Problem upokojencev podjetnikov bo rešil nov zakon

Na ekonomsko-socialnem svetu bodo v petek razpravljali o predlogu obrtnikov, da ohranijio celotne pokojnine in prispevke.

Objavljeno
01. oktober 2014 20.26
LJUBLJANA SLOVENIJA 24.4.2012 AVTOMEHANIK CITROEN SERVIS TROBEC FOTO JOZE SUHADOLNIK
Erika Repovž, gospodarstvo
Erika Repovž, gospodarstvo
Ljubljana – Zpiz je letos obravnaval 658 primerov upokojencev, ki so bili registrirani tudi kot samostojni podjetniki in bi zato morali za nazaj vrniti pokojnino in plačati socialne prispevke. Ker bi nekateri morali vrniti do 60.000 evrov, bodo primere, ki jih niso rešili, reševali z novim zakonom. V tem delu se obeta tudi sprememba pokojninskega zakona.

Po mnenju ministrice za delo Anje Kopač Mrak je ukrep vračanja pokojnin nesorazmeren, zato pripravljajo rešitev, da upokojencem, ki bi morali vračati denar, tega ne bi bilo treba. Ministrstvo je Zpizu v ta namen naročilo, naj preveri, ali je dobiček upokojenih podjetnikov v posameznem letu presegel znesek letne minimalne plače. Če ga ni, zavarovanje ni obvezno, upokojencem pa pokojnine za to obdobje ne bo treba vračati.

S takšno rešitvijo bi po zagotovilih zavoda rešili problem vseh 23 upokojencev, ki imajo sončne elektrarne. Na ministrstvu za delo bi za ostalih 30 upokojencev sprejeli nov zakon, s katerem bi jih oprostili vračila. Večje zaplete lahko pričakujemo pri vprašanju, kako bodo problem na sistemski ravni reševali v prihodnje. Ni izključeno, da v tem delu ne bodo spremenili obstoječega pokojninskega zakona, ki je sporen tudi v določilu, ki upokojencem dopušča, da delajo prek d.o.o. ter avtorske oziroma podjemne pogodbe, ne morejo pa, če so s.p..

Sindikati še neopredeljeni

V petek bo na mizi ekonomsko-socialnega sveta (ESS) predlog obrtne zbornice (OZS), da upokojenci v prihodnje ohranijo celotno pokojnino, kljub temu, da še naprej opravljajo podjetniško dejavnost. Kot je razvidno iz gradiva, ki so ga predstavili na pogovoru pri Anji Kopač Mrak, njihov predlog ločuje višino dajatve za socialne prispevke glede na starost podjetnika. Podjetniki, mlajši od 63 let, naj bi plačevali polovico siceršnjih prispevkov, kar bi zato pomenilo tudi višjo pokojnino, ko bi dejavnost zaprli in uveljavili celotno pokojnino.

Od starosti 63 do 70 let naj bi plačevali pavšalni prispevek v višini do 100 evrov, od starosti 70 let naprej pa le dohodnino. Po mnenju Dušana Bavca iz OZS ima tak predlog več pozitivnih učinkov: manj sive ekonomije, v državne blagajne (Zpiz, ZZZS, proračun) bi se steklo več denarja, potrošniki bi imeli večjo ponudbo, upokojeni samostojni podjetniki (s. p.) bi ohranili aktivnost v poznejši starosti, zmanjšalo bi se število brezposelnih, saj imajo mnogi upokojeni obrtniki tudi zaposlene delavce.

V anketi, ki so jo konec lanskega leta naredili med obrtniki, se večina nagiba k rešitvi, da bi plačevali prispevke v višini od 100 do 150 evrov, v zameno za to, da ohranijo celotno pokojnino in da lahko še naprej opravljajo svojo dejavnost. Izvedeli smo, da ministrica takšnemu predlogu ni nenaklonjena in se bo v petek pripravljena pogovarjati. Uganka ostajajo sindikati, ki se do konkretnega predloga obrtnikov še niso opredelili.