Projekt prenosa delnic s KDD na sodni depozit stoji

Ministrstvo za finance ne nasprotuje nobenemu predlogu, ki bi olajšal postopek razgradnje nekdanjih registrskih računov.

Objavljeno
28. april 2017 18.25
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana – Načrtovani prenos delnic, ki so ostale na ukinjenih registrskih računih, na sodni depozit pri sodišču se, kot kaže, tudi po 1. maju še ne bo začel. Ker se razmišlja o novih rešitvah, je tudi vrhovno sodišče ta projekt začasno ustavilo.

Potem ko je zakon o nematerializiranih papirjih s 1. januarjem letos ukinil registrske račune Klirinško depotne družbe (KDD), kjer so delničarji do takrat brezplačno hranili svoje naložbe, so pristojne ustanove napovedale, da se bo prenos ostalih delnic na sodni depozit okrožnega sodišča v Murski Soboti predvidoma začel aprila, a se to ni zgodilo in tudi ni jasno, kdaj če sploh se bo. Kot smo razkrili v Delu, KDD išče rešitve, da bi te delnice namesto na sodni depozit neposredno prenesel na Kapitalsko družbo (Kad).

Prenos delnic na Kad

Januarja sprejeta novela omenjenega zakona je namreč predvidela, da bodo delnice, ki jih bo KDD prenesel na sodni depozit in jih upravičenci v petih letih ne bodo dvignili, namesto državi pripadel Kadu oziroma demografskemu skladu, v katerega naj bi se ta preoblikoval.

Na KDD so zato že aprila pojasnili, da so se »pojavila vprašanja o (ne)smiselnosti prenosa vrednostnih papirjev v sodni depozit oziroma o smiselnosti neposrednega prenosa na Kad, seveda ob ustreznih zagotovilih, da se položaj upravičencev ne poslabša«. To z drugimi besedami pomeni, da iščejo način, da bi delnice prenesli neposredno na Kad, pri KDD je namreč še okoli 90.000 ukinjenih registrskih računov.

Na KDD pravijo, da o tem še vedno razmišljajo, vendar »zadeva še ni v fazi predloga za spremembo zakona«. Kot smo poročali, se po naših informacijah razmišlja o tem, da bi se lastnike teh delnic ponovno pozvalo, da svojo naložbo do določenega roka prenesejo na trgovalni račun, jih prodajo ali opustijo, po tem datumu pa bi veljala pravna domneva o opustitivi vrednostnih papirjev, ki bi nato postali last Kada. Skupna vrednost teh delnic je ocenjena na 50 milijonov evrov.

Ministrstvo podpira razgradnjo računov

Na ministrstvu za finance s predlogom še niso seznanjeni. Pravijo pa, da ministrstvo na načelni ravni ne nasprotuje nobenemu predlogu, ki bi olajšal postopek razgradnje nekdanjih registrskih računov in pri tem primerno varoval interese tistih, ki vrednostnih papirjev še niso prenesli z nekdanjih registrskih računov.

Prenos je tako, kot kaže do nadaljnjega zamrznjen. Na vrhovnem sodišču so nam namreč odgovorili, da je projekt, ki se nanaša na prenos vrednostnih papirjev v sodni depozit, začasno ustavljen.

Iskanje drugačne rešitve je nedvomno povezano tudi s precejšnjimi stroški, ki bi jih tako sodišču kot najbrž KDD povzročil prenos na sodni depozit. Še vedno namreč ni povsem jasnega odgovora, kdo bi plačal stroške pologa na sodni depozit.

Zakon določa, da je položitev brezplačna, če se opravi z registrskega računa fizične osebe, če vrednost vseh vrednostnih papirjev ne presega 100 evrov, če nobena od delnic ni uvrščena v trgovanje na organiziranem trgu in če lastnik od 1. januarja 2014 ni prejel dividend. Za druge delnice položitev ni brezplačna. KDD že ves čas meni, da bi to moralo bremeniti imetnike, ki niso izpolnili svoje obveznosti prenesti vrednostne papirje na račune pri članih KDD ali jih opustiti.

»Upniku, v dobro katerega bo položitev pri sodišču izvedena, bo, razen v primerih, ko je položitev brezplačna, stroške položitve odmerilo sodišče,« so pred časom pojasnili na ministrstvu za finance. Vsi, ki delnice še imajo pri KDD, jih lahko do končne odločitve vlade glede prenosa, še prenesejo na trgovalni račun, jih prodajo ali opustijo.