Proračuna 2016 in 2017 sprejeta

Poraba proračuna 2016 se povečuje za 123 milijonov evrov zaradi večjih izdatkov za obvladovanje begunske krize.

Objavljeno
18. november 2015 21.53
Miha Jenko, gospodarstvo
Miha Jenko, gospodarstvo
Ljubljana – Državni zbor je ob kritikah opozicije sprejel dopolnjena predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti. V obeh letih so načrtovani proračunski prihodki v višini 8,7 milijarde evrov, odhodki pa bodo prihodnje leto znašali 9,5, leta 2017 pa se bodo znižali na 9,4 milijarde evrov.

Poraba proračuna 2016 se povečuje za 123 milijonov evrov zaradi večjih izdatkov za obvladovanje begunske krize, od tega bomo 73 milijonov pokrili z evropskimi sredstvi, za 50 milijonov pa se povečuje primanjkljaj proračuna. Zadnji se bo skladno s sprejetim fiskalnim pravilom v prihodnje zniževal. Prihodnje leto bo tako primanjkljaj najnižji po začetku finančne krize, in sicer v višini 839 milijonov evrov (2,1 odstotka BDP po denarnem toku), leta 2017 pa naj bi se znižal na 717 milijonov evrov oziroma 1,74 odstotka BDP.

V dopolnjenem proračunu je upoštevan nedavni vladni dogovor s sindikati javnega sektorja, predvidena je tudi izredna uskladitev pokojnin v januarju 2016. Poslanci so imeli na mizi tudi spremenjeni zakon o izvrševanju proračuna 2016, ki med drugim določa, da se lahko za reševanje migrantske problematike med letom odpre nova proračunska postavka, država pa se za reševanje migrantske krize lahko dodatno zadolži. Vlada zagotavlja, da je proračunska prioriteta zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja. V primerjavi z letos so večji izdatki za policijo in njeno opremo ter za pravosodne organe in posodobitev zaporniškega sistema. Našla so se sredstva za dokončanje urgence v Ljubljani. Več denarja bo tudi za ureditev državnih cest in delno zaprtih mostov. Bo pa leta 2016 sproščenih nekaj varčevalnih ukrepov s področja socialnega varstva in družinskih prejemkov, ki so bili sprejeti z Zujfom. S tem je večji znesek minimalnega dohodka, kar bo predvsem povečalo zneske denarnih socialnih pomoči.