Prihodnost - Slovenija 2050

»Prihodnost ni daleč. Slovenija 2050« - z vizijo do zadovoljnih in uspešnih ljudi

Objavljeno
05. november 2015 18.06
bsa*Soca
Silva Čeh, gospodarstvo
Silva Čeh, gospodarstvo
Ljubljana - Končala se je tridnevna delavnica o Strategiji razvoja Slovenije - »Prihodnost ni daleč. Slovenija 2050«, ki jo je organizira vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v sodelovanju z OECD. Na njej je sodelovalo 42 udeležencev, perspektivnih in uveljavljenih posameznic in posameznikov iz Slovenije, različnih strokovnih profilov ter področij dela. Po mnenju ministrice za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Alenke Smerkolj je to brez dvoma najpomembnejši razvojni projekt vlade, zato se je z ekipo na delavnci seznanil predsednik vlade Miro Cerar in širša ministrska ekipa. Smerkolejeva poudarja, da Slovenija potrebuje novo razvojno paradigmo, ki bo spodbujala predstavnike slovenske družbe v aktiven proces so-odločanja in so-načrtovanja skupne prihodnosti. Slednje je pomembno tudi v luči izrednih situacij, ki so posledica vse bolj naraščajoče migrantske krize, ki je po svoji izrednosti in razsežnosti dober kazalnik aktualnih razmer, od katerih se dnevno ne moremo ograditi. Naša dolžnost je, da se na te tresljaje pravilno in pravočasno odzovemo in skupaj začrtamo dolgoročno smer razvoja Slovenije, poudarja ministrica Smerkoljeva, so sporočili iz SVRK.
Kakor smo že poročali, se je za pripravo podlag in pomoč pri izvedbi procesa SVRK obrnila na OECD. Namen delavnice je bil, da se skupaj  z udeleženci oblikuje prve elemente vizije 2050, zato, da bo strateška usmeritev Slovenije dejansko odslikavala vizijo večine prebivalcev o prihodnosti Slovenije.
Udeleženci delavnice so v poglobljeni razpravi ugotovili, da Slovenija potrebuje spremembe, če želi razvojno napredovati in da mora v tem procesu ponuditi novo priložnost prav vsakomur. Dvig okoljske ozaveščenosti, zaščita naravnih virov, boljše zdravje ljudi, nova zelena delovna mesta, trajnostne inovacije, sodobna in razvita javna infrastruktura, kakovostnejši in bolj poglobljen dialog med državo in državljani... to je le nekaj osnovnih pogojev, ki jih je potrebno izpolniti, da bo slovenska družba v letu 2050 družba zadovoljnih in uspešnih ljudi.

Pri pripravi aktualnega dokumenta Strategije razvoja Slovenije si zato prizadevamo za vse-vključujoč in odprt proces, tudi zato ker dosedanji preizkušeni pristopi niso bili ustrezni, ker niso odražali želje po odprtosti, aktivni participaciji ljudi in jim niso zagotavljali možnosti po sooblikovanju vsebine.
Na podlagi rezultatov delavnice načrtujejo do konca letošnjega leta osnutek vizije 2050 in opredelitev ključnih razvojnih ciljev Slovenije do 2030. V njeno nastajanje pa želijo pritegniti na aktiven način vse Slovenke in Slovence, zato v naslednjem letu načrtujemo dinamično terensko in spletno kampanjo, predstavitvene dogodke in srečanja z različnimi deležniki. Želijo, da takšen pristop postane trajna praksa v slovenski družbi ter del nove politične kulture. Le na tak način bo mogoče znova vzpostaviti zaupanje državljanov do nosilcev politične oblasti, kar je naša skupna odgovornost in iskrena zaveza, sporočajo iz SVRK.
Ministrica Alenka Smerkolj je ob delavnici dejala: »Vesela sem, da imamo v Sloveniji tako širok zbor posameznic in posameznikov - širok zlasti po znanju, izjemnih sposobnostih in enkratnemu razmišljanju. Upam, da bomo to dobro energijo, ki se je razvila med udeleženci v teh treh dneh, enako občutili vsi. In da bomo ta naboj ohranili ter ga ponesli naprej.«