2013 glede na predhodno četrtletje najizraziteje zvišala v rudarstvu, in sicer v povprečju za 5,0 %, sledila je dejavnost poslovanje z nepremičninami; tam je bil dvig 4,4-odstoten. Znižanje povprečne mesečne plače pa je bilo najopaznejše v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 5,3 % bruto) in v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 3,1 % bruto).

Najnižjo povprečno mesečno neto plačo so tudi v tem četrtletju prejemali zaposleni pri registriranih fizičnih osebah v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (503,13 EUR).