Informativni izračun bo postal odločba

Do 3. maja je z ugovorom še mogoče sporočiti nove podatke o vzdrževanih družinskih članih.

Objavljeno
26. april 2017 19.45
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc

Ljubljana – Rok za ugovore zoper informativne izračune dohodnine, ki jih je finančna uprava izdala 31. marca, se bo iztekel takoj po praznikih. Po tem datumu bo informativno obvestilo, ki mu prejemnik ne bo ugovarjal, obveljalo kot dokončna odločba o odmeri davka. Največ zavezancev vsako leto popravi podatke o vzdrževanih družinskih članih.

Finančna uprava je v marčni sveženj vključila 947.550 prejemnikov informativnih izračunov, ki jih pismonoše raznosijo z navadno pošto: pri vseh velja, da jih je izdala 31. marca, in kot zadnji dan za ugovor 3. maj. Vnaprej določena skrajna datuma za vračilo preplačil (1. junij) in za doplačilo dohodnine (2. junij) pa veljata le za zavezance, ki izračunom ne bodo ugovarjali. Ugovor ima namreč enako vlogo kot zavezančeva samostojna dohodninska napoved, zaradi katere finančna uprava izda odmerno odločbo. Lani je tako na dve tretjini ugovorov iz obeh svežnjev odgovorila že avgusta. Drugi sveženj izračunov načrtujejo najpozneje 31. maja.

Do enega evra nepomembno

Na finančni upravi vedno svetujejo prejemnikom informativnih izračunov, naj jih pred potekom roka za ugovor pregledajo in primerjajo z obvestili, ki so jih dobili od izplačevalcev dohodkov. »Če zavezanec ugotovi, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni, so pomanjkljivi ali je davčna obveznost ugotovljena bodisi prenizko bodisi previsoko, morajo oddati ugovor, drugače naredijo davčni prekršek, za katerega je predvidenih od 250 do 400 evrov globe,« poudarjajo na finančni upravi. Še vedno velja, da ugovora ni treba oddati, če razlika med dohodki na obvestilih izplačevalcev in v informativnem izračunu ne preseže enega evra – vzrok za odstopanje je običajno zaokroževanje.

Zavezanci pa morajo vedeti tudi, da lahko le še z ugovorom spremenijo podatke o vzdrževanih družinskih članih (VDČ) in uveljavljajo olajšavo zanje – če bodo zamudili še to priložnost, bo olajšava izgubljena. Prav ta olajšava je najpogostejši vzrok za ugovore. Lani je finančna uprava za leto 2015 izdala 1.510.426 informativnih izračunov dohodnine. Ugovarjalo jim je 42.327 ali 2,8 odstotka zavezancev, kar 27.893 ali 65,9 odstotka zaradi podatkov o vzdrževanih družinskih članih. Zavezanec se lahko pritoži na odmerno odločbo, ki jo dobi po ugovoru, a nič več zaradi olajšave za VDČ, če popravkov zanjo ni zahteval z ugovorom. Drugače pa vsi zavezanci, ki so to olajšavo uveljavljali lani med letom ali z vlogo, ki so jo oddali do 6. februarja letos, čakajo na drugi sveženj informativnih izračunov.


Počakajo do 15. junija

Pri informativnih izračunih, ki jih na finančni upravi tokrat pripravljajo devetič, zadnja leta veljajo ustaljena pravila – s prvo pošiljko jih dobijo naslovniki, ki niso uveljavljali olajšave za vzdrževane družinske člane, nimajo katastrskega dohodka in ne opravljajo dejavnosti. »Da, tako je tudi letos. Vedno pa dodamo še četrto opombo, da v prvem svežnju ni informativnih izračunov za zavezance, za katere jih finančni upravi iz različnih vzrokov ni uspelo pripraviti do 31. marca, čeprav izpolnjujejo merila, ki ste jih našteli,« dodaja Stojan Glavač iz generalnega finančnega urada.

To je tudi pojasnilo za bralko, ki izračuna še ni dobila, čeprav je njen edini dohodek plača in ne spada med omenjene izjeme. »Naj je ne skrbi. Izračun še vedno lahko dobi 31. maja, drugače bo do 31. julija sama sestavila dohodninsko napoved na obrazcu, kakršne so zavezanci dobivali pred informativnimi izračuni. Počakala pa bo do 15. junija, to je zadnji rok, ko morajo biti izračuni pri zavezancih,« dodaja sogovornik.

Srečka za dohodnino

Na spletni strani finančne uprave je mogoče preveriti, ali je za določeno davčno številko že izdala informativni izračun: povezava na označenem mestu vas bo pripeljala do i točke. Pod silhueto v levem spodnjem kotu vpišite davčno številko in kliknite na ukaz poišči. Davčna številka se bo pojavila še v okencu tik pod oznako za i točko: pod njo kliknite na oznako +, tako da se bo odprlo dodatno okence, v katerem bo sporočilo za vas.

Računalnik vam bo odgovoril le, ali je informativni izračun za izbrano davčno številko že bil izdan ali ne, brez drugih podrobnosti. Za ta podatek je mogoče prositi tudi na davčnem uradu. Zavezanec, ki je izračun izgubil ali pa ga ni dobil v domači poštni predalčnik, čeprav ga je finančna uprava izdala, lahko za kopijo prosi finančni urad z območja, kjer ima bivališče: to naredi na spletni strani območnega urada, če je doma povezan v splet, drugače pisno ali ustno med uradnimi urami.

Vsi informativni izračuni iz prvega svežnja so dosegljivi v sistemu eDavki, v katerega pa je mogoče vstopiti le z digitalnim potrdilom. Elektronsko poslovanje s finančno upravo uporablja le majhen delež posameznikov, zato jih z nagradno igro spodbuja, naj izberejo sistem eDavki: za vpogled v elektronski izračun dobijo srečko, s katero se lahko v nagradni igri »eDavki« potegujejo za 10.000 evrov nagrade.

Finančna uprava bo letos drugič po vrsti informativne izračune pripravila za vse državljane z obdavčjivimi dohodki, ki štejejo v letno dohodninsko osnovo, ne glede na znesek.